Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Varni aditivi za živila za visoko raven varstva potrošnikov

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Varni aditivi za živila za visoko raven varstva potrošnikov

POVZETEK:

Uredba (ES) št. 1333/2008 – aditivi za živila

POVZETEK

KAJ JE NAMEN TE UREDBE?

Nadomešča prejšnjo zakonodajo EU z združitvijo vseh vrst aditivov za živila* v enem pravnem aktu.

Določa sezname:

odobrenih aditivov,

pogoje njihove uporabe in označevanja.

Poenostavlja postopek za njihovo odobritev.

KLJUČNE TOČKE

Samo aditivi, ki so v EU odobreni, se lahko prodajajo in uporabljajo v živilih v skladu z določenimi pogoji.

Aditiv za živila, ki se pojavlja na odobrenem seznamu, ne sme pomeniti tveganja za zdravje ali zavajati potrošnikov. Izpolnjevati mora upravičeno potrebo, ki je ni mogoče drugače doseči.

Aditiv mora zagotavljati ugodnosti za potrošnika. Te vključujejo:

ohranitev hranilne vrednosti živila;

pomoč pri proizvodnji, predelavi, pripravi, obdelavi, pakiranju, prevozu ali skladiščenju;

izpolnjevanje posebnih prehranskih potreb.

Za aditive za sladila ali barvila veljajo posebni pogoji.

Aditivi se morajo uporabljati v najmanjši vsebnosti, ki je potrebna za doseganje želenega učinka. Ta vsebnost mora upoštevati sprejemljiv dnevni vnos in potrebe skupin potrošnikov s posebnimi prehranskimi potrebami.

Aditivi se praviloma ne smejo uporabljati v nepredelanih živilih ali v živilih za dojenčke in majhne otroke, razen kadar je to posebej določeno.

Aditivi morajo ne glede na to, ali so namenjeni za prodajo končnemu potrošniku ali ne, izpolnjevati jasne zahteve za označevanje, na primer zagotoviti ime in/ali številko E (npr. sončno rumeno barvilo je E 110).

Zakonodaja se ne uporablja za naslednje snovi, razen če se uporabljajo:

kot pomožna tehnološka sredstva, tj. kot snov, namensko uporabljena za predelavo surovin,

za varstvo rastlin in rastlinskih proizvodov,

kot hranila in dodana živilom ali

za čiščenje vode.

OZADJE

Večina ocen aditivov sega nazaj v osemdeseta in devetdeseta leta prejšnjega stoletja. Zdaj se ponovno ocenjujejo in postopek naj bi bil dokončan do leta 2020. To lahko vodi do tega, da bo Evropska komisija predlagala spremembe sedanjih pogojev uporabe ali odstranitev nekaterih z odobrenih seznamov.

KLJUČNI POJMI

* Aditivi za živila: snovi, ki se uporabljajo v živilih iz različnih razlogov, na primer za sladkanje, zagotavljanje barve ali podaljšanje roka uporabnosti. Za njihovo uporabo veljajo pravila EU, da se zagotovi visoka raven zdravja ljudi in varovanja potrošnikov.

AKT

Uredba (ES) št. 1333/2008 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 16. decembra 2008 o aditivih za živila (UL L 354, 31.12.2008, str. 16–33)

Nadaljnje spremembe prilog k Direktivi (ES) št. 1333/2008 so vključene v izvirno besedilo. To prečiščeno besedilo ima samo dokumentarno vrednost.

POVEZANI AKTI

Uredba Komisije (EU) št. 257/2010 z dne 25. marca 2010 o določitvi programa za ponovno oceno odobrenih aditivov za živila v skladu z Uredbo (ES) št. 1333/2008 Evropskega parlamenta in Sveta o aditivih za živila (UL L 80, 26.3.2010, str. 19–27)

Uredba Komisije (EU) št. 231/2012 z dne 9. marca 2012 o določitvi specifikacij za aditive za živila, navedene v prilogah II in III k Uredbi (ES) št. 1333/2008 Evropskega parlamenta in Sveta (UL L 83, 22.3.2012, str. 1–295). Glejte prečiščeno besedilo.

Zadnja posodobitev 12.11.2015

Top