Help Print this page 
Title and reference
Toplogredni plini: zmanjšanje emisij za 20 % ali več do leta 2020

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Toplogredni plini: zmanjšanje emisij za 20 % ali več do leta 2020

Obsežna gospodarska kriza vpliva na cilje, ki si jih je Evropska unija (EU) zastavila leta 2008, da bi dosegla 20-odstotno zmanjšanje emisij toplogrednih plinov do leta 2020. S tem se zmanjšuje cilj, ki naj bi prispeval k posodobitvi evropskega gospodarstva in njegovi večji konkurenčnosti. Obenem to vpliva tudi možnost prehoda EU na ciljno 30-odstotno zmanjšanje v okviru globalnih prizadevanj.

AKT

Sporočilo Komisije Evropskemu parlamentu, Svetu, Evropskemu socialno-ekonomskemu odboru in Odboru regij - Analiza možnosti, da se preseže ciljno 20-odstotno zmanjšanje emisij toplogrednih plinov ter ocena tveganja selitve industrijskih virov toplogrednih plinov izven EU (COM(2010) 265 final z dne 26. maja 2010)

POVZETEK

Obsežna gospodarska kriza vpliva na cilje, ki si jih je Evropska unija (EU) zastavila leta 2008, da bi dosegla 20-odstotno zmanjšanje emisij toplogrednih plinov do leta 2020. S tem se zmanjšuje cilj, ki naj bi prispeval k posodobitvi evropskega gospodarstva in njegovi večji konkurenčnosti. Obenem to vpliva tudi možnost prehoda EU na ciljno 30-odstotno zmanjšanje v okviru globalnih prizadevanj.

KAJ JE NAMEN TEGA SPOROČILA?

Sporočilo analizira možnosti, ki jih ima EU za prehod z obstoječega ciljnega 20-odstotnega zmanjšanja na bolj velikopotezno 30-odstotno zmanjšanje.

KLJUČNE TOČKE

Absolutni stroški doseganja ciljnega 20-odstotnega zmanjšanja so se zmanjšali. Leta 2008 so bili ocenjeni na 70 milijard EUR na leto. Do leta 2010 so se zmanjšali na 48 milijard EUR.

Napredek pri doseganju ciljnega 20-odstotnega zmanjšanja do leta 2020, ki je bil dogovorjen leta 2008, ne zadostuje za najučinkovitejše doseganje daljnosežnega cilja za leto 2050, tj. zmanjšanje emisij za 80 do 95 %. Prizadevanja EU po letu 2020 bi zato lahko bila težja in dražja.

Za doseganje ciljnega 30-odstotnega zmanjšanja obstaja več možnosti. Te vključujejo:

uravnavanje sistema trgovanja z emisijami s postopnim zmanjšanjem pravic do dražbe,

spodbujanje učinkovitosti virov in obnovljive energije,

uporabo obdavčitve ogljika,

vključevanje rabe zemljišč in gozdarstva, da bi se zagotovilo dodatno zmanjšanje emisij.

Skupni strošek 30-odstotnega zmanjšanja emisij, vključno z 20-odstotnim pragom, je ocenjen na 81 milijard EUR ali 0,54 % bruto domačega proizvoda.

Ciljno 30-odstotno zmanjšanje bi spodbudilo tehnološke inovacije. To bi lahko prispevalo k povečanju konkurenčnosti evropske industrije in izboljšanju zdravja zaradi boljše kakovosti zraka.

Obstajajo različni načini, s katerimi je mogoče domačim proizvajalcem toplogrednih plinov preprečiti, da bi preselili svoje dejavnosti v območja zunaj EU (selitev virov CO2 ), kjer se uporabljajo manj strogi standardi. Ti načini vključujejo izvzetje energetsko intenzivnih industrij iz nakupa pravic v okviru sistema trgovanja z emisijami in spodbujanje drugih držav k sprejetju ukrepov za zmanjšanje izpustov toplogrednih plinov.

Več informacij je na voljo na spletnem mestu Evropske komisije o emisijah toplogrednih plinov.

Zadnja posodobitev: 26.03.2015

Top