Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Pravice potnikov med potovanjem po morju in celinskih plovnih poteh

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Languages and formats available
Multilingual display
Text

Pravice potnikov med potovanjem po morju in celinskih plovnih poteh

Potnikom, med katerimi so tudi invalidi ali osebe z zmanjšano mobilnostjo, so med potovanjem po morju in celinskih plovnih poteh zagotovljene enake pravice ne glede na to, kje v Evropski uniji (EU) potujejo. Te pravice, vključno s pravico do obveščanja ali nadomestila v primeru zamude ali odpovedi, dopolnjujejo podobne pravice potnikov v zračnem, železniškem in avtobusnem prevozu.

AKT

Uredba (EU) št. 1177/2010 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 24. novembra 2010 o pravicah potnikov med potovanjem po morju in celinskih plovnih poteh ter spremembi Uredbe (ES) št. 2006/2004

POVZETEK

Potnikom, med katerimi so tudi invalidi ali osebe z zmanjšano mobilnostjo, so med potovanjem po morju in celinskih plovnih poteh zagotovljene enake pravice ne glede na to, kje v Evropski uniji (EU) potujejo. Te pravice, vključno s pravico do obveščanja ali nadomestila v primeru zamude ali odpovedi, dopolnjujejo podobne pravice potnikov v zračnem, železniškem in avtobusnem prevozu.

KAJ JE NAMEN TE UREDBE?

Ta uredba določa pravice vseh potnikov, vključno z invalidi in osebami z zmanjšano mobilnostjo, med potovanjem po morju ali celinskih plovnih poteh v EU.

KLJUČNE TOČKE

Te pravice veljajo za potnike, ki v EU potujejo po morju, rekah, jezerih ali kanalih na velikih trajektih in ladjah za križarjenje.

Pravice vključujejo:

povračilo stroškov ali preusmeritev potovanja v primerih odpovedi ali več kot 90-minutne zamude pri odhodu,

ustrezno pomoč npr. obroke, osvežilne napitke in po potrebi nastanitev za največ tri noči v primerih odpovedi ali več kot 90-minutne zamude pri odhodu,

nadomestilo v višini od 25 % do 50 % cene vozovnice v primeru zamude pri prihodu ali odpovedi potovanj,

nediskriminatorno obravnavo in posebno brezplačno pomoč za invalidne osebe in osebe z zmanjšano mobilnostjo na pristaniških terminalih in na ladjah ter finančno nadomestilo za izgubo ali poškodovanje pripomočkov za osebe z zmanjšano mobilnostjo,

ustrezne informacije o potovalnih aranžmajih za vse potnike pred in med njihovim potovanjem ter splošne informacije o njihovih pravicah v terminalih in na ladjah,

mehanizem za obravnavo pritožb, ki ga vzpostavijo prevozniki in upravljavci terminalov,

vzpostavitev neodvisnih nacionalnih organov za izvrševanje pravic, zagotovljenih na podlagi uredbe, po potrebi vključno z uporabo kazni.

Uredba (ES) št. 392/2009 o odgovornosti prevoznikov potnikov po morju od 31. decembra 2012 zajema tudi potnike v primeru izgube ali poškodovanja zaradi nesreče.

OD KDAJ SE TA UREDBA UPORABLJA?

Od 18. decembra 2012.

OZADJE

Spletno mesto Evropske komisije o pravicah potnikov - pomorski promet.

REFERENCE

Akt

Začetek veljavnosti

Rok prenosa v državah članicah

Uradni list Evropske unije

Uredba (EU) št. 1177/2010

6.1.2011

-

UL L 334, 17.12.2010, str. 1-16

POVEZANI AKTI

Uredba (ES) št. 392/2009 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 23. aprila 2009 o odgovornosti prevoznikov potnikov po morju v primeru nesreč (UL L 131, 28.5.2009, str. 24-46).

Zadnja posodobitev: 20.08.2015

Top