Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Mednarodno kazensko sodišče

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Mednarodno kazensko sodišče

POVZETEK:

Sklep 2011/168/SZVP o podpori EU Mednarodnemu kazenskemu sodišču

POVZETEK

KAJ JE NAMEN TEGA SKLEPA?

 • Njegov cilj je utrjevanje vsesplošne podpore Rimskemu statutu, to je pogodbe, ki ureja Mednarodno kazensko sodišče (MKS), hkrati pa ohranja njegovo celovitost, neodvisnost in neovirano delovanje.
 • Podporo EU sodelovanju z MKS postavlja ob bok izvajanju načela dopolnjevanja*.

KLJUČNE TOČKE

Utrjevanje vsesplošne podpore

 • EU in njenih 28 držav morajo utrjevati vsesplošno podporo Rimskemu statutu s pogajanji in političnimi dialogi z državami zunaj EU ali regionalnimi organizacijami; in/ali s sprejetjem pobud, ki spodbujajo vrednote, načela in pravila Statuta.
 • EU in njene države morajo za utrjevanje vsesplošne podpore sodelovati z državami zunaj EU, mednarodnimi institucijami in nevladnimi organizacijami.
 • Države EU morajo deliti svoje izkušnje z izvajanjem Statuta z državami zunaj EU. Poleg tega lahko EU in njene države prispevajo tehnično in finančno pomoč tem državam zunaj EU.

Zajamčena neodvisnost MKS

Da bi zajamčile neodvisnost MKS, EU in njene države:

 • spodbujajo druge države, da plačajo prispevek v proračun MKS;
 • spodbujajo pristop k sporazumu o privilegijih in imunitetah sodišča ter njegovo ratificiranje;
 • podpirajo ureditev usposabljanja in pomoči za sodnike, tožilce, uradnike in svetovalce pri delu, povezanem z MKS.

Podpora učinkovitemu delovanju

 • EU in njene države lahko sklenejo posebne dogovore ali sporazume v podporo učinkovitemu delovanju MKS.
 • Polno sodelovanje z MKS je predpogoj za njegovo učinkovito delovanje. EU in njene države sprejmejo ukrepe za zagotovitev polnega sodelovanja z državami zunaj EU in MKS, vključno s takojšnjo izvedbo nalogov za prijetje.
 • Odziv EU na nesodelovanje držav zunaj EU z MKS se osredotoča na to, kako bi morale EU in njene države obravnavati nesodelovanje.

Akcijski načrt

Akcijski načrt za ukrepanje na podlagi tega sklepa se med drugim osredotoča na usklajevanje dejavnosti EU za izvajanje ciljev sklepa in izvajanje načela dopolnjevanja.

OD KDAJ SE TA SKLEP UPORABLJA?

Veljati je začel 21. marca 2011.

OZADJE

MKS je neodvisna mednarodna organizacija s sedežem v Haagu na Nizozemskem. Njegovo delo je sodna obravnava storilcev genocida*, kaznivih dejanj zoper človečnost* in vojnih hudodelstev*. Ureja ga Rimski statut, ki je začel veljati 1. julija 2002 in so ga ratificirale vse države EU.

KLJUČNI POJMI

* Dopolnjevanje v tem okviru je načelo, po katerem je MKS mišljeno kot sodišče v skrajni sili, kar pomeni, da preiskuje in preganja samo v primerih, ko nacionalna sodišča niso uspešna.

* Genocid: dejanja, storjena z namenom popolnega ali delnega uničenja narodne, etnične, rasne ali verske skupine.

* Kazniva dejanja zoper človečnost: dejanja, storjena kot del razširjenega in sistematičnega napada, usmerjenega v civilno prebivalstvo.

* Vojna hudodelstva: dejanja, ki kršijo vojno pravo (npr. Ženevske konvencije). Primeri vključujejo neprimerno ravnanje z vojnimi ujetniki, poboje talcev ali namerno uničevanje mest ali vasi.

AKT

Sklep Sveta 2011/168/SZVP z dne 21. marca 2011 o Mednarodnem kazenskem sodišču in razveljavitvi Skupnega stališča 2003/444/SZVP (UL L 76, 22.3.2011, str. 56–58)

Zadnja posodobitev 16.02.2016

Top