Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Skupna klasifikacija statističnih teritorialnih enot

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Languages and formats available
Multilingual display
Text

Skupna klasifikacija statističnih teritorialnih enot

Evropska unija (EU) od 70. let prejšnjega stoletja, predvsem zaradi ocene stopenj upravičenosti do sredstev iz strukturnih skladov EU na podlagi objektivnih, kvantitativnih meril, vzpostavlja sistem NUTS (skupna klasifikacija statističnih teritorialnih enot), ki geografsko deli njeno ozemlje za izračun regionalne statistike.

AKT

Uredba (ES) št. 1059/2003 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 26. maja 2003 o oblikovanju skupne klasifikacije statističnih teritorialnih enot (NUTS) (glej akte o spremembi).

POVZETEK

Vse države EU imajo svoje sisteme vladne in upravne strukture, nekatere bolj centralizirane kot druge. Močno se razlikujejo tudi po prebivalstvu, površini in stopnjah razvoja. Eurostat je razvil NUTS zlasti ob upoštevanju takšnih različnih okoliščin. Od leta 2003, tj. s sprejetjem Uredbe (ES) št. 1059/2003, ima NUTS pravni status in sprejeti so bili predpisi glede prihodnjih sprememb klasifikacije. To naj bi zagotovilo, da se podatki nanašajo na isto regionalno enoto za določen čas. To je pomembno zlasti za časovne vrste.

Hierarhija NUTS

Za vsako državo EU so določene tri hierarhične ravni regionalnih podrazdelitev, ki temeljijo na minimalnih in maksimalnih prebivalstvenih pragov:

  • NUTS 1: večje socialno-ekonomske regije, npr. nemške Länder, belgijske regije, poljske regije, romunske makroregije;
  • NUTS 2: osnovne regije za izvajanje regionalnih politik, npr. belgijske province, danske regije, češke regije (oblasti);
  • NUTS 3: manjše regije za posebne analize, npr. bolgarske province (oblasti), italijanske province.

Tretja raven je podrazdelitev druge ravni, druga raven je podrazdelitev prve ravni, prva raven pa podrazdelitev držav. NUTS ne pokriva lokalne (občinske) ravni. Kadar prebivalstvo države EU kot celote ne dosega minimalnega praga za dano raven NUTS, teritorialno enoto NUTS na tej ravni predstavlja sama država.

Klasifikacijska merila

Pri NUTS je treba upoštevati obstoječe upravne enote v državah članicah. Raven NUTS, ki ji ustreza obstoječa upravna raven, je določena na podlagi povprečnega števila prebivalstva njenih upravnih enot:

Raven

Minimalno število prebivalstva

Maksimalno število prebivalstva

NUTS 1

3 milijone

7 milijonov

NUTS 2

800 000

3 milijone

NUTS 3

150 000

800 000

Če za dano raven v državi članici ne obstajajo upravne ravni ustreznega obsega, se ta raven sestavi z združevanjem ustreznega števila manjših sosednjih upravnih enot. Nastale združene enote oblikujejo neupravno raven, na kateri mora vsaka neupravna enota upoštevati zgoraj navedene prebivalstvene pragove.

Sedanja klasifikacija NUTS, ki velja od 1. januarja 2012 do 31. decembra 2014, vsebuje 97 regij na ravni NUTS 1, 270 regij na ravni NUTS 2 in 1 294 na ravni NUTS 3. Zaradi pristopa Hrvaške 1. julija 2013 se je klasifikacija NUTS razširila za eno regijo na ravni NUTS 1, dve regiji na ravni NUTS 2 in 21 regij na ravni NUTS 3. Uredba (EU) št. 1319/2013 določa, da je razdelitev NUTS na raven 1, 2 in 3 veljavna od 1. januarja 2015.

REFERENCE

Akt

Začetek veljavnosti

Rok prenosa v državah članicah

Uradni list Evropske unije

Uredba (ES) št. 1059/2003

11.7.2003

-

UL L 154, 21.6.2003

Akt(-i) o spremembi

Začetek veljavnosti

Rok prenosa v državah članicah

Uradni list Evropske unije

Uredba (ES) št. 1888/2005

26.11.2005

-

UL L 309, 25.11.2005

Uredba (ES) št. 105/2007

2.3.2007

-

UL L 39, 10.2.2007

Uredba (ES) št. 176/2008

6.3.2008

-

UL L 61, 5.3.2008

Uredba (ES) št. 1137/2008

11.12.2008

-

UL L 311, 21.11.2008

Uredba (EU) št. 31/2011

7.2.2011

-

UL L 13, 18.1.2011

Uredba (EU) št. 517/2013

1.7.2013

-

UL L 158, 10.6.2013

Uredba (EU) št. 1319/2013

7.1.2014 Izvajanje: 1.1.2015

-

UL L 342, 18.12.2013

Uredba (EU) št. 868/2014

2.9.2014 Izvajanje: 1.1.2016

-

UL L 241, 13.8.2014

POVEZANI AKTI

Uredba Komisije (ES) št. 11/2008 z dne 8. januarja 2008 o izvajanju Uredbe (ES) št. 1059/2003 Evropskega parlamenta in Sveta o oblikovanju skupne klasifikacije statističnih teritorialnih enot (NUTS) glede pošiljanja časovnih vrst za novo regionalno razčlenitev (UL L 5, 9.1.2008).

Sklep št. 1578/2007/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 11. decembra 2007 o statističnem programu Skupnosti 2008-2012 (UL L 344, 28.12.2007).

Zadnja posodobitev: 02.07.2014

Top