Help Print this page 
Title and reference
Evropski zakonodajni identifikator (ELI)

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Evropski zakonodajni identifikator (ELI)

Glede na raznolikost pravnih informacij držav članic, tako na regionalni in nacionalni ravni kot na ravni Evropske unije, je treba državljanom zagotoviti lažji in učinkovitejši dostop do informacij o nacionalni in evropski zakonodaji. Evropski zakonodajni identifikator (ELI) omogoča preprost in hiter dostop do teh informacij ter tako dopolnjuje skupni prostor svobode, varnosti in pravice.

AKT

Sklepi Sveta s pozivom k uvedbi evropskega zakonodajnega identifikatorja (European Legislation Identifier - ELI) (UL C 325, 26.10.2012).

POVZETEK

Sklepi Sveta določajo vzpostavitev evropskega zakonodajnega identifikatorja (ELI), ki bo omogočal preprost dostop do informacij o zakonodaji Evropske unije in držav članic.

Kakšna je vloga evropskega zakonodajnega identifikatorja (ELI)?

Izmenjava podatkov s področja zakonodaje je na evropski ravni v precejšnjem porastu. Te podatke večinoma objavljajo organi na regionalni, nacionalni in evropski ravni, vendar je njihova izmenjava močno omejena zaradi razlik med pravnimi sistemi posameznih držav članic in Evropske unije.

Vzpostavitev ELI bo omogočila usklajeno in stabilno sklicevanje na evropsko in nacionalno zakonodajo, s čimer se bo oblikoval hitrejši in učinkovitejši sistem iskanja in izmenjave informacij, ki bo dostopen državljanom in specifičnim uporabnikom, kot so zakonodajalci, sodniki ali pravni strokovnjaki.

Kako deluje ELI?

ELI temelji predvsem na uporabi enotnih identifikatorjev URI (Uniform Resource Identifier, enotni identifikator virov) ter na nizu strukturiranih metapodatkov, ki so namenjeni sklicevanju na evropsko in nacionalno zakonodajo. Da bi lahko v polni meri izkoristili prednosti semantičnega spleta, ELI temelji tudi na uvedbi posebnega jezika za izmenjavo teh informacij.

Države članice imajo sicer možnost, da informacije o zakonodaji še naprej vodijo na način, ki jim najbolj ustreza.

Kaj morajo države članice storiti za vzpostavitev ELI?

Vzpostavitev ELI ni obvezna. Države članice Evropske unije se lahko o uvedbi tega identifikatorja odločajo prostovoljno in postopoma. Prvi poskusi vzpostavitve so se v nekaterih državah članicah in na evropski ravni že začeli. Te naj prostovoljno:

  • uporabljajo ELI za evropsko in nacionalno zakonodajo, ki je objavljena v uradnih listih, ali v pravnih podatkovnih zbirkah in informacijskih sistemih, s katerimi upravljajo,
  • označijo zakonodajo z edinstvenim identifikatorjem in nekaterimi metapodatki, med drugim z vrsto, predmetom, območjem uporabe in datum zakonodajnega besedila,
  • imenujejo nacionalnega koordinatorja za ELI,
  • delijo in širijo informacije o ELI,
  • vsako leto razpravljajo o napredku, doseženem na področju uvedbe ELI in metapodatkov za evropsko in nacionalno zakonodajo.

Zadnja posodobitev: 26.12.2012

Top