Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Pridobitev nepremičnine v drugi državi EU

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Pridobitev nepremičnine v drugi državi EU

POVZETEK:

Pridobitev nepremičnine v drugi državi EU (člen 63, 64, 65 in 66 Pogodbe o delovanju EU)

POVZETEK

KAJ JE NAMEN TEH AKTOV?

Akti določajo pravo, ki ureja prost pretok kapitala* v Evropski uniji (EU), vključno s pravico do pridobitve nepremičnine v drugi državi EU, in izjeme od splošnega načela.

KLJUČNE TOČKE

Pogodba o delovanju Evropske unije (PDEU) vzpostavlja splošno načelo prostega pretoka kapitala med državami EU, pa tudi med njimi in tretjimi državami. To vključuje pravice državljanov do pridobitve nepremičnine, kot je na primer počitniška hiša ali sekundarno prebivališče.

Čeprav prost pretok velja za vse države EU, so bila ob pridružitvi novih držav k EU v pogajanjih dosežena nekatera prehodna obdobja in izjeme glede prostega pretoka kapitala, tudi v zvezi z nakupom nepremičnin, kmetijskih zemljišč in gozdnih površin v nekaterih državah. Te izjeme so opredeljene v različnih protokolih k PDEU in v aktih o pristopu držav EU.

In sicer:

OZADJE

Prosti pretok kapitala

KLJUČNI POJEM

* Prosti pretok kapitala je v osrčju enotnega trga EU in ena od njenih štirih svoboščin (poleg prostega pretoka ljudi, blaga in storitev). Državljanom in podjetjem omogoča, da opravljajo naložbene dejavnosti v drugih državah EU.

AKT

Pogodba med Kraljevino Belgijo, Republiko Bolgarijo, Češko republiko, Kraljevino Dansko, Zvezno republiko Nemčijo, Republiko Estonijo, Irsko, Helensko republiko, Kraljevino Španijo, Francosko republiko, Italijansko republiko, Republiko Ciper, Republiko Latvijo, Republiko Litvo, Velikim vojvodstvom Luksemburg, Republiko Madžarsko, Republiko Malto, Kraljevino Nizozemsko, Republiko Avstrijo, Republiko Poljsko, Portugalsko republiko, Romunijo, Republiko Slovenijo, Slovaško republiko, Republiko Finsko, Kraljevino Švedsko, Združenim kraljestvom Velika Britanija in Severna Irska (državami članicami Evropske unije) ter Republiko Hrvaško o pristopu Republike Hrvaške k Evropski uniji (UL L 112, 24.4.2012, str. 6–110)

Pogodba med Kraljevino Belgijo, Češko republiko, Kraljevino Dansko, Zvezno republiko Nemčijo, Republiko Estonijo, Helensko republiko, Kraljevino Španijo, Francosko republiko, Irsko, Italijansko republiko, Republiko Ciper, Republiko Latvijo, Republiko Litvo, Velikim vojvodstvom Luksemburg, Republiko Madžarsko, Republiko Malto, Kraljevino Nizozemsko, Republiko Avstrijo, Republiko Poljsko, Portugalsko republiko, Republiko Slovenijo, Slovaško republiko, Republiko Finsko, Kraljevino Švedsko, Združenim kraljestvom Velike Britanije in Severne Irske (države članice Evropske unije) ter Republiko Bolgarijo in Romunijo o pristopu Republike Bolgarije in Romunije k Evropski uniji (UL L 157, 21.6.2005, str. 11–27)

Akt o pristopu Češke republike, Republike Estonije, Republike Ciper, Republike Latvije, Republike Litve, Republike Madžarske, Republike Malte, Republike Poljske, Republike Slovenije in Slovaške republike, podpisani v Atenah 16. aprila 2003 – Priloge V do XIV (UL L 236, 23.9.2003, str. 803–924)

Akt o pogojih pristopa Češke republike, Republike Estonije, Republike Ciper, Republike Latvije, Republike Litve, Republike Madžarske, Republike Malte, Republike Poljske, Republike Slovenije in Slovaške republike in prilagoditvah Pogodb, na katerih temelji Evropska unija – Protokol št. 6 o pridobitvi sekundarnih prebivališč na Malti (UL L 236, 23.9.2003, str. 947)

Akt o pogojih pristopa Kraljevine Norveške, Republike Avstrije, Republike Finske in Kraljevine Švedske in prilagoditvah pogodb, na katerih temelji Evropska unija – Protokol št. 2 o Ålandskih otokih (UL C 241, 29.8.1994, str. 352)

Konsolidované znenie Zmluvy o fungovaní Európskej únie – Protokol št. 32 o nadobudnutí nehnutel'neho majetku v Dánsku (UL C 326, 26.10.2012, str. 318)

Zadnja posodobitev 11.01.2016

Top