Help Print this page 
Title and reference
Označevanje živil

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Označevanje živil

Evropska unija (EU) izboljšuje predpise glede označevanja živil, da bi potrošnikom z zagotavljanjem ključnih, čitljivih in razumljivih informacij omogočila ozaveščen nakup proizvodov. Novi predpisi z vidika javnega zdravja krepijo zaščito pred alergeni.

AKT

Uredba (EU) št. 1169/2011 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 25. oktobra 2011 o zagotavljanju informacij o živilih potrošnikom, spremembah uredb (ES) št. 1924/2006 in (ES) št. 1925/2006 Evropskega parlamenta in Sveta ter razveljavitvi Direktive Komisije 87/250/EGS, Direktive Sveta 90/496/EGS, Direktive Komisije 1999/10/ES, Direktive 2000/13/ES Evropskega parlamenta in Sveta, direktiv Komisije 2002/67/ES in 2008/5/ES in Uredbe Komisije (ES) št.608/2004.

POVZETEK

Ta uredba združuje direktivi 2000/13/ES o označevanju živil in 90/496/EGS o označevanju hranilne vrednosti živil zaradi izboljšanja stopnje obveščenosti in zaščite evropskih potrošnikov.

Področja uporabe

Ta uredba se uporablja za nosilce živilske dejavnosti v celotni prehranski verigi. Uporablja se za vsa živila, ki so namenjena končnemu potrošniku, vključno z živili, ki jih dostavljajo obrati javne prehrane, in živili za dobavo obratom javne prehrane.

Ta uredba se uporablja brez poseganja v zahteve za označevanje, določene v posebnih določbah Evropske unije, ki se uporabljajo za posamezna živila.

Splošne zahteve

Pri označevanju, predstavljanju in oglaševanju živil ni dovoljeno:

 • kupcu posredovati zavajajoče informacije glede značilnosti, lastnosti ali učinkov,
 • živilu pripisovati lastnosti, kot so preprečevanje, zdravljenje in ozdravljenje bolezni pri ljudeh (z izjemo naravnih mineralnih vod in živil za posebne prehranske namene, za katere veljajo posebne določbe).

Informacije o živilih morajo biti točne, jasne in potrošniku zlahka razumljive.

Odgovornosti nosilcev

Za informacije o živilih je odgovoren nosilec, ki trži živilo pod svojim imenom ali nazivom svojega podjetja - ali uvoznik, če ima nosilec sedež zunaj EU. Zagotoviti mora prisotnost in točnost informacij o živilih tako v skladu z živilsko zakonodajo kot ustreznimi nacionalnimi določbami.

Na predpakiranih živilih so obvezne informacije prikazane na sami embalaži ali na označbi, ki je na njej nameščena.

Če živila niso predpakirana, se informacije prenesejo nosilcu, ki živila prejme, ta pa jih nato na zahtevo zagotovi končnemu potrošniku.

Obvezni podatki

Obvezni podatki morajo biti zlahka razumljivi in vidni, jasno čitljivi in, kadar je primerno, neizbrisni. Srednji črkovni pas mora biti visok vsaj 1,2 mm (razen na embalažah ali posodah majhnih dimenzij).

Med obvezne podatke spadajo:

 • ime,
 • seznam sestavin; vse prisotne sestavine v obliki nanomaterialov morajo biti jasno označene na seznamu sestavin. Beseda nano se postavi v oklepaju pred ime teh sestavin,
 • seznam snovi, ki povzročajo alergije ali preobčutljivosti (arašidi, mleko, gorčična semena, ribe, žita, ki vsebujejo gluten itd.),
 • količina nekaterih sestavin ali kategorij sestavin,
 • neto količina živila,
 • datum minimalne trajnosti ali datum uporabe,
 • posebni pogoji shranjevanja in/ali pogoji uporabe,
 • ime ali naziv podjetja in naslov nosilca ali uvoznika,
 • država izvora ali kraj porekla za nekatere vrste mesa in mleka ali kadar bi izpustitev tega podatka lahko bila zavajajoča za potrošnika,
 • navodila za uporabo, kadar živila ne bi bilo mogoče enostavno uporabiti brez teh navodil,
 • pri pijačah, ki vsebujejo več kot 1,2 volumenskega odstotka alkohola, dejanska alkoholna stopnja v volumenskih odstotkih,
 • označba hranilne vrednosti.

Obvezni podatki glede imena, neto količine in volumenskega odstotka alkohola morajo biti prikazani v istem vidnem polju.

Obvezni podatki morajo biti prikazani v jeziku, ki ga potrošniki zlahka razumejo, ali, po potrebi, v več jezikih.

Opustitev navedbe nekaterih obveznih podatkov

Posebne določbe veljajo za:

 • steklenice za ponovno uporabo,
 • embalaže majhnih dimenzij,
 • označevanje hranilne vrednosti živil iz Priloge V,
 • pijače, ki vsebujejo več kot 1,2 volumenskega odstotka alkohola.

Prostovoljne informacije

Informacije o živilih, ki so navedene prostovoljno, morajo izpolnjevati naslednje zahteve:

 • ne zavajajo potrošnika,
 • niso dvoumne ali nejasne,
 • po potrebi temeljijo na ustreznih znanstvenih podatkih.

Prostovoljne informacije tudi ne smejo biti prikazane kot prevladujoče v primerjavi z obveznimi podatki.

Komisija mora sprejeti ukrepe, ki zagotavljajo, da prostovoljne informacije za označevanje a) nenamerne prisotnosti snovi, ki povzročajo alergije ali preobčutljivosti, b) primernosti živil za vegetarijance ali vegane, c) priporočenega vnosa za posebne skupine prebivalstva itd. upoštevajo zgoraj navedene zahteve.

Začetek uporabe

Ta uredba začne veljati 13. decembra 2014, razen določb v zvezi z obvezno označbo hranilnih vrednosti, ki začnejo veljati 13. decembra 2016.

Priloga VI o poimenovanju živil in posebnih spremnih podatkih začne veljati 1. januarja 2014.

SKLICI

Akt

Začetek veljavnosti

Rok za prenos v države članice

Uradni list

Uredba (EU) št. 1169/2011

12.12.2011

-

UL L 304, 22.11.2011

Delegirana uredba (EU) št. 1363/2013

8.1.2014

-

UL L 343, 19.12.2013

Zadnja posodobitev: 21.04.2014

Top