Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Varnost na nogometnih tekmah mednarodnega značaja

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Varnost na nogometnih tekmah mednarodnega značaja

POVZETEK:

Sklep Sveta 2002/348/PNZ – varnost na mednarodnih nogometnih tekmah

POVZETEK

KAJ JE NAMEN SKLEPA?

 • Cilj je preprečevanje in boj proti nasilju, povezanim z nogometom, z določitvijo metod za mednarodno usklajen policijski nadzor nogometnih tekem, da se zagotovi varnost državljanov EU.
 • Sklep določa nacionalne nogometne informacijske točke za lažjo izmenjavo informacij, čezmejno sodelovanje in policijski nadzor mednarodnih nogometnih tekem.

KLJUČNE TOČKE

Države EU morajo vzpostaviti nacionalne nogometne informacijske točke v povezavi s policijskim nadzorom nogometnih tekem mednarodnega značaja. Naloge teh točko so:

 • usklajevanje in omogočanje mednarodnega policijskega sodelovanja ter izmenjava informacij,
 • izmenjava informacij o navijačih, ki predstavljajo veliko tveganje,
 • zagotavljanje možne pomoči nacionalnim organom,
 • izvajanje ocene tveganja za klube in reprezentanco svoje države, ki je na voljo drugim državam EU.

Pred nogometno prireditvijo, med njo in po njej se izmenjujejo naslednje informacije:

 • strateške informacije, ki določajo vse vidike prireditve, predvsem glede na tveganja za varnost,
 • operativne informacije, ki dajo natančno sliko postopkov med prireditvijo,
 • taktične informacije, ki omogočajo ustrezno delovanje za ohranjanje reda in varnosti, ter povratne informacije po prireditvi.

Informacije so zaupne in jih je treba zagotoviti pravočasno, pri tem pa zagotoviti varnost pri izmenjavi osebnih podatkov, ki mora upoštevati veljavno nacionalno in mednarodno zakonodajo.

Resolucija Sveta iz leta 2003 poziva države EU, naj preučijo možnost prepovedi vstopa na stadione za posameznike, ki so že zakrivili nasilje na nogometnih tekmah, vključno z možnostjo razširitve prepovedi na druge države EU, kar bi se podprlo z globami za kršitve prepovedi.

Priročnik za mednarodno policijsko sodelovanje, ki je bil izdan leta 1999 in dopolnjen z resolucijo Sveta iz leta 2006, vsebuje predlogo za takšno izmenjavo informacij. Priročnik podrobno ureja:

 • zbiranje obveščevalnih podatkov,
 • preiskovanje,
 • opazovanje,
 • spremljanje množice ter
 • sporazumevanje z navijači in mediji.

Vsebuje tudi pogoje, pod katerimi lahko policijski uradniki neposredno pomagajo v drugih državah.

V sklepu iz leta 2014 sta se Evropska komisija in Združenje evropskih nogometnih zvez strinjala, da bosta okrepila sodelovanje in dialog, vključno z ukrepi za povečanje prizadevanj v boju proti nasilju na nogometnih stadionih. Najmanj enkrat letno organizirata dvostransko srečanje na višji ravni, da bi pregledala napredek.

OD KDAJ SE TA SKLEP UPORABLJA?

Ta sklep se uporablja od 9. maja 2002.

OZADJE

Več informacij je na voljo na strani o podpiranju poštene igre in sodelovanju v športu na spletnem mestu Evropske komisije.

AKT

Sklep Sveta 2002/348/PNZ z dne 25. aprila 2002 o varnosti na nogometnih tekmah mednarodnega značaja (UL L 121, 8.5.2002, str. 1–3)

Nadaljnje spremembe Direktive 2002/348/PNZ so vključene v osnovno besedilo. To prečiščeno besedilo ima samo dokumentarno vrednost.

POVEZANI AKTI

Resolucija Sveta z dne 17. novembra 2003 o možnosti prepovedi dostopa na mednarodne nogometne tekme, ki jo lahko uporabijo države članice (UL C 281, 22.11.2003, str. 1–2)

Resolucija Sveta z dne 4. decembra 2006 o posodobljenem priročniku s priporočili za mednarodno policijsko sodelovanje in ukrepi za preprečevanje in nadziranje nasilja in neredov, povezanih z mednarodnimi nogometnimi tekmami, ki zadevajo vsaj eno državo članico (UL C 322, 29.12.2006, str. 1-–39)

Sklep Komisije z dne 14. oktobra 2014 o sprejetju Dogovora o sodelovanju med Evropsko komisijo in Združenjem evropskih nogometnih zvez (UEFA) (C(2014) 7378 final, 14.10.2014)

Zadnja posodobitev 25.05.2016

Top