Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Zaščita pred organizmi, škodljivimi za rastline

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Zaščita pred organizmi, škodljivimi za rastline

POVZETEK:

Direktiva Sveta 2000/29/ES o ukrepih za varstvo zdravja rastlin v EU

POVZETEK

KAJ JE NAMEN TE DIREKTIVE?

Njen cilj je zaščita rastlin pred škodljivimi organizmi* (škodljivimi organizmi in boleznimi), in sicer tako s preprečevanjem njihovega uvoza v EU kot tudi z omejitvijo njihovega širjenja, če pridejo v EU.

KLJUČNE TOČKE

Vsaka država EU mora ustanoviti organ, odgovoren za zdravje rastlin, ter prepovedati uvoz organizmov in rastlin, ki veljajo za škodljive.

Zakonodaja obsega žive rastline in semena, zlasti sadje, zelenjavo, čebulice, rezano cvetje, veje, posekana drevesa in rastlinsko tkivo.

Pridelovalci rastlin morajo biti vpisani v uradni register.

Za določene rastline in rastlinske proizvode, pridelane v EU, je treba inšpekcijski pregled na posesti opraviti vsaj enkrat letno.

Za rastline, ki izpolnjujejo pogoje inšpekcije, je izdano fitosanitarno spričevalo. Označene so z dogovorjeno oznako (rastlinski potni list). To je pomembno za rastline, ki jih prevažajo v drugo državo EU.

Rastline, ki ne izpolnjujejo pogojev za izdajo spričevala, so tretirane, premeščene na območje, kjer ne pomenijo nevarnosti, poslane v industrijsko predelavo ali uničene.

Nacionalni organi morajo izvajati naključne preglede rastlin na mestih, kjer so pridelane, skladiščene, prodajane ali transportirane.

Nacionalni organi morajo pregledati določene rastline iz držav, ki niso države EU. V inšpekcijske preglede so vključeni embalaža in vozila za transport rastlin.

Uvožene rastline morajo imeti rastlinski potni list, ki je bil izdan največ 14 dni pred njihovim izvozom. Za rastline je treba izvesti preverjanje identitete in zdravstveni pregled.

Če uvožene rastline ne izpolnjujejo zahtevanih standardov, se lahko izvede tretiranje rastlin, lahko se uvede karantena, lahko se jih uniči ali pa so odstranjeni okuženi pridelki.

Države EU se morajo medsebojno obveščati ter obveščati Evropsko komisijo, če odkrijejo škodljive organizme. Poleg tega morajo sprejeti vse potrebne ukrepe za njihovo uničenje.

V maju 2013 je Komisija predlagala novo uredbo EU o zdravstvenem varstvu rastlin.

OD KDAJ SE TA DIREKTIVA UPORABLJA?

Veljati je začela 30. julija 2000. Države EU so jo morale vključiti v nacionalno pravo do 20. januarja 2002.

OZADJE

Zdravje rastlin in biološka zaščita

KLJUČNI POJEM

* Škodljivi organizmi: rastlinski ali živalski škodljivi organizmi, npr. insekti, pršice, bakterije, glive, virusi in paraziti.

AKT

Direktiva Sveta 2000/29/ES z dne 8. maja 2000 o varstvenih ukrepih proti vnosu organizmov, škodljivih za rastline ali rastlinske proizvode, v Skupnost in proti njihovemu širjenju v Skupnosti (UL L 169, 10.7.2000, str. 1–112)

Nadaljnje spremembe in popravki Direktive 2000/29/ES so vključeni v osnovno besedilo. To prečiščeno besedilo se uporablja le kot napotilo.

Zadnja posodobitev 29.11.2015

Top