Help Print this page 
Title and reference
Motorna vozila - homologacijski sistem EU

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Motorna vozila - homologacijski sistem EU

Homologacija zagotavlja državam Evropske unije (EU) skupni pravni okvir za odobritev motornih in priklopnih vozil ter sistemov, sestavnih delov in samostojnih tehničnih enot, namenjenih za taka vozila.

AKT

Direktiva 2007/46/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 5. septembra 2007 o vzpostavitvi okvira za odobritev motornih in priklopnih vozil ter sistemov, sestavnih delov in samostojnih tehničnih enot, namenjenih za taka vozila (Okvirna direktiva)

POVZETEK

Homologacija zagotavlja državam Evropske unije (EU) skupni pravni okvir za odobritev motornih in priklopnih vozil ter sistemov, sestavnih delov in samostojnih tehničnih enot, namenjenih za taka vozila.

KAJ JE NAMEN TE DIREKTIVE?

V skladu z direktivo je homologacija obvezna za vse kategorije celotnih vozil, vključno s tistimi, izdelanimi v več fazah. Direktiva določa:

usklajen okvir s splošnimi tehničnimi zahtevami za homologacijo novih vozil ter sistemov, sestavnih delov in samostojnih tehničnih enot, namenjenih za ta vozila, zato da bi olajšali njihovo registracijo, prodajo in začetek uporabe v EU;

predpise za prodajo in začetek uporabe delov in opreme vozil.

KLJUČNE TOČKE

Ta direktiva se uporablja za avtomobile, dostavna vozila, tovornjake in avtobuse, ki so zdaj zajeti v celoti usklajene zahteve EU.

Homologacijski sistem EU temelji na načelihodobritve s strani tretje stranke in medsebojnega priznavanja teh odobritev.

V skladu z režimom homologacije mora nacionalna tehnična služba tip vozila, preden je to dano na trg, preskusiti v skladu z zakonodajo, nacionalni homologacijski organ pa nato na podlagi teh preskusov izda homologacijo („ES-certifikat“). Proizvajalec lahko vloži prošnjo za homologacijo v kateri koli državi EU.

Zadostuje, da je vozilo homologirano v eni od držav EU za vsa vozila tega tipa, da ga je mogoče registrirati brez dodatnih pregledov v celotni EU na podlagi njihovega certifikata o skladnosti. Certifikat o skladnosti je izjava proizvajalca, da je vozilo skladno z zahtevami EU za homologacijo. Proizvajalec je odgovoren za zagotavljanje skladnosti proizvodnje s homologiranim tipom.

Direktiva 2007/46/ES je tista, ki zajema predvsem upravne postopke, ki jih je treba upoštevati pri homologaciji vozil.

Dejanske tehnične zahteve, v skladu s katerimi je treba preskusiti vozila, so zajete v drugih besedilih EU, ki so navedene v Prilogi IV k Direktivi. Ta besedila na primer:

določajo obvezno uporabo nekaterih lastnosti, kot so ESC (elektronski nadzor stabilnosti), nova in izboljšana ogledala, uporaba luči podnevi, bočna zaščita, ki preprečuje, da bi pešci in kolesarji padli pod vozila, in naprave proti pršenju;

opredeljujejo dodatne zahteve za avtobuse (izhodi v sili, ki so primerni za prostornino vozila, preprost dostop za osebe z omejeno mobilnostjo, ustrezen prostor za preživetje v primeru nesreče s prevračanjem vozila itd.);

zajemajo tudi nekatere okoljske obveznosti, kot so standardizirane meritve emisij CO2, omejitve emisij onesnaževal, poraba goriva, moč motorja ali emisije hrupa vozil.

VELJAVNOST DIREKTIVE

Direktivo je bilo treba glede na kategorijo vozila postopoma uvesti v obdobju 2009-2014.

OZADJE

Glavni namen zakonodaje EU o homologaciji vozil je zagotoviti, da nova vozila ter sestavni deli in tehnične enote, ki so v prodaji na trgu, zagotavljajo visoko stopnjo varnosti in varstva okolja.

REFERENCE

Akt

Začetek veljavnosti

Rok prenosa v državah članicah

Uradni list Evropske unije

Direktiva 2007/46/ES

29.10.2007

28.4.2009

UL L 263, 9.10.2007, str. 1-160

Nadaljnje spremembe in popravki Direktive 2007/46/ES so vključeni v osnovno besedilo. To prečiščeno besedilo se uporablja le kot napotilo.

Zadnja posodobitev: 31.12.2014

Top