Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Zagotavljanje trgovine s prostoživečimi živalmi in rastlinami, ki ne ogroža njihovega preživetja

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Zagotavljanje trgovine s prostoživečimi živalmi in rastlinami, ki ne ogroža njihovega preživetja

Evropska unija (EU) je glavni trg za zakonite in nezakonite proizvode, pridobljene iz prostoživečih vrst. Prizadeva si zaščititi in ohraniti ogrožene vrste z nadzorom trgovine in selitve.

AKT

Uredba Sveta (ES) št. 338/97 z dne 9. decembra 1996 o varstvu prostoživečih živalskih in rastlinskih vrst z zakonsko ureditvijo trgovine z njimi

POVZETEK

Evropska unija (EU) je glavni trg za zakonite in nezakonite proizvode, pridobljene iz prostoživečih vrst. Prizadeva si zaščititi in ohraniti ogrožene vrste z nadzorom trgovine in selitve.

KAJ JE NAMEN TE UREDBE?

Konvencija o mednarodni trgovini z ogroženimi prostoživečimi živalskimi in rastlinskimi vrstami (CITES) se mora izvajati enotno v vseh državah EU zaradi enotnega trga EU in odsotnosti sistematične mejne kontrole. CITES se v EU izvaja s pomočjo niza uredb, znanih kot uredbe EU o trgovini s prostoživečimi rastlinami in živalmi. Države EU uporabljajo pravila za uvoz in izvoz ogroženih vrst živali in rastlin ter proizvodov, pridobljenih iz njih.

KLJUČNE TOČKE

Trgovinski nadzor

  • Za uvoz vzorcev ogroženih vrst v EU je potrebno uvozno dovoljenje, ki ga izda organ namembne države EU, ali obvestilo o uvozu.
  • Za izvoz iz EU je potrebno izvozno dovoljenje ali potrdilo o ponovnem izvozu, ki ga izda organ države EU, v kateri so osebki.
  • V Prilogah A do D k uredbi so navedene kategorije vrst.
  • Trgovinska menjava osebkov, navedenih v Prilogi A, na primer geparda, je prepovedana, prenos živih živali znotraj EU pa zahteva predhodno odobritev.
  • Za premik živih osebkov vrst iz Prilog B in C, kot sta kobra ali indijski mungo, veljajo pravila glede certificiranja in ustrezne nastanitve ter nege, Priloga D pa zajema drug tranzit živih živali, celih kož in rastlinskih proizvodov.
  • V posebnih okoliščinah se lahko uvedejo nadaljnje omejitve in države EU imajo lahko lastna strožja pravila.

Za osebke, rojene in gojene v ujetništvu, umetno razmnožene, ki tvorijo del osebnih predmetov ali so namenjeni znanstvenim ustanovam, veljajo odstopanja.

Organizacija in sporočanje

Države EU morajo:

  • določiti carinske urade, ki bodo opravljali preverjanje,
  • določiti upravne in strokovne organe, odgovorne za izvajanje,
  • spremljati skladnost in kaznovati kršitve,
  • izdelovati poročila in izmenjavati informacije o izvajanju in morebitnih zavrnitvah dovoljenj.

Februarja 2014 je Komisija izdala Sporočilo, ki je sprožilo razpravo o pristopu EU do nezakonite trgovine s prostoživečimi vrstami.

OD KDAJ SE TA UREDBA UPORABLJA?

Od 1. junija 1997.

Za več informacij obiščite tudi:

REFERENCE

Akt

Začetek veljavnosti

Rok prenosa v državah članicah

Uradni list Evropske unije

Uredba (ES) št. 338/97

3.3.1997

-

UL L 61, 3.3.1997, str. 1-69

Akt(-i) o spremembi

Začetek veljavnosti

Rok prenosa v državah članicah

Uradni list Evropske unije

Uredba (ES) št. 1497/2003

30.8.2003

-

UL L 215, 27.8.2003, str. 3-84

Uredba (ES) št. 1882/2003

20.11.2003

-

UL L 284, 31.10.2003, str. 1-53

Uredba (ES) št. 834/2004

19.5.2004

-

UL L 127, 29.4.2004, str. 40-42

Uredba (ES) št. 1332/2005

22.8.2005

-

UL L 215, 19.8.2005, str. 1-60

Uredba (ES) št. 398/2009

10.6.2009

-

UL L 126, 21.5.2009, str. 5-8

Nadaljnje spremembe in popravki Uredbe (ES) št. 338/97 so vključeni v osnovno besedilo. To prečiščeno besedilo ima samo dokumentarno vrednost.

POVEZANI AKTI

Uredba Komisije (ES) št. 865/2006 z dne 4. maja 2006 o določitvi podrobnih pravil za izvajanje Uredbe Sveta (ES) št. 338/97 o varstvu prostoživečih živalskih in rastlinskih vrst z zakonsko ureditvijo trgovine z njimi (UL L 166, 19.6.2006, str. 1-69). Prečiščeno besedilo.

Izvedbena uredba Komisije (ES) št. 792/2012 z dne 23. avgusta 2012 o določitvi pravil za obliko dovoljenj, potrdil in drugih dokumentov iz Uredbe Sveta (ES) št. 338/97 o varstvu prostoživečih živalskih in rastlinskih vrst z zakonsko ureditvijo trgovine z njimi ter o spremembi Uredbe Komisije (ES) št. 865/2006 (UL L 242, 7.9.2012, str. 13-45). Prečiščeno besedilo.

Izvedbena uredba Komisije (ES) št. 2015/57 z dne 15. januarja 2015 o spremembi Izvedbene uredbe Komisije (EU) št. 792/2012 glede pravil za obliko dovoljenj, potrdil in drugih dokumentov iz Uredbe Sveta (ES) št. 338/97 o varstvu prostoživečih živalskih in rastlinskih vrst z zakonsko ureditvijo trgovine z njimi ter iz Uredbe Komisije (ES) št. 865/2006 o določitvi podrobnih pravil za izvajanje Uredbe Sveta (ES) št. 338/97 (UL L 10, 16.1.2015, str. 19-24).

Sklep Sveta (EU) 2015/451 z dne 6. marca 2015 o pristopu Evropske unije h Konvenciji o mednarodni trgovini z ogroženimi prostoživečimi živalskimi in rastlinskimi vrstami (CITES) (Uradni list L 75, 19.3.2015, str. 1-3).

Izvedbena uredba Komisije (EU) št. 2015/736 z dne 7. maja 2015 o prepovedi vnosa osebkov nekaterih prostoživečih živalskih in rastlinskih vrst v Unijo (UL L 117, 8.5.2015, str. 25-44).

Sporočilo Komisije Svetu in Evropskemu parlamentu o pristopu EU k boju proti nezakoniti trgovini s prostoživečimi vrstami (COM(2014) 64 final, 7.2.2014).

Zadnja posodobitev 19.05.2015

Top