Help Print this page 

Document C:2017:231:TOC

Title and reference
Uradni list Evropske unije, C 231, 17. julij 2017

Display all documents published in this Official Journal
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html BG html ES html CS html DA html DE html ET html EL html EN html FR html HR html IT html LV html LT html HU html MT html NL html PL html PT html RO html SK html SL html FI html SV
PDF pdf BG pdf ES pdf CS pdf DA pdf DE pdf ET pdf EL pdf EN pdf FR pdf HR pdf IT pdf LV pdf LT pdf HU pdf MT pdf NL pdf PL pdf PT pdf RO pdf SK pdf SL pdf FI pdf SV
e-signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature
To verify the electronic signature and authentic character of the OJ, download the PDF file of the e-OJ and its signature, then use CheckLex. The paper version of the OJ has legal value for OJs published before 1 July 2013, the date Regulation (EU) No 216/2013 entered into force.
Text
 

ISSN 1977-1045

Uradni list

Evropske unije

C 231

European flag  

Slovenska izdaja

Informacije in objave

Letnik 60
17. julij 2017


Obvestilo št.

Vsebina

Stran

 

IV   Informacije

 

INFORMACIJE INSTITUCIJ, ORGANOV, URADOV IN AGENCIJ EVROPSKE UNIJE

 

Sodišče Evropske unije

2017/C 231/01

Zadnje objave Sodišča Evropske unije v Uradnem listu Evropske unije

1


 

V   Objave

 

SODNI POSTOPKI

 

Sodišče

2017/C 231/02

Zadeva C-10/17 P: Pritožba, ki jo je Polo Club vložil 11. januarja 2017 zoper sodbo Splošnega sodišča (deveti senat) z dne 10. novembra 2016 v zadevi T-67/15, Polo Club/Urad Evropske unije za intelektualno lastnino

2

2017/C 231/03

Zadeva C-50/17 P: Pritožba, ki jo je Universidad Internacional de la Rioja, S.A. vložila 31. januarja 2017 zoper sodbo Splošnega sodišča (osmi senat) z dne 1. decembra 2016 v zadevi T-561/15, Universidad Internacional de la Rioja/EUIPO – Universidad de la Rioja (Universidad Internacional de la Rioja UNIR)

2

2017/C 231/04

Zadeva C-147/17: Predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je vložilo Curtea de Apel Constanţa (Romunija) 23. marca 2017 – Sindicatul Familia Constanța in drugi/Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Constanța

3

2017/C 231/05

Zadeva C-148/17: Predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je vložilo Bundesgerichtshof (Nemčija) 24. marec 2017 – Peek & Cloppenburg KG/Peek & Cloppenburg KG

4

2017/C 231/06

Zadeva C-161/17: Predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je vložilo Bundesgerichtshof (Nemčija) 31. marca 2017 – Land Nordrhein-Westfalen/Dirk Renckhoff

5

2017/C 231/07

Zadeva C-171/17: Tožba, vložena 5. aprila 2017 – Komisija/Madžarska

5

2017/C 231/08

Zadeva C-179/17: Predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je vložilo Juzgado de Primera Instancia de Barcelona (Španija) 7. aprila 2017 – Bankia S.A./Alfonso Antonio Lau Mendoza in Verónica Yuliana Rodríguez Ramírez

6

2017/C 231/09

Zadeva C-192/17: Predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je vložilo Consiglio di Stato (Italija) 13. aprila 2017 – Cobra SpA/Ministero dello Sviluppo Economico

7

2017/C 231/10

Zadeva C-196/17: Predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je vložilo Amtsgericht Hannover (Nemčija) 13. aprila 2017 – Kathrin Meyer/TUIfly GmbH

8

2017/C 231/11

Zadeva C-197/17: Predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je vložilo Amtsgericht Hannover (Nemčija) 13. aprila 2017 – Thomas Neufeldt in drugi/TUIfly GmbH

9

2017/C 231/12

Zadeva C-198/17: Predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je vložilo Amtsgericht Hannover (Nemčija) 13. aprila 2017 – Ivan Wallmann/TUIfly GmbH

10

2017/C 231/13

Zadeva C-200/17: Predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je vložilo Amtsgericht Hannover (Nemčija) 13. aprila 2017 – Susanne de Winder/TUIfly GmbH

10

2017/C 231/14

Zadeva C-201/17: Predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je vložilo Amtsgericht Hannover (Nemčija) 13. aprila 2017 – Holger Schlosser in Nicole Schlosser/TUIfly GmbH

11

2017/C 231/15

Zadeva C-202/17: Predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je vložilo Amtsgericht Hannover (Nemčija) 13. aprila 2017 – Peter Rebbe, Hans-Peter Rebbe, Harmine Rebbe/TUIfly GmbH

