Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Vseživljenjsko učenje: evropske kvalifikacije

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Languages and formats available
Multilingual display
Text

Vseživljenjsko učenje: evropske kvalifikacije

POVZETEK:

Uvedba evropskega ogrodja kvalifikacij za vseživljenjsko učenje – priporočilo

POVZETEK

KAJ JE NAMEN TEGA PRIPOROČILA?

Ustvarja skupni program, imenovan evropsko ogrodje kvalifikacij (EOK), v pomoč državam EU in njihovim zavodom za izobraževanje, delodajalcem ter posameznikom za primerjanje kvalifikacij v sistemih izobraževanja in usposabljanja v EU. Ta pripomoček je bistven za razvoj evropskega trga zaposlovanja.

KLJUČNE TOČKE

Evropsko ogrodje kvalifikacij omogoča, da so kompetence in kvalifikacije preglednejše, temu je namenjen instrument za spodbujanje programa Erasmus+. S pomočjo standardne dokumentacije dopolnjuje evropsko ogrodje kvalifikacij tudi evropske službe za zaposlovanje (EURES) in pobudo Europass, ki pomagajo Evropejcem najti delo ali usposabljanje kjer koli v Evropi.

Evropsko ogrodje kvalifikacij, ki zajema tako visokošolsko izobraževanje (univerze in podobne institucije) kot poklicno usposabljanje, bo s tem, ko omogoča delavcem in študentom, da se njihove kvalifikacije priznavajo zunaj lastne države, pomagalo povečati njihovo mobilnost.

Evropsko ogrodje kvalifikacij je pripomoček, ki temelji bolj na učnih izidih kakor na trajanju študija. Glavni deskriptorji referenčnih ravni so:

spretnosti (sposobnost uporabe znanja za izvedbo nalog in reševanje problemov),

kompetence (sposobnost uporabe znanja ali spretnosti v delovnem ali študijskem okolju) in

znanje.

Jedro evropskega ogrodja kvalifikacij sestavlja osem referenčnih ravni, ki opisujejo, kaj učenec zna, razume in je sposoben narediti. Tako se na primer, raven 1 (osnovno splošno znanje) nanaša na osebo brez usposabljanja ali izobrazbe, medtem ko se raven 8 (najvišja raven znanja) nanaša na osebo, ki je pridobila doktorat.

Evropsko ogrodje kvalifikacij ni namenjeno temu, da bi zamenjalo nacionalna ogrodja kvalifikacij, temveč olajšanju sodelovanja med njimi. V vsaki državi, ki sodeluje v evropskem ogrodju kvalifikacij, je vzpostavljena nacionalna točka za usklajevanje, ki usklajuje izvajanje na nacionalni ravni in skrbi za informacije o tem, kako se nacionalne kvalifikacije umeščajo v evropsko ogrodje kvalifikacij.

OZADJE

Leta 1999 je bolonjska deklaracija spodbudila mobilnost in preglednost izobraževanja v EU. Medtem se je EU z bolonjskim procesom približala primerljivemu, združljivemu in usklajenemu sistemu visokošolskega izobraževanja, ki je sprožil potrebo po podobnem ukrepu, ki bi zajemal poklicno usposabljanje.

AKT

Priporočilo Evropskega parlamenta in Sveta z dne 23. aprila 2008 o uvedbi evropskega ogrodja kvalifikacij za vseživljenjsko učenje (UL C 111, 6.5.2008, str. 1–7)

Zadnja posodobitev 12.01.2016

Top