Help Print this page 

Document C2016/148/02

Title and reference
Program Herkul III – Razpis za zbiranje predlogov – 2016 – Pravno usposabljanje in študije

OJ C 148, 27.4.2016, p. 2–3 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Languages, formats and link to OJ
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html BG html ES html CS html DA html DE html ET html EL html EN html FR html HR html IT html LV html LT html HU html MT html NL html PL html PT html RO html SK html SL html FI html SV
PDF pdf BG pdf ES pdf CS pdf DA pdf DE pdf ET pdf EL pdf EN pdf FR pdf HR pdf IT pdf LV pdf LT pdf HU pdf MT pdf NL pdf PL pdf PT pdf RO pdf SK pdf SL pdf FI pdf SV
Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal
 To see if this document has been published in an e-OJ with legal value, click on the icon above (For OJs published before 1st July 2013, only the paper version has legal value).
Multilingual display
Text

27.4.2016   

SL

Uradni list Evropske unije

C 148/2


Program HERKUL III

Razpis za zbiranje predlogov – 2016

Pravno usposabljanje in študije

(2016/C 148/02)

1.   Cilji in opis

To obvestilo o razpisu za zbiranje predlogov temelji na Uredbi (EU) št. 250/2014 o uvedbi programa Herkul III (1), zlasti členu 8(b) („Upravičeni ukrepi“), in sklepu o financiranju za leto 2016 o sprejetju letnega delovnega programa (2) za izvajanje programa Herkul III v letu 2016, zlasti oddelku 7.2.1 (Pravno usposabljanje in študije).

V sklepu o financiranju za leto 2016 je določena izvedba razpisa za zbiranje predlogov „Pravno usposabljanje in študije“.

2.   Upravičeni vlagatelji

Kot je opredeljeno v členu 6 Uredbe (EU) št. 250/2014 o uvedbi programa, morajo biti vlagatelji:

nacionalne ali regionalne uprave države članice ali sodelujoče države, ki spodbujajo krepitev ukrepanja na ravni Unije za zaščito njenih finančnih interesov,

ali

raziskovalni in izobraževalni inštituti ter nepridobitni subjekti, ki so ustanovljeni in delujejo vsaj eno leto v državi članici ali sodelujoči državi in ki spodbujajo krepitev ukrepanja na ravni Unije za zaščito njenih finančnih interesov.

V členu 7(2) Uredbe (EU) št. 250/2014 o uvedbi programa so opredeljene sodelujoče države, ki niso države članice.

3.   Upravičeni ukrepi

Upravičeni ukrepi za financiranje v tem razpisu za zbiranje predlogov so:

1.

razvoj visokokakovostnih raziskovalnih dejavnosti, vključno s primerjalnopravnimi študijami;

2.

izboljšanje sodelovanja med praktiki in teoretiki (prek ukrepov, kot so konference, seminarji in delavnice), vključno z organizacijo letnega srečanja predsednikov združenj za evropsko kazensko pravo in za zaščito finančnih interesov Unije;

3.

osveščanje zaposlenih v sodstvu in drugih pravnih poklicih glede zaščite finančnih interesov Unije, vključno z razširjanjem strokovnega znanja o zaščiti finančnih interesov Unije.

Ukrepi se lahko dosežejo s: primerjalnopravnimi študijami, konferencami, seminarji, delavnicami, periodičnimi objavami itd.

4.   Proračun

V okviru tega razpisa so na voljo okvirna sredstva v višini 500 000 EUR. Finančni prispevek bo v obliki nepovratnih sredstev. Dodeljeni finančni prispevek ne bo presegal 80 % upravičenih stroškov. V izjemnih in ustrezno utemeljenih primerih se lahko finančni prispevek poveča do največ 90 % upravičenih stroškov. Razpis navaja merila, ki se bodo uporabljala za opredelitev teh izjemnih in ustrezno utemeljenih primerov.

Najnižji prag za ukrep v okviru razpisa „Pravno usposabljanje in študije“ je 40 000 EUR. Skupni proračun za ukrep, za katerega se zaprosijo nepovratna sredstva, ni nižji od tega praga.

Komisija si pridržuje pravico, da ne dodeli vseh razpoložljivih sredstev.

5.   Rok za oddajo vlog

Vloge je treba oddati najpozneje do: četrtka, 16. junija 2016.

6.   Dodatne informacije

Vsi dokumenti, povezani s tem razpisom za zbiranje predlogov, se lahko prenesejo z naslednjega spletišča:

http://ec.europa.eu/anti-fraud/policy_sl.

Vprašanja in/ali prošnje za dodatne informacije v zvezi s tem razpisom pošljite po elektronski pošti na naslov:

OLAF-FMB-HERCULE-LEGAL@ec.europa.eu.

Vprašanja in odgovori se lahko anonimno objavijo v smernicah za izpolnjevanje obrazca vloge na spletišču urada OLAF, če so pomembni za druge vlagatelje.


(1)  Uredba (EU) št. 250/2014 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 26. februarja 2014 o uvedbi programa za spodbujanje dejavnosti na področju zaščite finančnih interesov Evropske unije (program Herkul III) (UL L 84, 20.3.2014, str. 6).

(2)  Sklep Komisije o sprejetju letnega delovnega programa in financiranju programa Herkul III v letu 2016, C(2016) 868 final z dne 17. februarja 2016.


Top