Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Evropska centralna banka (ECB)

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Evropska centralna banka (ECB)

POVZETEK:

Protokol (št. 4) – statut Evropskega sistema centralnih bank in Evropske centralne banke

POVZETEK

Evropska centralna banka (ECB) je centralna banka euroobmočja in neodvisna institucija Evropske unije (EU), ki tvori jedro Eurosistema, ki vodi denarno politiko v euroobmočju, ter Evropskega sistema centralnih bank (ESCB).

Eurosistem sestavljajo ECB in nacionalne centralne banke (NCB) držav euroobmočja, ESCB pa sestavljajo ECB in NCB vseh držav EU. Eurosistem in ESCB bosta obstajala skupaj toliko časa, dokler ne bodo vse države EU vstopile v euroobmočje.

Poglavitni cilj ECB je ohranjanje stabilnosti cen, tj. ohranjanje vrednosti eura. Če to ni v nasprotju s poglavitnim ciljem, pa podpira tudi splošne ekonomske politike v EU.

Temeljne naloge ECB so:

opredeliti in izvajati denarno politiko euroobmočja,

opravljati devizne posle,

imeti in upravljati uradne devizne rezerve držav euroobmočja,

podpirati nemoteno delovanje plačilnih sistemov.

Poleg tega ECB zbira tudi statistične podatke o opravljanju svojih nalog v sodelovanju z NCB in ima izključno pravico odobriti izdajanje eurobankovcev v EU.

Skupaj z nacionalnimi nadzorniki izvaja tudi bančni nadzor v euroobmočju in drugih sodelujočih državah znotraj enotnega mehanizma nadzora. To odgovornost je prevzela leta 2014, da bi prispevala k varnosti in zanesljivosti kreditnih institucij ter stabilnosti finančnega sistema.

Organi odločanja ECB so Svet ECB, Izvršilni odbor in Razširjeni svet. Svet ECB, tj. glavni organ odločanja, sestavljajo člani Izvršilnega odbora in guvernerji NCB euroobmočja. Izvršilni odbor, ki je odgovoren za vodenje denarne politike in tekoče poslovanje, sestavljajo predsednik, podpredsednik in še štirje člani. Razširjeni svet, ki izvaja naloge, ki jih mora ECB opravljati, dokler vse države EU ne sprejmejo eura, sestavljajo predsednik, podpredsednik in guvernerji vseh NCB euroobmočja.

Nadzorni odbor je bil ustanovljen v okviru enotnega mehanizma nadzora in izvaja naloge, povezane z bančnim nadzorom. Sestavljajo ga predsednik, podpredsednik, štirje predstavniki ECB in po en predstavnik vsakega nacionalnega nadzornega organa v sodelujočih državah znotraj enotnega mehanizma nadzora.

ECB je bila ustanovljena leta 1998, sedež pa ima v Frankfurtu v Nemčiji.

OZADJE

Evropska centralna banka, ki je bila ustanovljena 1. junija 1998, je polnopravna institucija EU. Pravna oseba je postala leta 2009 (člen 282(3) Pogodbe o delovanju Evropske unije).

Za več informacij obiščite:

AKT

Protokol (št. 4) o statutu Evropskega sistema centralnih bank in Evropske centralne banke, ki je priložen k Pogodbi o Evropski uniji in Pogodbi o delovanju EU

REFERENCE

Akt

Začetek veljavnosti

Rok prenosa v državah članicah

Uradni list Evropske unije

Protokol (št. 4) o statutu Evropskega sistema centralnih bank in Evropske centralne banke

UL C 326, 26.10.2012, str. 230–250

Zadnja posodobitev 21.09.2015

Top