Help Print this page 
Title and reference
Zagotavljanje primerljivih statističnih podatkov o izobraževanju in vseživljenjskem učenju

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Zagotavljanje primerljivih statističnih podatkov o izobraževanju in vseživljenjskem učenju

Ustvarjanje primerljivih statističnih podatkov je bistvenega pomena za razvoj strategij izobraževanja in vseživljenjskega učenja ter za spremljanje izvajanja teh strategij.

AKT

Uredba (ES) št. 452/2008 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 23. aprila 2008 o pripravi in razvoju statističnih podatkov o izobraževanju in vseživljenjskem učenju

POVZETEK

Ustvarjanje primerljivih statističnih podatkov je bistvenega pomena za razvoj strategij izobraževanja in vseživljenjskega učenja ter za spremljanje izvajanja teh strategij.

KAJ JE NAMEN TE UREDBE?

Vzpostavlja skupni okvir za statistične standarde za pripravo usklajenih podatkov na področju izobraževanja in vseživljenjskega učenja.

KLJUČNE TOČKE

Uredba zajema naslednja področja:

1.

sisteme izobraževanja in usposabljanja;

2.

udeležbo odraslih v vseživljenjskem učenju;

3.

druge statistične podatke o izobraževanju in vseživljenjskem učenju (učenje osebe skozi vse življenje, ne glede na to, ali to počne zaradi osebnih ali poklicnih razlogov).

Ustvarjanje statističnih podatkov na ravni Evropske unije (EU) se izvaja s posameznimi statističnimi ukrepi, vključno z naslednjimi:

za prvi dve področji: redna in pravočasna dostava statističnih podatkov, ki jih posredujejo države EU

v okviru tretjega področja: uporaba dodatnih statističnih spremenljivk in kazalnikov drugih sistemov in raziskav statističnih informacij,

razvoj, izboljšanje in posodobitev standardov in priročnikov, ki določajo okvire, zasnove in metode,

izboljšanje kakovosti podatkov znotraj okvira kakovosti.

Komisija mora upoštevati razpoložljive zmogljivosti držav EU glede zgornjih ukrepov. Glede zbranih podatkov bodo, kadar koli bo to mogoče, upoštevani regionalni vidiki in vidiki spola.

Komisija (Eurostat) bo sodelovala tudi z Inštitutom za statistiko Organizacije Združenih narodov za izobraževanje, kulturo in znanost, Organizacijo za gospodarsko sodelovanje in razvoj in drugimi mednarodnimi organizacijami za zagotavljanje primerljivosti in preprečevanje podvajanja podatkov na mednarodni ravni.

Izobraževalni sistemi (UOE)

Šolski leti 2010-2011 in 2011-2012: Uredba Komisije (EU) št. 88/2011 z dne 2. februarja 2011 glede statističnih podatkov o sistemih izobraževanja in usposabljanja.

Od šolskega leta 2012-2013 naprej: Uredba Komisije (EU) št. 912/2013 z dne 23. septembra 2013 glede statističnih podatkov o sistemih izobraževanja in usposabljanja.

Raziskava o izobraževanju odraslih (AES)

2011 AES: Uredba Komisije (EU) št. 823/2010 z dne 17. septembra 2010 glede statističnih podatkov o sodelovanju odraslih pri vseživljenjskem učenju.

2016 AES: Uredba Komisije (EU) št. 1175/2014 z dne 30. oktobra 2014 glede statističnih podatkov o sodelovanju odraslih pri vseživljenjskem učenju.

OZADJE

Strateški okvir za evropsko sodelovanje v izobraževanju in usposabljanju, ki je bil sprejet maja 2009, določa številna referenčna merila, ki jih je treba izpolniti do leta 2020. Ocena napredka v državah EU je podana v letni analizi države, pri čemer EU zagotavlja tudi priporočila.

Na podlagi posredovanih informacij bo skupno poročilo za leto 2015 opredelilo prednostna področja in konkretna vprašanja glede nadaljnjega dela na evropski ravni. Pričakuje se, da bo skupno poročilo sprejeto novembra 2015.

Če želite več informacij, si oglejte statistične podatke o izobraževanju in usposabljanju na spletnem mestu Eurostata.

REFERENCE

Akt

Začetek veljavnosti

Rok prenosa v državah članicah

Uradni list Evropske unije

Uredba (ES) št. 452/2008

24.6.2008

-

UL L 145, 4.6.2008, str. 227-233

POVEZANI AKTI

Uredba Komisije (EU) št. 823/2010 z dne 17. septembra 2010 o izvajanju Uredbe (ES) št. 452/2008 Evropskega parlamenta in Sveta o pripravi in razvoju statističnih podatkov o izobraževanju in vseživljenjskem učenju glede statističnih podatkov o sodelovanju odraslih pri vseživljenjskem učenju (UL L 246, 18.9.2010, str. 33-72)

Uredba Komisije (EU) št. 88/2011 z dne 2. februarja 2011 o izvajanju Uredbe (ES) št. 452/2008 Evropskega parlamenta in Sveta o pripravi in razvoju statističnih podatkov o izobraževanju in vseživljenjskem učenju glede statističnih podatkov o sistemih izobraževanja in usposabljanja (UL L 29, 3.2.2011, str. 5-27)

Uredba Komisije (EU) št. 912/2013 z dne 23. septembra 2013 o izvajanju Uredbe (ES) št. 452/2008 Evropskega parlamenta in Sveta o pripravi in razvoju statističnih podatkov o izobraževanju in vseživljenjskem učenju glede statističnih podatkov o sistemih izobraževanja in usposabljanja (UL L 252, 24.9.2013, str. 5-10)

Uredba Komisije (EU) št. 1175/2014 z dne 30. oktobra 2014 o izvajanju Uredbe (ES) št. 452/2008 Evropskega parlamenta in Sveta o pripravi in razvoju statističnih podatkov o izobraževanju in vseživljenjskem učenju glede statističnih podatkov o sodelovanju odraslih pri vseživljenjskem učenju ter o razveljavitvi Uredbe Komisije (EU) št. 823/2010 (UL L 316, 4.11.2014, str. 4-43)

Zadnja posodobitev: 24.07.2015

Top