Help Print this page 
Title and reference
Preprečevanje kajenja

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Preprečevanje kajenja

Namen tega priporočila je spodbuditi države članice k izboljšanju nadzora nad tobakom predvsem z okrepitvijo preprečevanja kajenja pri otrocih in mladostnikih.

AKT

Priporočilo Sveta 2003/54/ES z dne 2. decembra 2002 o preprečevanju kajenja in pobudah za izboljšanje nadzora nad tobakom [Uradni list L 22, 25.1.2003].

POVZETEK

V skladu s členom 152 (DE) (EN) (FR) Pogodbe ES si Komisija prizadeva zagotoviti visoko raven zaščite javnega zdravja z dopolnjevanjem dejavnosti držav članic. Kajenje je še vedno najpogostejši vzrok smrti v Evropi, ki se jim je možno izogniti. Tobačna industrija spodbuja uživanje tobaka z oglaševalskimi strategijami, marketingom in promocijo ter tako prispeva k povečevanju stopnje umrljivosti in obolevnosti zaradi uporabe tobačnih izdelkov. Nekatere od teh strategij ciljajo predvsem na šoloobvezne mladostnike. Študije so dejansko pokazale, da 60 % kadilcev začne kaditi pred tridesetim letom starosti in 90 % kadilcev pred dopolnjenim osemnajstim letom starosti. Zato to priporočilo zadeva predvsem preprečevanje kajenja pri otrocih in mladostnikih.

Predlagani ukrepi dopolnjujejo določbe direktive o tobačnih izdelkih, ki je bila sprejeta leta 2001, ter direktive o oglaševanju in sponzorstvu tobačnih izdelkov, ki je bila sprejeta maja 2003. Evropski zakonodajalci so prav tako zagotovili, da so ti ukrepi skladni z ukrepi, ki jih določa okvirna konvencija Svetovne zdravstvene organizacije (SZO) (EN) (ES) (FR) o nadzoru nad tobakom, za katero so v času sprejemanja tega priporočila še vedno potekala pogajanja.

Zmanjšanje ponudbe tobačnih izdelkov za otroke in mladostnike

Priporočilo spodbuja države članice k sprejetju zakonodajnih in/ali upravnih ukrepov za preprečevanje prodaje tobačnih izdelkov otrokom in mladostnikom, zlasti z naslednjimi ukrepi:

 • obveznost prodajalcev tobačnih izdelkov, da zagotovijo, da kupci dosegajo starostno mejo, ki jo določajo nacionalne zakonodaje,
 • umik tobačnih izdelkov s polic samopostrežnih trgovin,
 • omejitev dostopa do prodajnih avtomatov za cigarete,
 • omejitev prodaje na daljavo predvsem prek spleta,
 • prepoved prodaje slaščic in igrač, namenjenih otrokom in proizvedenih v obliki, ki daje izdelku in/ali njegovi embalaži videz tobačnega izdelka,
 • prepoved prodaje cigaret po enotah ali zavitkih po manj kot 19 enot.

Omejitev oglaševanja in promocije tobačnih izdelkov

Priporočilo spodbuja države članice, da sprejmejo ukrepe, s katerimi bodo prepovedale naslednje oblike oglaševanja in promocije:

 • uporaba tobačnih znamk na izdelkih ali storitvah, ki ne spadajo v tobačno industrijo,
 • uporaba promocijskih predmetov (pepelniki, vžigalniki, senčniki itd.) in vzorcev tobačnih izdelkov,
 • uporaba in posredovanje promocijskih prodajnih tehnik, kot so popusti, darila, nagrade ali možnosti sodelovanja v natečajih ali nagradnih igrah,
 • uporaba panojev, plakatov in drugih notranjih ali zunanjih oglaševalskih tehnik (kot je oglaševanje na prodajnih avtomatih za tobačne izdelke),
 • oglaševanje v kinematografih.

Ukrepe proti proizvajalcem tobačnih izdelkov

Priporočilo spodbuja države članice k izvajanju ukrepov, na podlagi katerih morajo proizvajalci tobačnih izdelkov prijavljati odhodke iz oglaševanja, marketinga, sponzorstva in reklamnih kampanj.

Zaščita pred pasivnim kajenjem

Priporočilo spodbuja države članice k sprejetju zakonodaje o zagotavljanju zaščite pred pasivnim kajenjem na delovnih mestih, v javnih prostorih in prevoznih sredstvih. Zlasti je priporočeno, da je treba pozornost nameniti predvsem izobraževalnim in zdravstvenim ustanovam ter storitvenim ustanovam za otroke.

Drugi ukrepi

Priporočilo poziva države članice, naj okrepijo programe za odvračanje od prvega posega po tobačnih izdelkih in premagovanje odvisnosti od kajenja. Poleg tega priporočilo spodbuja države članice k sprejetju in izvajanju ustreznih ukrepov, ki zadevajo cene tobačnih izdelkov z namenom odvračanja od uporabe teh izdelkov.

Spremljanje

Države članice morajo vsake dve leti Komisijo obvestiti o ukrepih, ki so jih sprejele v skladu s tem priporočilom. Komisija mora najpozneje eno leto potem, ko države članice zagotovijo te informacije, predložiti poročilo o izvajanju predlaganih ukrepov in premisliti, ali so potrebni nadaljnji ukrepi.

POVEZANI AKTI

Direktiva 2003/33/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 26. maja 2003 o približevanju zakonov in drugih predpisov držav članic o oglaševanju in sponzorstvu tobačnih izdelkov [Uradni list L 152, 20.6.2003].

Cilj te direktive je prepovedati oglaševanje tobaka v tiskanih medijih, radijskih oddajah in prek storitev informacijske družbe, kot je sponzorstvo dogodkov s čezmejnim vplivom, katerega namen je promocija tobačnih izdelkov.

Direktiva 2001/37/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 5. junija 2001 o približevanju zakonov in drugih predpisov držav članic o izdelavi, predstavitvi in prodaji tobačnih izdelkov [Uradni list L 194, 18.7.2001].

Ta direktiva ureja izdelavo, predstavitev in prodajo tobačnih izdelkov v državah članicah EU. Osredotoča se predvsem na opozorila na zavitkih, prepoved označb, kot sta „mild“ali „light“, najvišje dovoljene vsebnosti nikotina, katrana in ogljikovega monoksida v cigaretah ter prepoved tobaka za oralno rabo.

Zadnja posodobitev: 30.05.2006

Top