Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Smerne svetilke za motorna vozila in njihove priklopnike (do leta 2014)

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Smerne svetilke za motorna vozila in njihove priklopnike (do leta 2014)

Cilj direktive je določiti tehnične zahteve za smerne svetilke, da se omogoči uvedbo postopka ES-homologacije.

AKT

Direktiva Sveta 76/759/EGS z dne 27. julija 1976 o približevanju zakonodaje držav članic o smernih svetilkah za motorna vozila in njihove priklopnike [glej akte o spremembi].

POVZETEK

Vsaka država članica podeli homologacijo za vsak tip smerne svetilke, ki izpolnjuje konstrukcijske in preskusne zahteve, določene v Prilogah k direktivi, ter podeli oznako ES-homologacije sestavnega dela, skladno z vzorcem, ki je za vsak tip naveden v Prilogi k direktivi. Država članica, ki podeli ES-homologacijo sestavnega dela, sprejme potrebne ukrepe zaradi preverjanja skladnosti proizvodnje s homologiranim tipom.

V skladu s sistemom podeljevanja homologacije, ki je določen v direktivi, države članice ne smejo:

  • prepovedati dajanja na trg smernih svetilk zaradi njihove izdelave ali načina delovanja, če nosijo oznako ES-homologacije sestavnega dela;
  • zavrniti podelitve ES-homologacije ali nacionalne homologacije za vozilo zaradi njegovih smernih svetilk, če te nosijo oznako ES-homologacije sestavnega dela in so vgrajene v skladu z zahtevami iz Direktive 76/756/EGS;
  • prepovedati prodaje, registracije, začetka uporabe ali uporabe vozila zaradi njegovih smernih svetilk, če te nosijo oznako ES-homologacije sestavnega dela in so vgrajene v skladu z zahtevami iz Direktive 76/756/EGS;

Vendar pa lahko države članice prepovejo dajanje v promet smernih svetilk, ki imajo oznako ES-homologacije sestavnega dela, če so sistematično neskladne s homologiranim tipom.

Direktivo razveljavlja Uredba (ES) št. 661/2009 od 1. novembra 2014.

REFERENCE

Akt

Začetek veljavnosti

Rok prenosa v državah članicah

Uradni list Evropske unije

Direktiva 76/759/ES

30.7.1976

1.7.1977

UL L 262, 27.9.1976

Akt(i) o spremembi

Začetek veljavnosti

Rok prenosa v državah članicah

Uradni list Evropske unije

Direktiva 1999/15/ES

2.5.1999

1.10.1999

UL L 97, 12.4.1999

Akt o pristopu

1.5.2004

1.5.2004

UL L 236, 23.9.2003

Direktiva 2006/96/ES

1.1.2007

1.1.2007

UL L 363, 20.12.2006

Direktiva 2013/15/EU

1.7.2013

1.7.2013

UL L 158, 10.6.2013

Nadaljnje spremembe in popravki Direktive 76/759/ES so vključeni v originalno besedilo. Ta prečiščena različica je samo za referenčne namene.

Zadnja posodobitev: 02.07.2014

Top