Help Print this page 

Document 32016D1316

Title and reference
Rådets beslut (EU) 2016/1316 av den 26 juli 2016 om ändring av beslut 2009/908/EU om fastställande av genomförandeåtgärder för Europeiska rådets beslut om utövande av rådets ordförandeskap och om ordförandeskapet för rådets förberedande organ
  • In force
OJ L 208, 2.8.2016, p. 42–44 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2016/1316/oj
Languages, formats and link to OJ
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html BG html ES html CS html DA html DE html ET html EL html EN html FR html HR html IT html LV html LT html HU html MT html NL html PL html PT html RO html SK html SL html FI html SV
PDF pdf BG pdf ES pdf CS pdf DA pdf DE pdf ET pdf EL pdf EN pdf FR pdf HR pdf IT pdf LV pdf LT pdf HU pdf MT pdf NL pdf PL pdf PT pdf RO pdf SK pdf SL pdf FI pdf SV
Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal
 To see if this document has been published in an e-OJ with legal value, click on the icon above (For OJs published before 1st July 2013, only the paper version has legal value).
Multilingual display
Dates
  • Date of document: 26/07/2016; Dag för antagande
  • Date of effect: 26/07/2016; ikraftträdande dokumentets datum se art. 2
  • Date of effect: 01/07/2017; Tillämpning se art. 2
  • Date of end of validity: 31/12/9999
Miscellaneous information
  • Author: Europeiska unionens råd
  • Form: Beslut
Relationship between documents
Text

2.8.2016   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 208/42


RÅDETS BESLUT (EU) 2016/1316

av den 26 juli 2016

om ändring av beslut 2009/908/EU om fastställande av genomförandeåtgärder för Europeiska rådets beslut om utövande av rådets ordförandeskap och om ordförandeskapet för rådets förberedande organ

EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR ANTAGIT DETTA BESLUT

med beaktande av fördraget om Europeiska unionen,

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

med beaktande av Europeiska rådets beslut 2009/881/EU av den 1 december 2009 om utövande av rådets ordförandeskap (1), särskilt artikel 4, och

av följande skäl:

(1)

Genom beslut 2009/908/EU (2) fastställde rådet den turordning i vilken Europeiska unionens medlemsstater skulle utöva ordförandeskapet i rådet från och med den 1 januari 2007 till och med den 30 juni 2020 samt indelningen av ordförandeskapen i turordningsgrupper om tre medlemsstater.

(2)

Den 1 juli 2013 utvidgades Europeiska unionen med den nya medlemsstaten Kroatien.

(3)

Trots att någon anmälan enligt artikel 50 i EU-fördraget än så länge inte har mottagits från regeringen har en medlemsstat offentligt tillkännagett att den kommer att utträda ur unionen. Turordningen för ordförandeskapen i rådet bör ändras för att ta hänsyn till denna omständighet, utan att det påverkar denna medlemsstats rättigheter och skyldigheter.

(4)

Rådet bör fastställa turordningen för utövande av ordförandeskapet i rådet under den närmaste framtiden. Denna turordning bör fastställas i enlighet med kriterierna i fördragen och i Europeiska rådets beslut 2009/881/EU. Beslut 2009/908/EU bör ändras i enlighet med detta.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Rådets beslut 2009/908/EU av den 1 december 2009 om fastställande av genomförandeåtgärder för Europeiska rådets beslut om utövande av rådets ordförandeskap och om ordförandeskapet för rådets förberedande organ ska ändras på följande sätt:

1.

Artikel 1 ska ersättas med följande:

”Artikel 1

Den turordning i vilken medlemsstaterna ska utöva ordförandeskapet i rådet från och med den 1 juli 2017 till och med den 31 december 2030, samt indelningen av ordförandeskapen i turordningsgrupper om tre medlemsstater, anges i bilaga I till detta beslut.”

2.

Artikel 3 ska ersättas med följande:

”Artikel 3

Rådet ska före den 31 december 2029 fastställa den turordning i vilken medlemsstaterna kommer att utöva ordförandeskapet i rådet från och med den 1 januari 2031.”

3.

Texten i bilaga I till rådets beslut 2009/908/EU ska ersättas av texten i bilagan till det här beslutet.

Artikel 2

Detta beslut träder i kraft samma dag som det antas.

Det ska tillämpas från och med den 1 juli 2017.

Det ska offentliggöras i Europeiska unionens officiella tidning.

Utfärdat i Bryssel den 26 juli 2016.

På rådets vägnar

M. LAJČÁK

Ordförande


(1)  EUT L 315, 2.12.2009, s. 50.

(2)  Rådets beslut 2009/908/EU av den 1 december 2009 om fastställande av genomförandeåtgärder för Europeiska rådets beslut om utövande av rådets ordförandeskap och om ordförandeskapet för rådets förberedande organ (EUT L 322, 9.12.2009, s. 28).


BILAGA

”BILAGA I

Utkast till tabell över ordförandeskapen i rådet  (*)

Nederländerna (**)

januari–juni

2016

Slovakien (**)

juli–december

2016

Malta (**)

januari–juni

2017

Estland

juli–december

2017

Bulgarien

januari–juni

2018

Österrike

juli–december

2018

Rumänien

januari–juni

2019

Finland

juli–december

2019

Kroatien

januari–juni

2020

Tyskland

juli–december

2020

Portugal

januari–juni

2021

Slovenien

juli–december

2021

Frankrike

januari–juni

2022

Tjeckien

juli–december

2022

Sverige

januari–juni

2023

Spanien

juli–december

2023

Belgien

januari–juni

2024

Ungern

juli–december

2024

Polen

januari–juni

2025

Danmark

juli–december

2025

Cypern

januari–juni

2026

Irland

juli–december

2026

Litauen

januari–juni

2027

Grekland

juli–december

2027

Italien

januari–juni

2028

Lettland

juli–december

2028

Luxemburg

januari–juni

2029

Nederländerna

juli–december

2029

Slovakien

januari–juni

2030

Malta

juli–december

2030


(*)  Utan att det påverkar Förenade kungarikets rättigheter och skyldigheter som medlemsstat.

(**)  Den nuvarande ordförandeskapstrion har införts i denna bilaga i informationssyfte.”


Top