Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Izdaja evrokovancev

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Izdaja evrokovancev

Evropska unija določa pravila, ki uravnavajo izdajo evrokovancev, namenjenih obtoku, vključno s spominskimi kovanci.

AKT

Uredba (EU) št. 651/2012 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 4. julija 2012 o izdaji eurokovancev.

POVZETEK

Države članice lahko izdajo dve vrsti evrokovancev: tečajne kovance in zbirateljske kovance.

Tečajni kovanci

Tečajni kovanci se dajejo v obtok po nominalni vrednosti.

Manjši delež kovancev se lahko da na trg po vrednosti, ki presega nominalno vrednost, če je to upravičeno s posebno kakovostjo kovanca, posebno embalažo ali zagotovljenimi dodatnimi storitvami.

Vsaka država članica, katere valuta je evro, lahko izda le dva spominska kovanca na leto, razen ko:

  • vse države članice, katerih valuta je evro, skupaj izdajo spominske kovance, ali
  • se spominski kovanec izda, če funkcija voditelja države začasno ni zasedena ali je zasedena le začasno.

Skupno število spominskih kovancev vsake posamezne izdaje, ki se dajo v obtok, ne sme preseči višje od naslednjih dveh zgornjih mej:

  • 0,1 % seštetega skupnega neto števila kovancev za 2 evra, ki jih dajo v obtok vse države članice, katerih valuta je evro, do začetka leta pred letom izdaje spominskega kovanca. Ta zgornja meja se lahko poviša na 2,0 % seštetega skupnega neto števila kovancev za 2 evra v vseh državah članicah, katerih valuta je evro, če se kovanci izdajo v spomin na splošno znan in zelo simboličen dogodek, ali
  • 5,0 % seštetega skupnega neto števila kovancev za 2 evra, ki jih da v obtok zadevna država članica do začetka leta pred letom izdaje spominskega kovanca.

Zbirateljski kovanci

Zbirateljski kovanci imajo status zakonitega plačilnega sredstva samo v državi članici izdajateljici. Država članica izdajateljica mora biti na kovancu jasno in lahko prepoznavna.

Za lažje razlikovanje od tečajnih kovancev morajo zbirateljski kovanci izpolnjevati vse naslednje pogoje:

  • njihova nominalna vrednost je drugačna od nominalne vrednosti tečajnih kovancev,
  • njihova podoba ne sme biti podobna skupnim stranem tečajnih kovancev,
  • njihova barva, premer in teža se očitno razlikujejo od tečajnih kovancev v vsaj dveh od treh naštetih značilnosti, in
  • kovanci nimajo oblikovanega in valovito nazobčanega roba ali oblike „španske rože“.

Zbirateljski kovanci se lahko dajo na trg po nominalni ali višji vrednosti.

Države članice sprejmejo vse potrebne ukrepe za odvračanje od uporabe zbirateljskih kovancev kot plačilnega sredstva.

Posvetovanje pred uničenjem tečajnih kovancev

Države članice se pred uničenjem tečajnih kovancev medsebojno posvetujejo ter obvestijo direktorje kovnic držav članic, katerih valuta je evro.

Reference

Akt

Začetek veljavnosti

Rok prenosa v državah članicah

Uradni list

Uredba (EU) št. 651/2012

16.8.2012

UL L 201 z dne 27.7.2012

Zadnja posodobitev: 04.02.2013

Top