12

2017/C 231/16

Zadeva C-208/17 P: Pritožba, ki jo je NF vložil 21. aprila 2017 zoper sodbo Splošnega sodišča (prvi razširjeni senat) z dne 28. februarja 2017 v zadevi T-192/16, NF/Evropski svet

12

2017/C 231/17

Zadeva C-209/17 P: Pritožba, ki jo je NG vložil 21. aprila 2017 zoper sklep Splošnega sodišča (prvi razširjeni senat) z dne 28. februarja 2017 v zadevi T-193/16, NG/Evropski svet

13

2017/C 231/18

Zadeva C-210/17 P: Pritožba, ki jo je NM vložil 21. aprila 2017 zoper sodbo Splošnega sodišča (prvi razširjeni senat) z dne 28. februarja 2017 v zadevi T-257/16, NM/Evropski svet

14

2017/C 231/19

Zadeva C-212/17: Predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je vložilo Tribunal Superior de Justicia de Galicia (Španija) 24. aprila 2017 – Simón Rodríguez Otero/Televisión de Galicia S.A.

15

2017/C 231/20

Zadeva C-225/17 P: Pritožba, ki so jo Iran Shipping Lines, Hafize Darya Shipping Lines (HDSL), Khazar Sea Shipping Lines Co., IRISL Europe GmbH, IRISL Marine Services in Engineering Co., Irano Misr Shipping Co., Safiran Payam Darya Shipping Lines, Shipping Computer Services Co., Soroush Sarzamin Asatir Ship Management, South Way Shipping Agency Co. Ltd, Valfajr 8th Shipping Line Co. vložile 27. aprila 2017 zoper sodbo Splošnega sodišča (prvi senat) z dne 17. februarja 2017 v združenih zadevah T-14/14 in T 87/14, Islamic Republic of Iran Shipping Lines in drugi/Svet Evropske unije

15

2017/C 231/21

Zadeva C-226/17: Predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je vložilo Amtsgericht Hannover (Nemčija) 28. aprila 2017 – Brigitte Wittmann/TUIfly GmbH

17

2017/C 231/22

Zadeva C-228/17: Predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je vložilo Amtsgericht Hannover (Nemčija) 28. aprila 2017 – Reinhard Wittmann/TUIfly GmbH

18

2017/C 231/23

Zadeva C-238/17: Predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je vložilo Vilniaus miesto apylinkės teismas (Litva) 9. maja 2017 – „Renerga“ UAB/„Energijos skirstymo operatorius“AB, „Lietuvos energijos gamyba“ AB

18

2017/C 231/24

Zadeva C-246/17: Predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je vložilo Conseil d'État (Belgija) 10. maja 2017 – Ibrahima Diallo/État belge

19

2017/C 231/25

Zadeva C-265/17 P: Pritožba, ki jo je Evropska komisija vložila 16. maja 2017 zoper sodbo Splošnega sodišča (četrti senat) z dne 7. marca 2017 v zadevi T-194/13,: United Parcel Service/Evropska komisija

21

 

Splošno sodišče

2017/C 231/26

Zadeva T-637/15: Sodba Splošnega sodišča z dne 31. maja 2017 – Alma-The Soul of Italian Wine/EUIPO – Miguel Torres (SOTTO IL SOLE ITALIANO SOTTO il SOLE) (Znamka Evropske unije — Postopek z ugovorom — Prijava figurativne znamke Evropske unije SOTTO IL SOLE ITALIANO SOTTO il SOLE — Prejšnja besedna znamka Evropske unije VIÑA SOL — Relativni razlog za zavrnitev — Oškodovanje razlikovalnega učinka — Neobstoj podobnosti znakov — Člen 8(5) Uredbe (ES) št. 207/2009)

22

2017/C 231/27

Zadeva T-519/16: Sodba Splošnega sodišča z dne 17. maja 2017 – Piessevaux/Svet (Javni uslužbenci — Uradniki — Pokojnine — Prenos pokojninskih pravic v pokojninski sistem Unije — Predlog za priznanje pokojninske dobe — Člen 11(2) Priloge VIII h Kadrovskim predpisom — Nove splošne določbe za izvajanje — Enako obravnavanje — Pridobljene pravice — Zaupanje v pravo)

22

2017/C 231/28

Zadeva T-164/16: Sodba Splošnega sodišča z dne 17. maja 2017 – Piper Verlag/EUIPO (THE TRAVEL EPISODES) (Znamka Evropske unije — Prijava figurativne znamke Evropske unije THE TRAVEL EPISODES — Absolutni razlog za zavrnitev — Predlog za spremembo — Akt, ki ga ne more sprejeti odbor za pritožbe — Nespoštovanje formalnih zahtev — Nedopustnost)

