Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Zagotavljanje natančnih in z dokazi utemeljenih prehranskih in zdravstvenih trditev na živilih

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Languages and formats available
Multilingual display
Text

Zagotavljanje natančnih in z dokazi utemeljenih prehranskih in zdravstvenih trditev na živilih

Vedno večje število živil, ki so označena in oglaševana v Evropski uniji (EU), je opremljenih s prehranskimi in zdravstvenimi trditvami. Da bi zagotovili visoko raven varstva potrošnikov in jim olajšali izbiro, morajo biti izdelki na trgu varni in ustrezno označeni.

AKT

Uredba (ES) št. 1924/2006 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 20. decembra 2006 o prehranskih in zdravstvenih trditvah na živilih

POVZETEK

Vedno večje število živil, ki so označena in oglaševana v Evropski uniji (EU), je opremljenih s prehranskimi in zdravstvenimi trditvami. Da bi zagotovili visoko raven varstva potrošnikov in jim olajšali izbiro, morajo biti izdelki na trgu varni in ustrezno označeni.

KAJ JE NAMEN TE UREDBE?

Cilj te uredbe je zagotoviti, da so zdravstvene in prehranske trditve na nalepkah živil ter pri predstavitvi in oglaševanju jasne in temeljijo na dokazih, ki so med znanstveniki splošno sprejeti.

Obstajajo številne snovi, kot so vitamini, minerali, aminokisline, esencialne maščobne kisline, prehranske vlaknine in zeliščni izvlečki s hranljivim ali fiziološkim učinkom, ki so lahko prisotne v živilih in so lahko predmet trditve. Ta uredba zagotavlja visoko raven varstva potrošnikov in potrošnikom daje potrebne informacije za izbiro ob popolnem poznavanju dejstev ter oblikuje enake konkurenčne pogoje za prehrambno industrijo.

KLJUČNE TOČKE

Evropska komisija mora določiti profile hranil in pogoje za uporabo prehranskih in zdravstvenih trditev na živilih, ki upoštevajo:

 • količino hranil in drugih snovi v živilih, kot so:
  • maščobne kisline*
  • nasičene maščobne kisline*
  • transmaščobne kisline*
  • sladkorji in
  • sol;
 • vlogo in pomen živil v prehrani splošnega prebivalstva ali rizičnih skupin, kot so otroci;
 • prisotnost hranil, za katera je bilo znanstveno dokazano, da imajo učinek na zdravje.

Zdravstvene trditve ne smejo:

 • biti lažne, dvoumne ali zavajajoče;
 • vzbujati dvomov glede varnosti ali prehranske primernosti drugih živil;
 • spodbujati pretiranega uživanja živil;
 • namigovati, da uravnotežena in raznolika prehrana ne more zagotoviti ustreznih količin hranil;
 • namigovati, da neuživanje nekega živila lahko ogrozi zdravje;
 • sklicevati se na količino izgubljene teže;
 • sklicevati se na priporočila posameznih zdravstvenih strokovnjakov.

Uporaba zdravstvenih trditev bo dovoljena le v primeru dokazanega ugodnega učinka na zdravje glede na splošno sprejete znanstvene podatke v zvezi s prisotnostjo, odsotnostjo ali zmanjšano vrednostjo nekega hranila ali snovi v živilu. Te snovi morajo biti vsebovane v količinah, ki so sprejemljive za zaužitje in dajejo želen učinek.

Zdravstvene trditve bodo dovoljene samo, če nalepka vsebuje naslednje podatke:

 • ciljno prebivalstvo za zdravstveno trditev;
 • izjavo o pomembnosti raznolike in uravnotežene prehrane in zdravega življenjskega sloga;
 • količino in način uživanja, da dosežemo zatrjen ugoden učinek;
 • izjavo, naslovljeno na osebe, ki se morajo izogibati uporabi živila (npr. nosečnice);
 • opozorilo na izdelkih, ki lahko ob pretiranem uživanju predstavljajo nevarnost za zdravje;
 • če je v trditvi navedeno zmanjšano tveganje za določeno bolezen, izjavo, da bolezen povzroča več dejavnikov in da spreminjanje samo enega od njih morda ne bo imelo ugodnega učinka;
 • vse druge omejitve ali smernice za uporabo.

Zdravstvene trditve, ki temeljijo na splošno sprejetih znanstvenih dokazih, ki jih povprečen uporabnik dobro razume, so lahko iz postopka odobritve izvzete.

Pijače, ki vsebujejo več kot 1,2 % alkohola, ne smejo imeti zdravstvenih ali prehranskih trditev, razen tistih, ki se nanašajo na zmanjšano vsebnost alkohola ali energijske vrednosti.

Vloga za odobritev

Proizvajalec mora vlogo poslati zadevni državi EU, ki jo bo posredovala Evropski agenciji za varnost hrane (EFSA). Evropska komisija bo potem sprejela odločitev o uporabi trditve glede na mnenje agencije EFSA.

OD KDAJ SE TA UREDBA UPORABLJA?

Od 1. julija 2007.

Za več informacij glejte:

KLJUČNI POJMI

* Maščobne kisline: maščobne kisline so osnovne enote maščobnih molekul. Vsebujejo ogljik, vodik in kisik.

* Nasičene maščobne kisline: več vodikovih atomov kot je vezanih na posamezen atom ogljika, bolj je maščobna kislina nasičena. Primeri nasičenih maščobnih kislin so: kokosovo olje, mastno meso in kakavovo maslo.

* Transmaščobne kisline: ko gredo nenasičene maščobne kisline skozi postopek hidrogenacije (npr. za proizvajanje margarine), nastanejo transmaščobne kisline. Postopek hidrogenacije so razvili z namenom, da se maščobe ne bi hitro pokvarile. Pogosto jih najdemo v komercialnih pekovskih izdelkih.

REFERENCE

Akt

Začetek veljavnosti

Rok prenosa v državah članicah

Uradni list Evropske unije

Uredba (ES) št. 1924/2006

19.1.2007

1.7.2007

UL L 404, 30.12.2006, str. 9-25

Akt(i) o spremembi

Začetek veljavnosti

Rok prenosa v državah članicah

Uradni list Evropske unije

Uredba (ES) št. 107/2008

4.3.2008

-

UL L 39, 13.2.2008, str. 8-10

Uredba (ES) št. 109/2008

4.3.2008

-

UL L 39, 13.2.2008, str. 14-15

Uredba (EU) št. 1169/2011

12.12.2011

-

UL L 304, 22.11.2011, str. 18-63

Uredba (EU) št. 1047/2012

29.11.2012

-

UL L 310, 9.11.2012, str. 36-37

POVEZANI AKTI

Uredba Komisije (ES) št. 353/2008 z dne 18. aprila 2008 o določitvi izvedbenih pravil za vloge za odobritev zdravstvenih trditev, kakor je predvideno v členu 15 Uredbe (ES) št. 1924/2006 Evropskega parlamenta in Sveta (UL L 109, 19.4.2008, str. 11-16).

Zadnja posodobitev 06.08.2015

Top