Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Odposlanec za MSP

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Languages and formats available
Multilingual display
Text

Odposlanec za MSP

Odposlanec za mikro, mala in srednja podjetja (MSP) deluje kot posrednik med Evropsko komisijo in skupnostjo MSP ter ima dvojno vlogo hkratnega delovanja v Komisiji in komunikacije z zunanjim svetom. Odposlanec prisluhne težavam MSP-jev in predstavlja njihove interese v zakonodajnem procesu EU. Ne le da odposlanec Komisiji podeli človeško podobo pri poslovanju z evropskimi MSP-ji, temveč hkrati tudi poudarja njihov pomen za gospodarsko rast in ustvarjanje delovnih mest v Evropi.

Konkurenčnost Evropske unije (EU) je globoko odvisna od blaginje mikro, malih in srednjih podjetij (MSP-jev). 23 milijonov MSP-jev v EU tvori 99 % vseh podjetij v EU in predstavlja večino ustvarjenih novih delovnih mest. MSP-ji so torej pomemben vir rasti, povečanja zaposlitev in boljših delovnih mest v evropskem gospodarstvu, kar so ključni cilji lizbonske strategije.

Čeprav nanje vplivajo številne politike EU, je za MSP-je težko najti nekoga, ki bi prisluhnil njihovemu mnenju.

Ker jim je želela Evropska komisija ponuditi priložnost, da izrazijo svoje mnenje, in s tem v praksi implementirati načelo „najprej pomisli na male“, določeno v Evropski listini za mala podjetja, ki jo je sprejel Evropski svet v Santa Maria de Feiri junija 2000, se je odločila imenovati odposlanca za MSP.

Interno je vloga odposlanca izboljšanje ozaveščenosti Komisije o težavah, s katerimi se soočajo MSP-ji. Odposlanec preučuje politike EU, ki bi lahko vplivale na MSP-je, in skrbi za to, da so njihovi interesi in posebne potrebe upoštevani pri oblikovanju politik.

Naloga odposlanca je del sistema presoje vplivov, s katerim je zagotovljeno, da so predlogi Komisije predhodno ocenjeni glede njihovih gospodarskih, okoljskih in socialnih učinkov. Ključni prispevek odposlanca za MSP je zagovarjanje MSP-jev v zgodnji fazi zakonodajnega postopka in s tem predvidevanje učinkov novih zakonov.

Na ta način delo odposlanca za MSP izboljša usklajevanje znotraj Komisije glede težav, ki zadevajo MSP-je.

Na zunanji ravni je odposlanec vidna oseba za stik, ki jo prepozna skupnost MSP. Vloga odposlanca je, da prek neposrednega stika, tako rednega kot tudi neformalnega, prisluhne MSP-jem in njihovim predstavniškim organizacijam. Poleg zbiranja informacij odposlanec obvešča MSP-je o programih EU in financiranju ter lahko neposredno odgovarja na njihova vprašanja. Z vzpostavitvijo dialoga med EU in evropskimi podjetji prispeva odposlanec k izboljšanju upravljanja v Evropi.

Prvi odposlanec za MSP, g. Timo Summa, takratni direktor Generalnega direktorata za podjetništvo, je bil imenovan v letu 2001 na pobudo Erkkija Liikanena, takratnega Komisarja za podjetja in informacijsko družbo.

Trenutni odposlanec za MSP je g. Calleja Crespo, generalni direktor GD za podjetništvo in industrijo.

Če želite več informacij, si oglejte Evropski portal za mala podjetja GD in zlasti spletno mesto odposlanca za MSP.

POVEZANI AKTI

Sporočilo Komisije Evropskemu parlamentu, Svetu, Evropskemu ekonomsko-socialnemu odboru in Odboru regij - „Najprej pomisli na male“ - „Akt za mala podjetja“ za Evropo [COM(2008) 394 končno - Ni objavljeno v Uradnem listu].

Z odposlancem EU za MSP lahko stopite v stik na naslednjem naslovu: SME Envoy European Commission, DG Internal Market, Industry, Entrepreneurship and SMEs, Unit GROW.H1 - COSME Programme and SME Envoy Network B-1049 Brussels Belgium ali prek e-pošte: grow-sme-envoy@ec.europa.eu.

Zadnja posodobitev: 08.06.2015

Top