Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Upravljanje kolektivnih pokojninskih shem: poklicni pokojninski skladi

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Languages and formats available
Multilingual display
Text

Upravljanje kolektivnih pokojninskih shem: poklicni pokojninski skladi

 

POVZETEK:

Direktiva 2003/41/ES o dejavnostih in nadzoru institucij za poklicno pokojninsko zavarovanje

KAJ JE NAMEN TE DIREKTIVE?

Ta direktiva določa pravila, ki urejajo dejavnosti in nadzor institucij, ki nudijo poklicno pokojninsko zavarovanje (IORP)*, ali pokojninskih skladov v vseh državah Evropske unije (EU).

KLJUČNE TOČKE

Cilj direktive je zagotavljanje visoke ravni varnosti za bodoče upokojence (člane in upravičence pokojninskih skladov) ob zagotavljanju učinkovitih naložb z vzpostavitvijo naslednjih pravil:

  • 1.

    stroga pravila o preudarnosti, katerih specifičnost določi vsaka država EU posebej, za zaščito članov in upravičencev IORP, ki morajo imeti dovolj podatkov o pravilih pokojninske sheme*, finančnem stanju IORP in njihovih pravicah,

  • 2.

    pravila o naložbah, prilagojena značilnostim IORP in učinkovitemu upravljanju z varčevanjem. IORP so dolgoročni vlagatelji, ki morajo zagotoviti najboljši dobiček svojim članom in hkrati tudi upravičencem z ohranjanjem varnosti svojih naložb. Če naj vsak IORP vzpostavi najvarnejšo in najučinkovitejšo naložbeno politiko, pravila o naložbah, zlasti pravila o vlaganju v delnice, ne smejo biti preveč omejevalna,

  • 3.

    pravila, ki dovoljujejo IORP opravljanje dejavnosti na tujih trgih za oblikovanje vseevropskih pokojninskih skladov. Čezmejno upravljanje zahteva medsebojno priznavanje načinov nadzora, ki so v uporabi v državah EU.

Ta direktiva ne velja za institucije, ki jih zajemata Direktiva o življenjskem zavarovanju in Direktiva o upraviteljih alternativnih investicijskih skladov.

Evropski organ za zavarovanja in poklicne pokojnine (EIOPA) je pristojen za zbiranje informacij, predloženih s strani držav EU, o razvoju čezmejne ureditve IORP in za objavljanje teh informacij na spletnem mestu EIOPA.

Izvedbena uredba Komisije (EU) št. 643/2014 o tehničnih standardih glede poročanja organu EIOPA o nacionalnih določbah v zvezi s skrbnim poslovanjem.

EIOPA lahko pripravi osnutek regulativnih in izvedbenih standardov ter predlaga priporočila za nadzor IORP. EIOPA tesno sodeluje z državami EU in Evropsko komisijo.

Nova direktiva naj bi nadomestila to direktivo konec leta 2016, v vseh državah EU pa bo začela veljati do konca leta 2018.

OD KDAJ SE TA DIREKTIVA UPORABLJA?

Ta direktiva se uporablja od 23. septembra 2003.

OZADJE

Poklicni pokojninski skladi v EU koristijo ugodnosti načela prostega pretoka kapitala in svobode opravljanja storitev. Spodbujati je treba njihovo opravljanje dejavnosti na tuujih trgih. Obenem je treba s preudarnim upravljanjem IORP vsem članom in upravičencem zagotoviti ustrezno zaščito njihovih pokojnin.

Več informacij je na voljo na:

* KLJUČNI POJMI

Institucije za poklicno pokojninsko zavarovanje: finančne institucije, ki upravljajo kolektivne pokojninske sheme za zaposlene, da bi svojim zaposlenim (tj. članom in upravičencem sheme) zagotovile pokojninske prejemke.

Pokojninska shema: pogodba, sporazum, skrbniška pogodba ali pravila o določitvi, kateri pokojninski prejemki so odobreni in pod katerimi pogoji.

GLAVNI DOKUMENT

Direktiva 2003/41/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 3. junija 2003 o dejavnostih in nadzoru institucij za poklicno pokojninsko zavarovanje (UL L 235, 23.9.2003, str. 10–21).

Nadaljnje spremembe Direktive 2003/41/ES so vključene v osnovno besedilo. To prečiščeno besedilo se uporablja le kot napotilo.

POVEZANI DOKUMENTI

Začasno besedilo direktive IORP2, kot je bilo politično dogovorjeno junija 2016, v čakanju na uradno sprejetje.

Poročilo Komisije o nekaterih ključnih vidikih v zvezi z Direktivo 2003/41/ES o dejavnostih in nadzoru institucij za poklicno pokojninsko zavarovanje (Direktiva IORP) (COM(2009) 203 final z dne 30. aprila 2009).

Direktiva 2014/50/EU Evropskega parlamenta in Sveta z dne 16. aprila 2014 o minimalnih zahtevah za povečanje mobilnosti delavcev med državami članicami z izboljšanjem pridobivanja in ohranjanja pravic iz dodatnega pokojninskega zavarovanja (UL L 128, 30.4.2014, str. 1–7).

Izvedbena uredba Komisije (EU) št. 643/2014 z dne 16. junija 2014 o določitvi izvedbenih tehničnih standardov glede poročanja o nacionalnih določbah v zvezi z varnim in skrbnim poslovanjem, ki se nanašajo na področje pokojninskih načrtov poklicnega zavarovanja, v skladu z Direktivo 2003/41/ES Evropskega parlamenta in Sveta (UL L 177, 17.6.2014, str. 34–41).

Zadnja posodobitev 14.09.2016

Top