Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Monetarno pravo v euroobmočju - prehod na euro v praksi

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Monetarno pravo v euroobmočju - prehod na euro v praksi

Države Evropske unije (EU), ki izpolnjujejo stroga merila za sprejetje eura, morajo pri prehodu z nacionalne valute upoštevati jasna pravila. Ko to storijo, morajo uporabljati proračunsko disciplino, ki se zahteva na podlagi nedavno sprejete pogodbe, katere namen je zagotoviti ustrezno upravljanje euroobmočja.

AKT

Uredba Sveta (ES) št. 974/98 z dne 3. maja 1998 o uvedbi eura.

POVZETEK

Države Evropske unije (EU), ki izpolnjujejo stroga merila za sprejetje eura, morajo pri prehodu z nacionalne valute upoštevati jasna pravila. Ko to storijo, morajo uporabljati proračunsko disciplino, ki se zahteva na podlagi nedavno sprejete pogodbe, katere namen je zagotoviti ustrezno upravljanje euroobmočja.

KAJ JE NAMEN TE UREDBE?

Uredba opredeljuje monetarno pravo držav EU, ki so sprejele euro kot edino valuto, in določa različne stopnje, ki vodijo do njegove uvedbe.

KLJUČNE TOČKE

Prehodno obdobje do treh let je dovoljeno med datumom, ko država sprejme euro, in trenutkom, ko se bankovci in kovanci v eurih dajo v obtok. V praksi so ti datumi zdaj enaki, kot se kaže na primeru Litve, ki je sprejela euro 1. januarja 2015.

Obdobje postopnega opuščanja do enega leta je omogočeno tistim državam, ki ne izvajajo prehodne ureditve. V tem obdobju se lahko uporabljata euro in nacionalna valuta, dokler se slednje ne opusti.

Nacionalne centralne banke držav, ki so sprejele euro, in Evropska centralna banka, so edine institucije, ki smejo spustiti bankovce in kovance enotne valute v obtok.

Države, ki uporabljajo euro, so odgovorne za reševanje vseh poskusov ponarejanja bankovcev in kovancev.

Da bi se okrepil gospodarski okvir euroobmočja, so države EU sprejele Pogodbo o stabilnosti, usklajevanju in upravljanju. Ta je začela veljati 1. januarja 2013. Cilj pravil, določenih v tej pogodbi, je:

spodbujati proračunsko disciplino s fiskalnim dogovorom (kot je ohranjanje ravnovesja ali presežnega stanja v nacionalnem proračunu),

izboljšati usklajevanje nacionalnih gospodarskih politik,

izboljšati upravljanje euroobmočja.

Evropska unija je vzpostavila tudi letni ciklus usklajevanja gospodarske politike. Ta je znan kot „evropski semester“. Komisija na tej podlagi izvaja podrobno analizo nacionalnih proračunskih in makroekonomskih načrtov ter načrtov strukturnih reform. Nato objavi podrobna priporočila za vsako državo EU za prihodnjih 12 do 18 mesecev.

Več informacij je na voljo na spletnem mestu Evropske komisije o euru.

REFERENCE

Akt

Začetek veljavnosti

Rok prenosa v državah članicah

Uradni list Evropske unije

Uredba (ES) št. 974/98

1.1.1999

-

UL L 139 , 11.5.1998, str. 1-5

Akt(i) o spremembi

Začetek veljavnosti

Rok prenosa v državah članicah

Uradni list Evropske unije

Uredba (ES) št. 2596/2000

1.1.2001

-

UL L 300, 29.11.2000, str. 2-3

Uredba (ES) št. 2169/2005

18.1.2006

-

UL L 346, 29.12.2005, str. 1-5

Uredba (ES) št. 1647/2006

1.1.2007

-

UL L 309, 9.11.2006, str. 2-3

Uredba (ES) št. 835/2007

1.1.2008

-

UL L 186, 18.7.2007, str. 1-2

Uredba (ES) št. 836/2007

1.1.2008

-

UL L 186, 18.7.2007, str. 3-4

Uredba (ES) št. 693/2008

1.1.2009

-

UL L 195, 24.7.2008, str. 1-2

Uredba (EU) št. 670/2010

1.1.2011

-

UL L 196, 27.8.2010, str. 1-3

Uredba (EU) št. 827/2014

1.1.2015

-

UL L 228, 31.7.2014, str. 3-4

Zadnja posodobitev 14.09.2015

Top