Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Spodbujanje uporabe energije iz obnovljivih virov

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Languages and formats available
Multilingual display
Text

Spodbujanje uporabe energije iz obnovljivih virov

Nadzor porabe energije in povečana uporaba obnovljivih virov energije sta ključnega pomena pri reševanju podnebnih sprememb. Evropska unija (EU) vzpostavlja skupen okvir za proizvodnjo energije iz obnovljivih virov in spodbujanje njene uporabe.

AKT

Direktiva 2009/28/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 23. aprila 2009 o spodbujanju uporabe energije iz obnovljivih virov, spremembi in poznejši razveljavitvi direktiv 2001/77/ES in 2003/30/ES.

POVZETEK

Nadzor porabe energije in povečana uporaba obnovljivih virov energije sta ključnega pomena pri reševanju podnebnih sprememb. Evropska unija (EU) vzpostavlja skupen okvir za proizvodnjo energije iz obnovljivih virov in spodbujanje njene uporabe.

KAJ JE NAMEN TE DIREKTIVE?

Ta direktiva, ki spreminja in razveljavlja prejšnji direktivi 2001/77/ES in 2003/30/ES, ustvarja skupen okvir za uporabo energije iz obnovljivih virov v EU z namenom, da bi omejili emisije toplogrednih plinov (TGP) in spodbudili čistejši promet. Zato postavlja cilje vsem državam EU s splošnim ciljem, da bodo obnovljivi viri energije do leta 2020 predstavljali 20 % energije EU in izrecno v prometnem sektorju 10 % energije.

KLJUČNE TOČKE

  • Vsaka država EU mora pripraviti nacionalni akcijski načrt za leto 2020 in določiti delež obnovljivih virov energije v prometu, za ogrevanje in pri proizvodnji električne energije.
  • Da bi jim pomagali doseči cilje na stroškovno učinkovit način, je dovoljeno, da države EU izmenjujejo energijo iz obnovljivih virov*. Državam EU se pri izpolnjevanju njihovih akcijskih načrtov upošteva tudi, če dobijo energijo iz obnovljivih virov iz držav zunaj EU, pod pogojem, da se ta energija porabi v EU in da je proizvedena v sodobnih/učinkovitih obratih.
  • Vsaka država EU mora biti sposobna zajamčiti, da je izvor električne energije, ogrevanja in hlajenja proizveden iz obnovljivih virov energije.
  • Države EU bi morale zgraditi potrebno infrastrukturo za uporabo energije iz obnovljivih virov v prometnem sektorju.
  • Biogoriva in tekoča biogoriva morajo biti trajnostna in ne smejo uporabljati surovin z zemljišč, ki so velikega pomena za ohranjanje biološke raznovrstnosti. Predlog Evropske komisije za spremembo zakona EU o kakovosti bencina in dizelskega goriva skuša omejiti prispevek, ki ga imajo biogoriva pri doseganju nacionalnih ciljev.

OZADJE

Ta direktiva tvori enega od ciljev 20-20-20 iz svežnja ukrepov EU na področju podnebnih sprememb in energije do leta 2020. Druga dva cilja sta: do leta 2020 zmanjšati emisije TGP za 20 % v primerjavi z vrednostmi iz leta 1990 in izboljšati energetsko učinkovitost za 20 %.

KLJUČNI POJMI

* Energija iz obnovljivih virov pomeni energijo iz nefosilnih virov, kot so vetrna, sončna, geotermalna energija, hidroenergija, biomasa in plin iz naprav za čiščenje odplak (npr. metan).

Več informacij je na voljo na spletnem mestu Evropske komisije o obnovljivi energiji.

REFERENCE

Akt

Začetek veljavnosti

Rok prenosa v državah članicah

Uradni list Evropske unije

Direktiva 2009/28/ES

25.6.2009

5.12.2010

UL L 140, 5.6.2009, str. 16-62

POVEZANI AKTI

Predlog Direktive Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Direktive 98/70/ES o kakovosti motornega bencina in dizelskega goriva ter spremembi Direktive 2009/28/ES o spodbujanju uporabe energije iz obnovljivih virov (COM(2012) 595 final z dne 17. oktobra 2012).

Zadnja posodobitev 06.08.2015

Top