Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Boj proti organiziranemu kriminalu: kazniva dejanja, povezana z udeležbo v hudodelski združbi

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Languages and formats available
Multilingual display
Text

Boj proti organiziranemu kriminalu: kazniva dejanja, povezana z udeležbo v hudodelski združbi

Organizirani kriminal je grožnja evropskim državljanom, podjetjem, državnim institucijam in gospodarstvu v celoti. Storilci kaznivih dejanj delujejo preko meja, zaradi česar je treba ukrepati na evropski ravni.

AKT

Okvirni sklep Sveta 2008/841/PNZ z dne 24. oktobra 2008 o boju proti organiziranemu kriminalu.

POVZETEK

Evropska unija (EU) si od 90. let prejšnjega stoletja prizadeva za učinkovitejši boj proti organiziranemu kriminalu. Svet je leta 2008 sprejel Okvirni sklep 2008/841/PNZ o boju proti organiziranemu kriminalu. Ta obravnava kot kaznivo dejanje vsako dejanje, ki je povezano z udeležbo v hudodelski združbi. Namen sklepa je uskladiti predpise držav EU o kriminalizaciji kaznivih dejanj, povezanih z udeležbo v hudodelski združbi, ter določiti kazni za takšna kazniva dejanja.

Kazniva dejanja

Obstajata dve vrsti dejanj, izmed katerih morajo države članice vsaj eno prepoznati kot kaznivo dejanje:

 • A: aktivna udeležba pri organizaciji kriminalnih dejavnosti, pri čemer oseba pozna njihov cilj ali ima namen storiti kaznivo dejanje;
 • B: dogovor o izvršitvi kaznivega dejanja, pri čemer ni nujno, da oseba pri tem sodeluje.

Kazni

Države članice morajo določiti kazni glede na zgoraj navedena kazniva dejanja:

 • za možnost A se zahtevata najmanj 2 leti zapora kot najvišja kazen;
 • za možnost B se zahteva najmanj najvišja zaporna kazen, ki je enaka kazni za načrtovane dejavnosti, ali najmanj 2 leti zapora kot najvišja kazen.

Kazni se lahko zmanjšajo v posebnih okoliščinah, na primer če se storilec odreče kriminalni dejavnosti ali če pomaga prepoznati druge storilce kaznivega dejanja in jih privesti pred sodišče.

Države EU morajo na podlagi Okvirnega sklepa sprejeti pravila, na podlagi katerih so pravne osebe (na primer podjetja) lahko odgovorne za zgoraj navedena kazniva dejanja, če jih v njihovem imenu stori oseba, ki ima vodilni položaj v sklopu pravne osebe.

Kazni za pravne osebe morajo biti učinkovite, sorazmerne in odvračilne. Vključevati morajo globe in tudi naslednje:

 • odvzem upravičenosti do državne pomoči;
 • začasna ali stalna prepoved opravljanja poslovnih dejavnosti in uporabe ustanov, ki so se uporabljale za izvršitev kaznivega dejanja;
 • uvedba sodnega nadzora;
 • sodna likvidacija.

Sodna pristojnost in uskladitev kazenskega pregona

Sodna pristojnost države članice mora zajemati kazniva dejanja, povezana z udeležbo v hudodelski združbi, ki so v celoti ali deloma izvršena na njenem ozemlju s strani ali v imenu pravne osebe s sedežem na ozemlju te države članice.

Kadar je za kaznivo dejanje sodno pristojnih več držav, morajo te države sodelovati, na primer v okviru Eurojusta, da bi se odločile, katera od njih bo izvedla sodni pregon, in da bi se postopki izvajali v eni sami državi. Posebno se upoštevajo dejstvo, kje je bilo kaznivo dejanje storjeno, državljanstvo ali prebivališče storilca, država, iz katere izhajajo žrtve, in ozemlje, na katerem je bil najden storilec kaznivega dejanja.

Časovnica:

 • 1997: EU sprejme prvi akcijski načrt za boj proti organiziranemu kriminalu;
 • 1998: EU sprejme Skupni ukrep 98/733/PNZ o udeležbi v hudodelski združbi;
 • 2000: Generalna skupščina OZN sprejme Konvencijo ZN proti mednarodnemu organiziranemu kriminalu - prvi svetovni pravni instrument za boj proti mednarodnemu kriminalu (začetek veljavnosti leta 2003).
 • 2002: EU sprejme Okvirni sklep 2002/475/PNZ o boju proti terorizmu (teroristično skupino opredeljuje na podlagi opredelitve hudodelske združbe iz Skupnega ukrepa 1998/733/PNZ);
 • 2004: Komisija v sporočilu prizna potrebo po izboljšanju ukrepov, ki se uporabljajo za boj proti organiziranemu kriminalu; EU pristopi h konvenciji ZN;
 • 2008: EU sprejme Okvirni sklep 2008/841/PNZ, s katerim se razveljavi Skupni ukrep 98/733/PNZ.

REFERENCE

Akt

Začetek veljavnosti

Rok prenosa v državah članicah

Uradni list Evropske unije

Okvirni sklep 2008/841/PNZ

11.11.2008

11.5.2010

UL L 300, 11.11.2008

POVEZANI AKTI

Konvencija Združenih narodov proti mednarodnemu organiziranemu kriminalu in protokoli h Konvenciji.

Zadnja posodobitev: 01.07.2014

Top