23

2017/C 231/29

Zadeva T-207/16 R: Sklep predsednika Splošnega sodišča z dne 8. maja 2017 – Aristoteleio Panepistimio Thessalonikis/Komisija (Začasna odredba — Javna naročila — Opozorilo o izključitvi — Opozorilo o preverjanju — Predlog za odlog izvršitve — Neobstoj nujnosti)

23

2017/C 231/30

Zadeva T-285/16: Sklep Splošnega sodišča z dne 15. maja 2017 – Dominator International/EUIPO (DREAMLINE) (Znamka Evropske unije — Mednarodna registracija, v kateri je imenovana Evropska unija — Besedna znamka DREAMLINE — Absolutni razlogi za zavrnitev — Neobstoj razlikovalnega učinka — Člen 7(1)(b) Uredbe (ES) št. 207/2009 — Opisnost — Člen 7(1)(c) Uredbe št. 207/2009 — Člen 7(2) Uredbe št. 207/2009 — Tožba, ki je delno očitno nedopustna in delno očitno brez pravne podlage — Člen 126 Poslovnika)

24

2017/C 231/31

Zadeva T-481/16 RENV: Sklep Splošnega sodišča z dne 17. maja 2017 – Cuallado Martorell/Komisija (Javni uslužbenci — Zaposlovanje — Javni natečaj — Nepripustitev k ustnemu preizkusu — Ocenjevanje pisnega preizkusa — Odločba o nevpisu imena tožeče stranke na rezervni seznam — Možnost, da komisija enemu od svojih članov zaupa popravo pisnega preizkusa — Tožba, ki je deloma očitno nedopustna in deloma očitno brez pravne podlage)

25

2017/C 231/32

Zadeva T-785/16: Sklep Splošnega sodišča z dne 16. maja 2017 – BSH Electrodomesticos España/EUIPO – DKSH International (Ufesa) (Znamka Evropske unije — Postopek z ugovorom — Prijava besedne znamke Evropske unije Ufesa — Mirna rešitev spora — Pridobitev prijavljene znamke s strani tožeče stranke — Ustavitev postopka)

25

2017/C 231/33

Zadeva T-170/17 R: Sklep predsednika Splošnega sodišča z dne 18. maja 2017 – RW/Komisija (Izdaja začasne odredbe — Javni uslužbenci — Uradniki — Obvezen dopust in upokojitev — Upokojitvena starost — Člen 42(c) Kadrovskih predpisov — Predlog za odlog izvršitve — Fumus boni juris — Nujnost — Tehtanje interesov)

26

2017/C 231/34

Zadeva T-113/17: Tožba, vložena 20. februarja 2017 – Crédit Agricole in Crédit Agricole Corporate and Investment Bank/Komisija

27

2017/C 231/35

Zadeva T-242/17: Tožba, vložena 25. aprila 2017 – SC/Eulex Kosovo

28

2017/C 231/36

Zadeva T-244/17: Tožba, vložena 26. aprila 2017 – António Conde & Companhia/Komisija

29

2017/C 231/37

Zadeva T-254/17: Tožba, vložena 28. aprila 2017 – Intermarché Casino Achats/Komisija

29

2017/C 231/38

Zadeva T-255/17: Tožba, vložena 28. april 2017 – Les Mousquetaires in ITM Entreprises/Komisija

30

2017/C 231/39

Zadeva T-268/17: Tožba, vložena 8. maja 2017 – Clean Sky 2 Joint Undertaking/Revoind Industriale

31

2017/C 231/40

Zadeva T-269/17: Tožba, vložena 8. maja 2017 – Clean Sky 2 Joint Undertaking/Revoind Industriale

32

2017/C 231/41

Zadeva T-270/17: Tožba, vložena 8. maja 2017 – Clean Sky 2 Joint Undertaking/Revoind Industriale

33

2017/C 231/42

Zadeva T-271/17: Tožba, vložena 8. maja 2017 – Clean Sky 2 Joint Undertaking/Revoind Industriale

34

2017/C 231/43

Zadeva T-272/17: Tožba, vložena 5. maja 2017 – Webgarden/EUIPO (Dating Bracelet)

35

2017/C 231/44

Zadeva T-283/17: Tožba, vložena 15. maja 2017 – SH/Komisija

35

2017/C 231/45

Zadeva T-284/17: Tožba, vložena 12. maja 2017 – Le Pen/Parlament

36

2017/C 231/46

Zadeva T-285/17: Tožba, vložena 12. maja 2017 – Yanukovych/Svet

37

2017/C 231/47

Zadeva T-286/17: Tožba, vložena 12. maja 2017 – Janukovič/Svet

38

2017/C 231/48

Zadeva T-288/17: Tožba, vložena 15. maja 2017 – Sky/EUIPO – Parrot Drones (Parrot SKYCONTROLLER)

