Help Print this page 
Title and reference
Strategija proti širjenju orožja za množično uničevanje

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Strategija proti širjenju orožja za množično uničevanje

Strategija Evropske unije (EU) proti širjenju orožja za množično uničevanje (WMD) je bistveni element zunanje politike EU. Njen namen je omejitev, pravzaprav odprava, razvoja programov za širjenje takšnega orožja in izstrelkov za njihov transport.

AKT

Strategija EU proti širjenju orožja za množično uničevanje z dne 12. decembra 2003 (dok. 15708/03, ni objavljeno v Uradnem listu)

POVZETEK

Širjenje orožja za množično uničevanje, predvsem jedrskega, kemičnega in biološkega orožja, ter transportnih sredstev zanj (izstrelki srednjega in dolgega dosega, manevrirni izstrelki in zračna plovila brez posadke (UAV)) predstavlja vedno večjo grožnjo na globalni ravni. Povečuje predvsem tveganje, da bi to orožje uporabljale določene države ali da bi ga pridobile teroristične skupine.

Zato neširjenje predstavlja temeljni cilj skupne zunanje in varnostne politike (SZVP), predvsem od sprejema Strategije EU proti širjenju orožja za množično uničevanje leta 2003.

To strategijo, katere cilj je preprečitev, odvrnitev, zaustavitev in, če je mogoče, odprava programov za širjenje po vsem svetu, je Svet nekajkrat posodobil. Kljub temu širše smernice politike EU ostajajo nespremenjene:

  • krepitev učinkovitosti večstranskega sodelovanja: sistem večstranskih pogodb je pravna podlaga vseh prizadevanj EU v zvezi z neširjenjem. Bistveni cilj je njihova univerzalna uporaba, prav tako pa tudi izboljšanje mehanizmov, ki preverjajo kršitve pravil, ki jih določajo;
  • spodbujanje regionalno in mednarodno stabilnega okolja: posveča se predvsem krepitvi programov, usmerjenih k pomoči pri razoroževanju ter vključevanju ciljev neširjenja v vse politične, diplomatske in gospodarske dejavnosti in programe EU;
  • tesno sodelovanje s ključnimi partnerji, kot so ZDA, Rusija, Združeno kraljestvo ali NATO, ko gre za države ali mednarodne organizacije, ki igrajo pomembno vlogo pri neširjenju.

Številni ukrepi so bili vključeni v okvir SZVP za izvedbo akcijskega načrta, opredeljenega v Strategiji, ki je bila sprejeta leta 2003. Svet za zunanje zadeve vsako polletje organizira razpravo o izvajanju strategije EU glede orožja za množično uničevanje, vsakih šest mesecev pa poročila ocenjujejo njen napredek.

POVEZANI AKTI

Sklepi Sveta in nova področja ukrepanja EU v zvezi z bojem proti širjenju orožja za množično uničevanje in transportnih sredstev zanj. Bruselj, 17. december 2008 (Dok. 17172/08, ni objavljeno v Uradnem listu)

Sklep Sveta 2008/974/SZVP z dne 18. decembra 2008 v podporo Haaškemu kodeksu ravnanja proti širjenju balističnih izstrelkov v okviru izvajanja Strategije EU proti širjenju orožja za množično uničevanje (UL L 345, 23.12.2008)

Sklep Sveta 2010/430/SZVP z dne 26. julija 2010 o ustanovitvi evropske mreže neodvisnih skupin možganskih trustov o neširjenju orožja za podporo pri izvajanju strategije EU proti širjenju orožja za množično uničevanje (UL L 202, 4.8.2010)

Sklep Sveta 2012/423/SZVP z dne 23. julija 2012 v podporo neširjenju balističnih izstrelkov v okviru izvajanja Strategije EU proti širjenju orožja za množično uničevanje in Skupnega stališča Sveta 2003/805/SZVP (UL L 196, 24.7.2012)

Sklepi sveta o odnosu do prizadevanja za učinkovito politiko EU pri novih izzivih, ki jih predstavlja širjenje orožja za množično uničevanje (WMD) in transportnih sredstev zanj. 21. oktober 2013 (Dok. 15104/13, ni objavljeno v Uradnem listu)

Sklep Sveta 2013/668/SZVP z dne 18. novembra 2013 v podporo dejavnostim Svetovne zdravstvene organizacije na področju biološke varnosti in biološke zaščite v okviru strategije Evropske unije proti širjenju orožja za množično uničevanje (UL L 310, 20.11.2013)

Polletno poročilo 2013/II o napredku pri izvajanju Strategije EU proti širjenju orožja za množično uničevanje (UL C 54, 25.2.2014)

Sklep Sveta 2014/129/SZVP z dne 10. marca 2014 o spodbujanju evropske mreže neodvisnih skupin možganskih trustov za neširjenje orožja, v podporo izvajanju strategije EU proti širjenju orožja za množično uničevanje (UL L 71, 12.3.2014)

Zadnja posodobitev: 30.05.2014

Top