Help Print this page 

Document L:2017:027:TOC

Title and reference
Uradni list Evropske unije, L 27, 1. februar 2017

Display all documents published in this Official Journal
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html BG html ES html CS html DA html DE html ET html EL html EN html FR html HR html IT html LV html LT html HU html MT html NL html PL html PT html RO html SK html SL html FI html SV
PDF pdf BG pdf ES pdf CS pdf DA pdf DE pdf ET pdf EL pdf EN pdf FR pdf HR pdf IT pdf LV pdf LT pdf HU pdf MT pdf NL pdf PL pdf PT pdf RO pdf SK pdf SL pdf FI pdf SV
e-signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature
To verify the electronic signature and authentic character of the OJ, download the PDF file of the e-OJ and its signature, then use CheckLex. The paper version of the OJ has legal value for OJs published before 1 July 2013, the date Regulation (EU) No 216/2013 entered into force.
Text
 

ISSN 1977-0804

Uradni list

Evropske unije

L 27

European flag  

Slovenska izdaja

Zakonodaja

Letnik 60
1. februar 2017


Vsebina

 

II   Nezakonodajni akti

Stran

 

 

UREDBE

 

*

Uredba Komisije (EU) 2017/160 z dne 20. januarja 2017 o spremembi Uredbe Sveta (ES) št. 338/97 o varstvu prosto živečih živalskih in rastlinskih vrst z zakonsko ureditvijo trgovine z njimi

1

 

*

Uredba Komisije (EU) 2017/161 z dne 31. januarja 2017 o popravku francoske jezikovne različice Uredbe (EU) št. 139/2014 o določitvi zahtev in upravnih postopkov v zvezi z aerodromi v skladu z Uredbo (ES) št. 216/2008 Evropskega parlamenta in Sveta ( 1 )

99

 

*

Izvedbena uredba Komisije (EU) 2017/162 z dne 31. januarja 2017 o izvajanju odbitkov od ribolovnih kvot, ki so na voljo za nekatere staleže rib v letu 2016, zaradi prelova drugih staležev rib v preteklih letih in o spremembi Izvedbene uredbe (EU) 2016/2226 o izvajanju odbitkov od ribolovnih kvot, ki so na voljo za nekatere staleže rib v letu 2016, zaradi prelova v preteklih letih

101

 

 

Izvedbena uredba Komisije (EU) 2017/163 z dne 31. januarja 2017 o določitvi standardnih uvoznih vrednosti za določitev uvozne cene za nekatere vrste sadja in zelenjave

113

 

 

DIREKTIVE

 

*

Direktiva Komisije (EU) 2017/164 z dne 31. januarja 2017 o določitvi četrtega seznama indikativnih mejnih vrednosti za poklicno izpostavljenost v skladu z Direktivo Sveta 98/24/ES ter o spremembi direktiv Komisije 91/322/EGS, 2000/39/ES in 2009/161/EU ( 1 )

115

 

 

SKLEPI

 

*

Sklep Sveta (EU) 2017/165 z dne 27. januarja 2017 o imenovanju člana in dvanajstih nadomestnih članov Odbora regij na predlog Republike Francije

121

 

*

Sklep Komisije (EU) 2017/166 z dne 27. novembra 2015 o državni pomoči SA. 38831 (2014/C) (ex 2014/N), ki jo Portugalska namerava izvajati za Volkswagen Autoeuropa, Lda (notificirano pod dokumentarno številko C(2015) 8232)  ( 1 )

123

 

*

Izvedbeni sklep Komisije (EU) 2017/167 z dne 30. januarja 2017 o začasnem dovoljenju Belgiji, Češki, Franciji in Španiji za certificiranje pred-baznih matičnih rastlin in pred-baznega materiala določenih vrst sadnih rastlin iz Priloge I k Direktivi Sveta 2008/90/ES, pridelanih na polju v pogojih, ki ne zagotavljajo zaščite pred žuželkami (notificirano pod dokumentarno številko C(2017) 60)

143

 

*

Izvedbeni sklep Komisije (EU) 2017/168 z dne 31. januarja 2017 o opredelitvi tehničnih specifikacij „delovne skupine za internetsko inženirstvo“ za sklicevanje pri javnem naročanju ( 1 )

151

 

 

AKTI, KI JIH SPREJMEJO ORGANI, USTANOVLJENI Z MEDNARODNIMI SPORAZUMI

 

*

Sklep št. 1/2015 Skupnega odbora za kmetijstvo z dne 19. novembra 2015 o spremembi dodatkov 1, 2 in 4 k Prilogi 4 k Sporazumu med Evropsko skupnostjo in Švicarsko konfederacijo o trgovini s kmetijskimi proizvodi [2017/169]

155

 

 

Popravki

 

*

Popravek Izvedbene uredbe Komisije (EU) 2016/799 z dne 18. marca 2016 o izvajanju Uredbe (EU) št. 165/2014 Evropskega parlamenta in Sveta za določitev zahtev glede konstrukcije, preskušanja, namestitve, delovanja in popravila tahografov in njihovih sestavnih delov ( UL L 139, 26.5.2016 )

169

 


 

(1)   Besedilo velja za EGP.

SL

Akti z rahlo natisnjenimi naslovi so tisti, ki se nanašajo na dnevno upravljanje kmetijskih zadev in so splošno veljavni za omejeno obdobje.

Naslovi vseh drugih aktov so v mastnem tisku in pred njimi stoji zvezdica.

Top