Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Upravljanje kolektivnih pokojninskih shem: poklicni pokojninski skladi

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Languages and formats available
Multilingual display
Text

Upravljanje kolektivnih pokojninskih shem: poklicni pokojninski skladi

Poklicni pokojninski skladi v Evropski uniji (EU) koristijo ugodnosti iz načel prostega pretoka kapitala in svobode opravljanja storitev. Takšna svoboda mora biti uravnotežena s strogimi pravili za zagotavljanje primerne varnosti članov in upravičencev pokojninskega sklada.

AKT

Direktiva 2003/41/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 3. junija 2003 o dejavnostih in nadzoru institucij za poklicno pokojninsko zavarovanje

POVZETEK

Poklicni pokojninski skladi v Evropski uniji (EU) koristijo ugodnosti iz načel prostega pretoka kapitala in svobode opravljanja storitev. Takšna svoboda mora biti uravnotežena s strogimi pravili za zagotavljanje primerne varnosti članov in upravičencev pokojninskega sklada.

KAJ JE NAMEN TE DIREKTIVE?

Ta direktiva določa pravila, ki urejajo dejavnosti in nadzor institucij, ki nudijo poklicno pokojninsko zavarovanje (IORP)*, ali pokojninskih skladov v vseh državah EU.

KLJUČNE TOČKE

Cilj direktive je zagotavljanje visoke ravni varnosti za bodoče upokojence (člane in upravičence pokojninskih skladov) ob zagotavljanju učinkovitih naložb z vzpostavitvijo treh sklopov pravil:

  • 1.

    stroga bonitetna pravila za zaščito upravičencev in članov IORP, ki morajo imeti dovolj podatkov o pravilih pokojninske sheme**, o finančnem stanju institucije in njihovih pravicah;

  • 2.

    pravila o naložbah, prilagojena značilnostim IORP in učinkovitemu upravljanju z varčevanjem. To je zato, ker IORP vlagajo na dolgoročni osnovi in morajo razpršiti svoja sredstva s polnim koriščenjem prednosti, ki jih nudita enotni trg EU in evro. Če naj vsaka institucija vzpostavi najvarnejšo in najučinkovitejšo naložbeno politiko, pravila o naložbah, zlasti pravila o vlaganju v delnice, ne smejo biti preveč omejevalna;

  • 3.

    pravila, ki dovoljujejo čezmejno upravljanje poklicnih pokojninskih shem. To čezmejno upravljanje zahteva medsebojno priznavanje načinov nadzora, ki so v uporabi v državah EU.

Ta direktiva ne velja za institucije, ki jih zajemata Direktiva o življenjskem zavarovanju in Direktiva o upraviteljih alternativnih investicijskih skladov.

Evropski organ za zavarovanja in poklicne pokojnine (EIOPA) je pristojen za zbiranje informacij, predloženih s strani držav EU, o razvoju čezmejne ureditve IORP in za objavljanje teh informacij na svoji spletni strani.

EIOPA lahko pripravi osnutek regulativnih in izvedbenih standardov ter predlaga priporočila za ustrezen nadzor IORP. EIOPA tesno sodeluje z državami EU in Evropsko komisijo.

OD KDAJ SE TA DIREKTIVA UPORABLJA?

Od 23. septembra 2003.

KLJUČNI POJMI

* Institucije za poklicno pokojninsko zavarovanje (IORP): so finančne institucije, ki upravljajo kolektivne pokojninske sheme za zaposlene, da bi svojim zaposlenim (tj. članom in upravičencem sheme) zagotovile pokojninske prejemke.

** Pokojninska shema: pogodba, sporazum, skrbniška pogodba ali pravila o določitvi, kateri pokojninski prejemki so odobreni in pod katerimi pogoji.

Za več informacij glejte: Institucije za poklicno pokojninsko zavarovanje (IORP) na spletni strani Evropske komisije.

REFERENCE

Akt

Začetek veljavnosti

Rok prenosa v državah članicah

Uradni list Evropske unije

Direktiva 2003/41/ES

23.9.2003

22.9.2005

UL L 235, 23.9.2003, str. 10-21

Akt(-i) o spremembi

Začetek veljavnosti

Rok prenosa v državah članicah

Uradni list Evropske unije

Direktiva 2009/138/ES

6.1.2010

31.3.2015

UL L 335, 17.12.2009, str. 1-155

Direktiva 2010/78/EU

4.1.2011

31.12.2011

UL L 331, 15.12.2010, str. 120-161

Direktiva 2011/61/EU

21.7.2011

22.7.2013

UL L 174, 1.7.2011, str. 1-73

Direktiva 2013/14/EU

20.6.2013

21.12.2014

UL L 145, 31.5.2013, str. 1-3

Nadaljnje spremembe in popravki Direktive 2003/41/ES so vključeni v osnovno besedilo. To prečiščeno besedilo se uporablja le kot napotilo.

POVEZANI AKTI

Poročilo Komisije o nekaterih ključnih vidikih v zvezi z Direktivo 2003/41/ES o dejavnostih in nadzoru institucij za poklicno pokojninsko zavarovanje (Direktiva IORP) (COM(2009) 203 final z dne 30. aprila 2009)

Direktiva 2014/50/EU Evropskega parlamenta in Sveta z dne 16. aprila 2014 o minimalnih zahtevah za povečanje mobilnosti delavcev med državami članicami z izboljšanjem pridobivanja in ohranjanja pravic iz dodatnega pokojninskega zavarovanja (UL L 128, 30.4.2014, str. 1-7)

Zadnja posodobitev 26.06.2015

Top