Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Prosti pretok delavcev

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Languages and formats available
Multilingual display
Text

Prosti pretok delavcev

Evropski državljani imajo možnost, da se brez težav preselijo in zaposlijo v drugi državi članici Evropske unije (EU), kar je eno od štirih temeljnih načel prostega pretoka, ki so vpisana v ustanovnih pogodbah EU. Ta uredba posodablja preteklo zakonodajo in zagotavlja, da se to načelo uveljavlja tudi v praksi.

AKT

Uredba (EU) št. 492/2011 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 5. aprila 2011 o prostem gibanju delavcev v Uniji.

POVZETEK

Načelo prostega pretoka delovne sile koristi tako posameznikom, ki se odločijo za službo drugje v EU, kot tudi družbam, ki te posameznike sprejmejo. Prvim pomaga izboljšati osebne razmere, drugim pa zapolniti prosta delovna mesta in odpraviti pomanjkanje določenih znanj.

Podobno kot imajo posamezniki, ki živijo v eni državi članici, pravico poiskati službo v drugi državi članici, lahko tudi delodajalci oglašujejo prosta delovna mesta in sklepajo pogodbe z morebitnimi zaposlenimi po vsej EU.

Ta akt nadomešča Uredbo (EGS) št. 1612/68, ki je bila od sprejetja oktobra 1968 že večkrat in znatno spremenjena. Zagotavlja nemoteno delovanje tega sistema, saj prepoveduje vsako obliko nacionalne diskriminacije med delavci v EU.

Zlasti prepoveduje:

  • posebne postopke pri zaposlovanju tujcev in
  • omejevanje ponujanja prostih delovnih mest ali pogojevanje zaposlitve s tem, da mora biti kandidat prijavljen na zavodu za zaposlovanje, kadar osebe prihajajo iz druge države EU.

Prepovedana je tudi diskriminacija delavcev iz drugih držav EU v primerjavi z domačimi delavci v zvezi z delovnimi pogoji glede plačila, odpustitve in vrnitve na delovno mesto ali glede socialnih in davčnih ugodnosti. Obe kategoriji delavcev imata enak dostop do usposabljanja v poklicnih šolah in centrih za prekvalifikacijo.

Enako načelo dostopa do splošnega izobraževanja, vajeništva ali poklicnega usposabljanja velja za otroke državljana, ki je zaposlen ali je bil zaposlen na ozemlju druge države članice.

Zakonodaja zajema tudi nekatere socialne pravice. Delavec, ki je zaposlen v drugi državi članici, uživa vse pravice in ugodnosti, ki jih imajo domači delavci glede nastanitve, in se lahko vpiše na sezname prosilcev stanovanj v regiji, v kateri je zaposlen, kadar taki seznami obstajajo.

Izjema

Edina izjema pri načelu o nediskriminaciji je jezik. Delodajalec lahko od morebitnega delavca zahteva zadostno znanje jezika države, če to zahteva narava prostega delovnega mesta.

REFERENCE

Akt

Začetek veljavnosti

Rok prenosa v državah članicah

Uradni list Evropske unije

Uredba (EU) št. 492/2011

16.6.2011

-

UL L 141, 27.5.2011

POVEZANI AKTI

Izvedbeni sklep Komisije 2012/733/EU z dne 26. novembra 2012 o izvajanju Uredbe (EU) št. 492/2011 Evropskega parlamenta in Sveta glede uravnoteženja ponudbe in povpraševanja po prostih delovnih mestih ter postavitve mreže EURES na nove temelje (UL L 328, 28.11.2012).

Zadnja posodobitev: 16.06.2014

Top