Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Delitev uvoznih in izvoznih kvot ter dovoljenj

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Languages and formats available
Multilingual display
Text

Delitev uvoznih in izvoznih kvot ter dovoljenj

POVZETEK:

Uredba (ES) št. 717/2008 – upravljanje količinskih kvot

POVZETEK

KAJ JE NAMEN TE UREDBE?

  • Ta uredba določa pravila za upravljanje z uvoznimi in izvoznimi kvotami EU.

KLJUČNE TOČKE

Nekateri proizvodi so iz uredbe izključeni, med drugim kmetijski proizvodi, navedeni v Prilogi I k Pogodbi o delovanju EU.

Splošna načela upravljanja s kvotami EU med drugim so:

  • kvote je treba razdeliti med prosilce v najkrajšem možnem času;
  • s kvotami je mogoče upravljati s pomočjo ene od posebnih metod ali kombinacijo teh metod, npr. na podlagi tradicionalnih trgovinskih tokov ali po načelu „prvi prispe, prvi dobi“;
  • v Uradnem listu EU se objavi obvestilo o odprtju kvot.

Določena so tudi posebna pravila za različne metode upravljanja s kvotami. Na primer, pri metodi:

  • delitve na podlagi tradicionalnih trgovinskih tokov je del kvote rezerviran za tradicionalne uvoznike ali izvoznike, tj. tiste, ki lahko dokažejo, da so v teku preteklega obdobja v EU uvažali ali iz nje izvažali izdelek, ki ga pokriva kvota;
  • delitve na podlagi načela „prvi prispe, prvi dobi“ Evropska komisija določi količino, do katere so subjekti upravičeni, vse dokler ni kvota izčrpana;
  • delitve kvot v sorazmerju z zahtevanimi količinami Komisija določi količino kvote na podlagi zahtevkov za dovoljenje, ki jih prejmejo države EU.

Pri metodi „prvi prispe, prvi dobi“ države članice takoj izdajo uvozna in izvozna dovoljenja za zadevni izdelek. V drugih primerih se dovoljenja izdajo v 10 dneh od prejetega zadevnega sklepa Komisije oziroma v roku, ki ga določi Komisija.

OD KDAJ SE TA UREDBA UPORABLJA?

Ta uredba se uporablja od 15. avgusta 2008.

OZADJE

Z leti se je vse več držav včlanilo v Svetovno trgovinsko organizacijo, zato se ta uredba danes v praksi uporablja le za uvoz iz omejenega števila držav. Trenutno se uporablja za uvoz tekstilnih izdelkov iz Belorusije in Severne Koreje. Količinske kvote za izvoz iz EU niso določene.

AKT

Uredba Sveta (ES) št. 717/2008 z dne 17. julija 2008 o določitvi postopka Skupnosti za upravljanje s količinskimi kvotami (Kodificirana različica) (UL L 198, 26.7.2008, str. 1–7)

Glej popravek.

Zadnja posodobitev 15.03.2016

Top