Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Zagovorniki človekovih pravic – podpora EU

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Zagovorniki človekovih pravic – podpora EU

 

POVZETEK:

Smernice EU glede podpore zagovornikom človekovih pravic

KAJ JE NAMEN TEH SMERNIC?

 • Te smernice vzpostavljajo pristop EU za podporo in zaščito zagovornikov človekovih pravic* v državah zunaj EU, da bi se jim omogočilo nemoteno delovanje.
 • Operativni vidik teh smernic sodi v okvir skupne zunanje in varnostne politike (SZVP).

KLJUČNE TOČKE

 • Diplomati v predstavništvih EU* se redno sestajajo z zagovorniki človekovih pravic, obiskujejo pridržane aktiviste, spremljajo sodne postopke zoper njih in se zavzemajo za njihovo zaščito.
 • Naloga Delovne skupine za človekove pravice Sveta (COHOM) je prepoznati situacije, ki terjajo ukrepanje EU na podlagi poročil vodij predstavništev EU, Združenih narodov, Sveta Evrope in nevladnih organizacij.
 • Visoki uradniki EU (npr. visoki predstavnik za zunanjo in varnostno politiko) vključijo v svoje obiske držav zunaj EU tudi srečanja z zagovorniki človekovih pravic.
 • Politični dialogi z državami zunaj EU in regionalnimi organizacijami vključujejo položaj zagovornikov človekovih pravic.
 • Vodje predstavništev opozorijo organe držav zunaj EU na njihove obveznosti, da zaščitijo zagovornike človekovih pravic, ki so v nevarnosti.
 • EU tesno sodeluje z državami zunaj EU, ki tudi imajo politike za zaščito zagovornikov človekovih pravic, in uporablja mehanizme človekovih pravic drugih regionalnih organizacij, kot so Afriška unija, Organizacija ameriških držav in Organizacija za varnost in sodelovanje v Evropi.
 • EU podpira krepitev obstoječih in oblikovanje novih regionalnih mehanizmov za zaščito zagovornikov človekovih pravic.
 • Zavezo EU podpori zagovornikov človekovih pravic dopolnjuje Evropski instrument za demokracijo in človekove pravice (EIDHR), ki zagotavlja finančno pomoč organizacijam, ki nudijo podporo aktivistom za človekove pravice.

OZADJE

Zagovorniki človekovih pravic imajo ključno vlogo pri:

 • dokumentiranju nasilja,
 • zagotavljanju pravne, psihološke, zdravstvene ali druge podpore žrtvam kršitev človekovih pravic,
 • boju proti nekaznovanju oseb, odgovornih za kršitve človekovih pravic, in
 • ozaveščanju o človekovih pravicah in zagovornikih človekovih pravic na nacionalni, regionalni in mednarodni ravni.

Vendar so tudi zagovorniki človekovih pravic tarče napadov in groženj, zato je pomembno, da se jim zagotovita varnost in zaščita.

Več informacij je na voljo na strani:

* KLJUČNI POJMI

Zagovorniki človekovih pravic: Posamezniki, skupine ali organizacije, ki na miren način podpirajo in varujejo splošno priznane človekove pravice, tj. državljanske, politične, gospodarske, socialne in kulturne pravice, vključno s pravicami članov avtohtonih skupnosti.

Predstavništva EU: Veleposlaništva in konzulati držav EU ter delegacije EU.

GLAVNI DOKUMENT

Zagotavljanje varstva – smernice Evropske unije glede zagovornikov človekovih pravich, Svet EU (zunanje zadeve), 2008.

POVEZANI AKTI

Uredba (EU) št. 235/2014 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 11. marca 2014 o vzpostavitvi instrumenta financiranja za demokracijo in človekove pravice po svetu (UL L 77, 15.3.2014, str. 85–94).

Zadnja posodobitev 04.07.2016

Top