Help Print this page 
Title and reference
Plačilne storitve v Evropski uniji

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Plačilne storitve v Evropski uniji

Potrošnikom je treba zagotoviti, da bodo plačila, ki jih opravljajo po vsej Evropski uniji (EU), enostavna, učinkovita in varna. Za dosego tega cilja EU vzpostavlja skupen okvir za plačilne storitve*, ki nadomešča nacionalne predpise v državah EU.

AKT

Direktiva 2007/64/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 13. novembra 2007 o plačilnih storitvah na notranjem trgu in o spremembah direktiv 97/7/ES, 2002/65/ES, 2005/60/ES in 2006/48/ES ter o razveljavitvi Direktive 97/5/ES

POVZETEK

Potrošnikom je treba zagotoviti, da bodo plačila, ki jih opravljajo po vsej Evropski uniji (EU), enostavna, učinkovita in varna. Za dosego tega cilja EU vzpostavlja skupen okvir za plačilne storitve*, ki nadomešča nacionalne predpise v državah EU.

KAJ JE NAMEN TE DIREKTIVE?

Ta direktiva določa pravila za plačilne storitve, kot so kreditni prenosi, direktne obremenitve in plačila s karticami. Pravila vključujejo tudi zahteve za informacije za ponudnike plačilnih storitev ter pravice in obveznosti, ki so povezane z uporabo plačilnih storitev.

KLJUČNE TOČKE

Dovoljenje

Institucija, ki nudi plačilne storitve, mora pridobiti dovoljenje za izvajanje plačilnih dejavnosti po vsej EU. Vsaka država EU ima nacionalni organ, ki je zadolžen za izdajo dovoljenj. Institucija pridobi dovoljenje samo, če ima trdno upravljavsko ureditev poslovanja in določen znesek kapitala.

Zahteve za informacije

Ponudniki plačilnih storitev morajo uporabnikom svojih storitev zagotoviti različne jasne informacije.

Pred samo plačilno storitvijo morajo uporabniku na zlahka razumljiv način posredovati vse informacije v zvezi s provizijami, pritožbenimi postopki in vsemi nadomestili, ki jih je treba plačati.

Plačniku morajo posredovati tudi informacije po izvršitvi plačilne transakcije. Te vključujejo:

sklic plačilne transakcije in prejemnika plačila,

znesek plačila,

provizije in nadomestila, povezana s transakcijo.

Ko je transakcija izvedena, morajo to sporočiti prejemniku plačila.

Zakonodaja določa tudi posebna pravila o informacijah, ki jih morajo ponudniki plačilnih storitev posredovati, kadar so transakcije dogovorjene s pogodbo, ki ureja izvršitev zaporednih plačilnih transakcij v prihodnosti.

Pravice in obveznosti

Plačilna transakcija v eurih ali valuti države EU zunaj euroobmočja se izvrši v enem delovnem dnevu.

Ponudniki plačilnih storitev so v celoti odgovorni plačnikom za pravilno izvršitev plačilnih transakcij. Kadar se transakcija ne izvrši ali se napačno izvrši, mora ponudnik plačilnih storitev plačnika to popraviti ali plačniku povrniti ustrezen znesek. Če druga oseba zlorabi plačnikov plačilni instrument, kot je kreditna kartica, mora plačnik kriti izgubo do največ 150 EUR.

Zakonodaja določa tudi pravila za povračila v primeru napačno odobrene plačilne transakcije.

VELJAVNOST DIREKTIVE

Od 25. decembra 2007.

KLJUČNI POJEM

Plačilne storitve so poslovne dejavnosti, ki vključujejo:

storitve, ki omogočajo gotovinske pologe na plačilni račun ali gotovinske dvige s plačilnega računa ter upravljanje navedenega računa;

izvrševanje plačilnih transakcij (npr. trajnih nalogov, direktnih obremenitev itd.) na plačilne račune ali po elektronski poti;

izdajanje in/ali pridobivanje plačilnih instrumentov;

denarna nakazila.

Več informacij je na voljo na spletnem mestu Evropske komisije o plačilnih storitvah.

REFERENCE

Akt

Začetek veljavnosti

Rok za prenos v državah članicah

Uradni list Evropske unije

Direktiva 2007/64/ES

25.12.2007

1.11.2009

UL L 319, 5.12.2007, str. 1-36

Popravek

-

-

UL L 187, 18.7.2009, str. 5

Akt(i) o spremembi

Začetek veljavnosti

Rok za prenos v državah članicah

Uradni list Evropske unije

Direktiva 2009/111/ES

7.12.2009

31.10.2010

UL L 302, 17.11.2009, str. 97-119

POVEZANI AKTI

Direktiva 2014/92/EU Evropskega parlamenta in Sveta z dne 23. julija 2014 o primerljivosti nadomestil, povezanih s plačilnimi računi, zamenjavi plačilnih računov in dostopu do osnovnih plačilnih računov (UL L 257, 28.8.2014, str. 214-246)

Zadnja posodobitev: 15.04.2015

Top