Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Zmanjšanje emisij onesnaževal iz lahkih vozil

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Languages and formats available
Multilingual display
Text

Zmanjšanje emisij onesnaževal iz lahkih vozil

Lahka vozila - avtomobili in dostavna vozila - so eden glavnih virov onesnaževanja zraka in proizvedejo približno 15 % emisij ogljikovega dioksida (CO2) v Evropski uniji (EU). EU si prizadeva zmanjšati okoljski vpliv cestnega prevoza in pomagati pri prehodu na nizkoogljično gospodarstvo.

AKT

Uredba (ES) št. 715/2007 Evropskega parlamenta in sveta z dne 20. junija 2007 o homologaciji motornih vozil glede na emisije iz lahkih potniških in gospodarskih vozil (Euro 5 in Euro 6) in o dostopu do informacij o popravilu in vzdrževanju vozil

POVZETEK

Lahka vozila - avtomobili in dostavna vozila - so eden glavnih virov onesnaževanja zraka in proizvedejo približno 15 % emisij ogljikovega dioksida (CO2) v Evropski uniji (EU). EU si prizadeva zmanjšati okoljski vpliv cestnega prevoza in pomagati pri prehodu na nizkoogljično gospodarstvo.

KAJ JE NAMEN TE UREDBE?

Usklajuje tehnične zahteve glede emisij - znane kot ES-homologacija - za motorna vozila in nadomestne dele, tako da so te enake po vsej EU in preprečujejo motnje enotnega trga. Proizvajalcem nalaga posebne obveznosti in zagotavlja dostop do informacij o popravilih in vzdrževanju.

KLJUČNE TOČKE

Proizvajalci morajo:

dokazati, da nova vozila, ki so bila prodana, registrirana ali so se začela uporabljati, izpolnjujejo emisijske standarde, navedene v uredbi,

ob nakupu vozila zagotoviti kupcem podatke o emisijah CO2 in porabi goriva,

zagotoviti, da naprave za uravnavanje onesnaževanja, ki so vgrajene v vozila, trajajo 160 000 km in se preverijo ali po petih letih ali 100 000 km, odvisno od tega, kar nastopi prej,

prek spletnih mest neodvisnim izvajalcem zagotoviti neomejene in standardizirane informacije o popravilu in vzdrževanju vozil. Za to storitev lahko zaračunajo razumne pristojbine.

Drugi pogoji

Nacionalni organi ne smejo zavrniti podelitve ES-homologacije, če vozilo izpolnjuje vse pogoje iz uredbe.

Za spodbujanje zgodnje uporabe naprav za zniževanje emisij se lahko uporabijo nacionalne finančne spodbude.

Za kršitve uredbe se lahko uporabijo kazni.

Mejne vrednosti emisij so določene za različna onesnaževala, kot so ogljikov monoksid in dušikovi oksidi, ter različne vrste vozil.

Uredba (ES) št. 443/2009 določa zahteve za povprečne vrednosti emisij CO2 za nove osebne avtomobile na 130 g CO2/km. Od leta 2020 se ta zniža na 95 g CO2/km.

Leta 2014 je Evropska komisija izdala predlog za uredbo, ki bi ji dala posebna pooblastila za sprejem ukrepov za zmanjšanje emisij onesnaževal.

OD KDAJ SE TA UREDBA UPORABLJA?

Od 2. julija 2007.

Več informacij je na voljo na spletni strani Evropske komisije o zmanjševanju emisij CO2vozil.

REFERENCE

Akt

Začetek veljavnosti

Rok prenosa v državah članicah

Uradni list Evropske unije

Uredba (ES) št. 715/2007

2.7.2007

-

UL L 171, 29.6.2007, str. 1-16

Akt(-i) o spremembi

Začetek veljavnosti

Rok prenosa v državah članicah

Uradni list Evropske unije

Uredba (ES) št. 692/2008

31.7.2008

-

UL L 199, 28.7.2008, str. 1-136

Uredba (ES) št. 595/2009

7.8.2009

-

UL L 188, 18.7.2009, str. 1-13

Uredba (EU) št. 566/2011

19.6.2011

-

UL L 158, 16.6.2011, str. 1-24

Uredba (EU) št. 459/2012

4.6.2012

-

UL L 142, 1.6.2012, str. 16-24

POVEZANI AKTI

Uredba (ES) št. 443/2009 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 23. aprila 2009 o določitvi standardov emisijskih vrednosti za nove osebne avtomobile kot del celostnega pristopa Skupnosti za zmanjšanje emisij CO2 iz lahkih tovornih vozil (UL L 140, 5.6.2009, str. 1-15)

Direktiva 2007/46/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 5. septembra 2007 o vzpostavitvi okvira za odobritev motornih in priklopnih vozil ter sistemov, sestavnih delov in samostojnih tehničnih enot, namenjenih za taka vozila (Okvirna direktiva) (UL L 263, 9.10.2007, str. 1-160)

Predlog uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Uredb (ES) št. 715/2007 in (ES) št. 595/2009 v zvezi z zmanjšanjem emisij onesnaževal iz cestnih vozil (COM/2014/ 28 final z dne 31. januarja 2014)

Zadnja posodobitev: 23.07.2015

Top