39

2017/C 231/49

Zadeva T-290/17: Tožba, vložena 16. maja 2017 – Stavytskyi/Svet

40

2017/C 231/50

Zadeva T-291/17: Tožba, vložena 16. maja 2017 – Transdev in drugi/Komisija

41

2017/C 231/51

Zadeva T-292/17: Tožba, vložena 16. maja 2017 – Région Île-de-France/Komisija

41

2017/C 231/52

Zadeva T-294/17: Tožba, vložena 12. maja 2017 – Lion’s Head Global Partners/EUIPO – Lion Capital (Lion’s Head)

42

2017/C 231/53

Zadeva T-297/17: Tožba, vložena 15. maja 2017 – VSM/EUIPO (WE KNOW ABRASIVES)

43

2017/C 231/54

Zadeva T-299/17: Tožba, vložena 16. maja 2017 – Sata/EUIPO – Zhejiang Rongpeng Air Tools (1000)

43

2017/C 231/55

Zadeva T-300/17: Tožba, vložena 17. maja 2017 – – Sata/EUIPO – Zhejiang Rongpeng Air Tools (3000)

44

2017/C 231/56

Zadeva T-301/17: Tožba, vložena 17. maja 2017 – Sata/EUIPO – Zhejiang Rongpeng Air Tools (2000)

45

2017/C 231/57

Zadeva T-302/17: Tožba, vložena 18. maja 2017 – Sata/EUIPO – Zhejiang Rongpeng Air Tools (6000)

45

2017/C 231/58

Zadeva T-303/17: Tožba, vložena 18. maja 2017 – Sata/EUIPO – Zhejiang Rongpeng Air Tools (4000)

46

2017/C 231/59

Zadeva T-304/17: Tožba, vložena 18. maja 2017 – Sata/EUIPO – Zhejiang Rongpeng Air Tools (5000)

47

2017/C 231/60

Zadeva T-305/17: Tožba, vložena 17. maja 2017 – Red Bull/EUIPO (Prikaz paralelograma, sestavljenega iz dveh polj v različnih barvah)

47

2017/C 231/61

Zadeva T-307/17: Tožba, vložena 18. maja 2017 – adidas/EUIPO – Shoe Branding Europe (Upodobitev treh vzporednih črt)

48

2017/C 231/62

Zadeva T-310/17: Tožba, vložena 15. maja 2017 – Lion’s Head Global Partners/EUIPO – Lion Capital (LION’S HEAD global partners)

49

2017/C 231/63

Zadeva T-311/17: Tožba, vložena 19. maja 2017 – Stips/Komisija

49

2017/C 231/64

Zadeva T-313/17: Tožba, vložena 22. maja 2017 – Wajos/EUIPO (oblika steklenice)

50

2017/C 231/65

Zadeva T-314/17: Tožba, vložena 23. maja 2017 – Nosio/EUIPO (MEZZA)

50

2017/C 231/66

Zadeva T-318/17: Tožba, vložena 19. maja 2017 – Clean Sky 2 Joint Undertaking/Revoind Industriale

51

2017/C 231/67

Zadeva T-330/17: Tožba, vložena 16. maja 2017 – Ceobus in drugi/Komisija

52

2017/C 231/68

Zadeva T-331/17: Tožba, vložena 23. maja 2017 – Steifer/CESE

53

2017/C 231/69

Zadeva T-757/15: Sklep Splošnega sodišča z dne 3. maja 2017 – Facebook/EUIPO – Brand IP Licensing (lovebook)

53

2017/C 231/70

Zadeva T-84/17: Sklep Splošnega sodišča z dne 18. maja 2017 – Consorzio IB Innovation/Komisija

54

2017/C 231/71

Zadeva T-95/17: Sklep Splošnega sodišča z dne 5. maja 2017 – King.com/EUIPO – TeamLava (Nastavitev zaslona in ikone)

54

2017/C 231/72

Zadeva T-126/17: Sklep Splošnega sodišča z dne 18. maja 2017 – Consorzio IB Innovation/Komisija

54


 

Popravki

2017/C 231/73

Popravek obvestila v Uradnem listu v zadevi T-86/17 ( UL C 104, 3.4.2017 )

55

2017/C 231/74

Popravek obvestila v Uradnem listu v zadevi T-161/17 ( UL C 151, 15.5.2017 )

57


SL

 

Top