Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Protisubvencijski ukrepi

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Languages and formats available
Multilingual display
Text

Protisubvencijski ukrepi

POVZETEK:

Uredba Sveta (ES) št. 597/2009 – Protisubvencijski ukrepi

POVZETEK

KAJ JE NAMEN TE UREDBE?

Ta uredba določa pravila EU o zaščiti proti subvencioniranemu uvozu iz držav zunaj EU in pogoje za uporabo izravnalnih ukrepov.

KLJUČNE TOČKE

 • Izravnalna dajatev se uporablja za odpravljanje škodljivih učinkov subvencioniranega uvoza na trg EU in ponovno vzpostavitev poštene konkurence. Dajatev plača uvoznik, poberejo pa jo nacionalni carinski organi zadevne države EU.
 • Če industrija iz EU meni, da je uvoz proizvoda iz države zunaj EU subvencioniran in škodi industriji EU, ki izdeluje enak proizvod, lahko vloži pritožbo pri Evropski komisiji.
 • Če pritožba vsebuje začetne dokaze o subvenciji ali škodi za industrijo EU ter vzročno zvezo med subvencijo in škodo, Komisija sproži protisubvencijsko preiskavo.
 • Komisija lahko naloži začasne izravnalne dajatve pred nadaljnjimi preiskavami, če protisubvencijska preiskava razkrije, da so izpolnjeni nekateri pogoji, ki lahko vključujejo naslednje:
  • uvoz prejema določeno subvencijo,
  • industriji EU je povzročena škoda,
  • med subvencijo in škodo obstaja vzročna zveza in
  • zaradi interesa EU je potrebno posredovanje za preprečitev škode.
 • Komisija lahko v 13 mesecih po nadaljnji preiskavi uvede dokončne ukrepe. Ti se običajno uporabljajo pet let.
 • V tem petletnem obdobju je mogoče vložiti zahtevo za vmesni pregled, kadar se okoliščine v zvezi s subvencioniranjem in škodo bistveno spremenijo in kadar so takšne spremembe dolgotrajne.
 • V zadnjem letu izvajanja ukrepov lahko industrija EU zaprosi Komisijo, da izvede pregled glede izteka ukrepov. S tem pregledom se ugotovi, ali bi iztek ukrepov lahko povzročil nadaljevanje ali ponovitev subvencioniranja in škode. V tem primeru se ukrepi lahko nadaljujejo še pet let.
 • Uvozniki lahko zahtevajo tudi nadomestilo za plačane dajatve, kadar menijo, da se je znesek subvencije znižal ali da je subvencija odpravljena.
 • Protisubvencijska pravila EU temeljijo na globalnih standardih, ki jih določa Svetovna trgovinska organizacija (STO).

OD KDAJ SE TA UREDBA UPORABLJA?

Ta uredba se uporablja od 7. avgusta 2009.

OZADJE

Subvencija je finančni prispevek, kot so nepovratna sredstva ali posojilo, ki ga običajno zagotovi vlada države zunaj EU in ki prinaša ugodnosti podjetju ali industriji, ki uvaža svoje proizvode v EU, s tem pa izkrivlja konkurenco na trgu EU. Da bi ukrepala proti temu izkrivljanju in ponovno vzpostavila pošteno konkurenco, lahko EU naloži tako imenovane izravnalne dajatve na takšen uvoz.

Več informacij je na voljo na strani „Protisubvencija“ na spletnem mestu Evropske komisije.

AKT

Uredba Sveta (ES) št. 597/2009 z dne 11. junija 2009 o zaščiti proti subvencioniranemu uvozu iz držav, ki niso članice Evropske skupnosti (Kodificirana različica) (UL L 188, 18.7.2009, str. 93–126)

Nadaljnje spremembe Uredbe (ES) št. 597/2009 so vključene v izvirno besedilo. To prečiščeno besedilo ima samo dokumentarno vrednost.

POVEZANI AKTI

Poročilo Komisije Svetu in Evropskemu parlamentu – 32. letno poročilo Komisije Svetu in Evropskemu parlamentu o protidampinških, protisubvencijskih in zaščitnih ukrepih EU (2013) (COM(2015) 43 final z dne 4. februarja 2015)

Zadnja posodobitev 21.04.2016

Top