Help Print this page 
Title and reference
Odlaganje odpadkov na odlagališčih

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Odlaganje odpadkov na odlagališčih

Odpadke je mogoče odstranjevati na številne različne načine. Zakopavanje v zemljo, t. i. odlaganje na odlagališčih, je okoljsko najbolj nevzdržen način, zato ga je treba čim bolj omejiti.

AKT

Direktiva Sveta 1999/31/ES z dne 26. aprila 1999 o odlaganju odpadkov na odlagališčih.

POVZETEK

Odpadke je mogoče odstranjevati na številne različne načine. Zakopavanje v zemljo, t. i. odlaganje na odlagališčih, je okoljsko najbolj nevzdržen način, zato ga je treba čim bolj omejiti.

KAJ JE NAMEN TE DIREKTIVE?

Namen direktive je preprečiti ali v čim večji meri zmanjšati morebitne negativne vplive odlaganja na odlagališčih na površinske vode, podtalnico, tla, zrak ali zdravje ljudi. Zato uvaja stroge tehnične zahteve.

KLJUČNE TOČKE

Odlagališča se razvrščajo v tri kategorije: odlagališča za nevarne odpadke, odlagališča za nenevarne odpadke in odlagališča za inertne odpadke (odpadke, ki ne bodo razpadli ali zgoreli, kot so gramoz, pesek in kamen).

Vlade EU morajo izvajati nacionalne strategije, da bi postopoma zmanjšale količino biorazgradljivih odpadkov, ki končajo na odlagališčih.

Odlagališča ne smejo sprejemati rabljenih gum ali tekočih, vnetljivih, eksplozivnih ali jedkih odpadkov ali bolnišničnih in drugih odpadkov, ki nastajajo v medicinskih ali veterinarskih ustanovah.

Na odlagališča se smejo odlagati samo obdelani odpadki.

Komunalni odpadki se lahko odlagajo na odlagališčih za nenevarne odpadke.

Nacionalni organi morajo zagotoviti, da cena, ki jo upravljavci zaračunavajo za odlaganje odpadkov, vključuje vse stroške, ki nastanejo v času od odprtja do končnega zaprtja odlagališča.

Upravljavci odlagališč morajo zaprositi za dovoljenje in posredovati naslednje podatke:

podatke o prosilcu in, v nekaterih primerih, upravljavcu,

opis vrste in količine odpadkov, ki bodo odloženi,

zmogljivost in opis odlagališča, vključno z načrtom obratovanja, spremljanja in nadzorovanja,

načine za preprečevanje in zmanjševanje onesnaževanja ter

podrobnosti o zapiranju in upravljanju po zaprtju.

16. aprila 2014 je bila sprejeta zakonodaja EU, da bi se povečala kakovost postopka presoje vplivov na okolje, določenega v Direktivi 2011/92/EU. To je bilo potrebno za zagotovitev skladnosti in sinergije z drugimi področji evropske zakonodaje in politik.

Odločba 2003/33/ES določa merila in postopke za sprejemanje odpadkov na odlagališčih.

Več informacij je na voljo na straneh spletnega mesta Evropske komisije o odlagališčih.

REFERENCE

Akt

Začetek veljavnosti

Rok za prenos v državah članicah

Uradni list Evropske unije

Direktiva 1999/31/ES

16.7.1999

16.7.2001

UL L 182, 16.7.1999, str. 1-19

Akt(-i) o spremembi

Začetek veljavnosti

Rok za prenos v državah članicah

Uradni list Evropske unije

Uredba (ES) št. 1882/2003

20.11.2003

-

UL L 284, 31.10.2003, str. 1-53

Uredba (ES) št. 1137/2008

11.12.2008

-

UL L 311, 21.11.2008, str. 1-54

Direktiva 2011/97/EU

13.12.2011

15.3.2013

UL L 328, 10.12.2011, str. 49-52

Nadaljnje spremembe in popravki Direktive 1999/31/ES so vključeni v osnovno besedilo. To prečiščeno besedilo ima samo dokumentarno vrednost.

POVEZANI AKTI

Direktiva 2014/52/EU Evropskega parlamenta in Sveta z dne 16. aprila 2014 o spremembi Direktive 2011/92/EU o presoji vplivov nekaterih javnih in zasebnih projektov na okolje (UL L 124, 25.4.2014, str. 1-18).

Odločba Sveta 2003/33/ES z dne 19. decembra 2002 o določitvi meril in postopkov za sprejemanje odpadkov na odlagališčih na podlagi člena 16 in Priloge II k Direktivi 1999/31/ES (UL L 11, 16.1.2003, str. 27-49).

Zadnja posodobitev: 22.05.2015

Top