Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Odstranjevanje polikloriranih bifenilov (PCB) in polikloriranih terfenilov (PCT)

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Languages and formats available
Multilingual display
Text

Odstranjevanje polikloriranih bifenilov (PCB) in polikloriranih terfenilov (PCT)

POVZETEK:

Direktiva 96/59/ES – odstranjevanje polikloriranih bifenilov in polikloriranih terfenilov (PCB/PCT)

POVZETEK

KAJ JE NAMEN TE DIREKTIVE?

Ta direktiva usklajuje zakonodajo o odstranjevanju polikloriranih bifenilov in polikloriranih terfenilov (PCB/PCT)* ter razkuževanju ali odstranjevanju naprav, ki jih vsebujejo.

KLJUČNE TOČKE

Države EU morajo zagotoviti:

 • čimprejšnje odstranjevanje odpadnih PCB-jev in PCT-jev ter naprav, ki jih vsebujejo,
 • da so sestavljeni popisi naprav s prostornino več kot pet litrov PCB-jev in PCT-jev in da povzetke takšnih popisov pošljejo Evropski komisiji v treh letih po sprejetju zakonodaje,
 • da imajo podjetja, ki odstranjujejo PCB-je in PCT-je, dovoljenje in vodijo registre o količini, izvoru in naravi odpadnih PCB-jev in PCT-jev, ki jih prejmejo,
 • da so sprejeti varnostni ukrepi za preprečitev požarne nevarnosti PCB-jev in PCT-jev ali opreme, ki jih vsebujejo,
 • da se PCB-ji ali PCT-ji ne sežigajo na ladjah,
 • da se transformatorji ne polnijo s PCB-ji ali PCT-ji,
 • da so transformatorji, ki po teži vsebujejo več kot 0,05 % PCB-jev ali PCT-jev, dekontaminirani v skladu s pogoji, določenimi v zakonodaji,
 • da se naprave, ki vsebujejo več kot pet litrov PCB-jev in PCT-jev, dekontaminirajo in/ali odstranijo najpozneje do konca leta 2010, z izjemo transformatorjev, ki po teži vsebujejo od 0,05 % do 0,005 % PCB-jev ali PCT-jev, ki se lahko odstranijo po preteku njihove življenjske dobe.

Popisi vsebujejo:

 • ime in naslov imetnika naprav,
 • nahajališče in opis naprav,
 • količino PCB-jev ali PCT-jev, ki jih naprave vsebujejo,
 • datume in tipe obdelave ali zamenjave, izvedene ali načrtovane,
 • datume prijav.

Komisija:

 • določi referenčne metode za merjenje vsebnosti PCB-ja in PCT-ja v kontaminiranih snoveh,
 • določi tehnične standarde za druge metode odstranjevanja PCB-jev in PCT-jev,
 • pripravi seznam tovarniških imen električnih naprav, tj. kondenzatorjev, uporov in indukcijskih tuljav, ki vsebujejo PCB-je in PCT-je,
 • če je potrebno, določi manj nevarne nadomestke za PCB-je in PCT-je.

OD KDAJ SE TA DIREKTIVA UPORABLJA?

Ta direktiva se uporablja od 16. septembra 1996. Države EU so jo morale vključiti v nacionalno zakonodajo do 16. marca 1998.

KLJUČNI POJEM

* Poliklorirani bifenili (PCB) in poliklorirani terfenili (PCT): skupina spojin, ki jih je ustvaril človek in ki so bili v široki uporabi v preteklosti, predvsem v električnih napravah. Zaradi skrbi za okolje so jih številne države prepovedale konec 70. let prejšnjega stoletja.

AKT

Direktiva Sveta 96/59/ES z dne 16. septembra 1996 o odstranjevanju polikloriranih bifenilov in polikloriranih terfenilov (PCB/PCT) (UL L 243, 24.9.1996, str. 31–35)

Nadaljnje spremembe Direktive 96/59/ES so vključene v osnovno besedilo. To prečiščeno besedilo ima samo dokumentarno vrednost.

POVEZANI AKTI

Odločba Komisije 2001/68/ES z dne 16. januarja 2001 o določitvi dveh referenčnih merilnih metod PCB v skladu s členom 10(a) Direktive Sveta 96/59/EGS o odstranjevanju polikloriranih bifenilov in polikloriranih terfenilov (PCB/PCT) (notificirana pod dokumentarno številko C(2001) 107) (UL L 23, 25.1.2001, str. 31)

Zadnja posodobitev 24.05.2016

Top