Help Print this page 

Document C:2013:353E:TOC

Title and reference
Uradni list Evropske unije, CE 353, 3. december 2013

Display all documents published in this Official Journal
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html BG html ES html CS html DA html DE html ET html EL html EN html FR html HR html IT html LV html LT html HU html MT html NL html PL html PT html RO html SK html SL html FI html SV
PDF pdf BG pdf ES pdf CS pdf DA pdf DE pdf ET pdf EL pdf EN pdf FR pdf HR pdf IT pdf LV pdf LT pdf HU pdf MT pdf NL pdf PL pdf PT pdf RO pdf SK pdf SL pdf FI pdf SV
e-signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature
To verify the electronic signature and authentic character of the OJ, download the PDF file of the e-OJ and its signature, then use CheckLex. The paper version of the OJ has legal value for OJs published before 1 July 2013, the date Regulation (EU) No 216/2013 entered into force.
Text
 

ISSN 1977-1045

doi:10.3000/19771045.CE2013.353.slv

Uradni list

Evropske unije

C 353E

European flag  

Slovenska izdaja

Informacije in objave

Zvezek 56
3. december 2013


Obvestilo št.

Vsebina

Stran

 

I   Resolucije, priporočila in mnenja

 

RESOLUCIJE

 

Evropski parlament
ZASEDANJE 2012–2013
Seje: 11.–13. septembra 2012
Zapisnik seje je bil objavljen v Uradnem listu C 370 E, 30.11.2012.
SPREJETA BESEDILA

 

Torek, 11. september 2012

2013/C 353E/01

Domnevna uporaba evropskih držav za prevoz in nezakonito pridržanje ujetnikov s strani ameriške obveščevalne agencije CIAResolucija Evropskega parlamenta z dne 11. septembra 2012 o domnevni uporabi evropskih držav za prevoz in nezakonito pridržanje ujetnikov s strani ameriške obveščevalne agencije CIA: nadaljnje ukrepanje po poročilu odbora TDIP Evropskega parlamenta (2012/2033(INI))

1

2013/C 353E/02

Okrepljena solidarnost znotraj EU na področju azilaResolucija Evropskega parlamenta z dne 11. septembra 2012 o okrepljeni solidarnosti znotraj EU na področju azila (2012/2032(INI))

16

2013/C 353E/03

Priprava delovnega programa Komisije za leto 2013Resolucija Evropskega parlamenta z dne 11. septembra 2012 o delovnem programu Komisije za leto 2013 (2012/2688(RSP))

25

2013/C 353E/04

Prostovoljno in neplačano darovanje tkiv in celicResolucija Evropskega parlamenta z dne 11. septembra 2012 o prostovoljnem in neplačanem darovanju tkiv in celic (2011/2193(INI))

31

2013/C 353E/05

Vloga žensk v zelenem gospodarstvuResolucija Evropskega parlamenta z dne 11. septembra 2012 o vlogi žensk v zelenem gospodarstvu (2012/2035(INI))

38

2013/C 353E/06

Delovni pogoji žensk v sektorju storitevResolucija Evropskega parlamenta z dne 11. septembra 2012 o delovnih pogojih žensk v sektorju storitev (2012/2046(INI))

47

2013/C 353E/07

Izobraževanje, usposabljanje in Evropa 2020Resolucija Evropskega parlamenta z dne 11. septembra 2012 o izobraževanju, usposabljanju in Evropi 2020 (2012/2045(INI))

56

2013/C 353E/08

Spletna distribucija avdiovizualnih del v EUResolucija Evropskega parlamenta z dne 11. septembra 2012 o spletni distribuciji avdiovizualnih del v EU (2011/2313(INI))

64

 

Sreda, 12. september 2012

2013/C 353E/09

Sklep o nenasprotovanju izvedbenemu ukrepu: sistem za izogibanje trčenj v zraku pri določenih novih zrakoplovihSklep Evropskega parlamenta, da ne nasprotuje osnutku sklepa Komisije, ki Francoski republiki dovoljuje odstopanje od določb Uredbe Komisije (EU) št. 1332/2011 glede uporabe nove programske različice sistema za izogibanje trčenj v zraku (ACAS II) pri določenih novih zrakoplovih (D020967/02 – 2012/2745(RPS))

75

2013/C 353E/10

Sklep o nenasprotovanju delegiranemu aktu: nadnacionalno sodelovanje in pogajanje v sektorju mleka in mlečnih proizvodovSklep Evropskega parlamenta, da ne nasprotuje delegirani uredbi Komisije z dne 28. junija 2012 o dopolnitvi Uredbe Sveta (ES) št. 1234/2007 glede nadnacionalnega sodelovanja in pogodbenih pogajanj organizacij proizvajalcev v sektorju mleka in mlečnih izdelkov (12020-12 – C(2012)4297 – 2012/2780(RPS))

76

2013/C 353E/11

Letno poročilo Sveta Evropskemu parlamentu o skupni zunanji in varnostni politikiResolucija Evropskega parlamenta z dne 12. septembra 2012 o letnem poročilu Sveta Evropskemu parlamentu o skupni zunanji in varnostni politiki (12562/2011 – 2012/2050(INI))

77

2013/C 353E/12

Ohranjevanje in trajnostno izkoriščanje ribolovnih virovResolucija Evropskega parlamenta z dne 12. septembra 2012 o obveznostih poročanja na podlagi Uredbe Sveta (ES) št. 2371/2002 o ohranjevanju in trajnostnem izkoriščanju ribolovnih virov v okviru skupne ribiške politike (2011/2291(INI))

99

2013/C 353E/13

Reforma skupne ribiške politike - glavno sporočiloResolucija Evropskega parlamenta z dne 12. septembra 2012 o reformi skupne ribiške politike – glavno sporočilo (2011/2290(INI))

104

 

Četrtek, 13. september 2012

2013/C 353E/14

Osemnajsto poročilo o boljši pripravi zakonodaje – uporaba načel subsidiarnosti in sorazmernosti (2010)Resolucija Evropskega parlamenta z dne 13. septembra 2012 o osemnajstem poročilu o boljši pripravi zakonodaje – uporaba načel subsidiarnosti in sorazmernosti (2010) (2011/2276(INI))

117

2013/C 353E/15

Strategija kohezijske politike EU za območje AtlantikaResolucija Evropskega parlamenta z dne 13. septembra 2012 o strategiji kohezijske politike EU za območje Atlantika (2011/2310(INI))

122

2013/C 353E/16

Razmere v SirijiResolucija Evropskega parlamenta z dne 13. septembra 2012 o Siriji (2012/2788(RSP))

129

2013/C 353E/17

Politična uporaba sodstva v RusijiResolucija Evropskega parlamenta z dne 13. septembra 2012 o politični uporabi sodstva v Rusiji (2012/2789(RSP))

134

2013/C 353E/18

Predlogi za Evropsko bančno unijo (EBU)Resolucija Evropskega parlamenta z dne 13. septembra 2012: Bančni uniji naproti (2012/2729(RSP))

138

2013/C 353E/19

Južna Afrika: pokol stavkajočih rudarjevResolucija Evropskega parlamenta z dne 13. septembra 2012 o Južni Afriki: pokol stavkajočih rudarjev (2012/2783(RSP))

141

2013/C 353E/20

Preganjanje muslimanov Rohingja v BurmiResolucija Evropskega parlamenta z dne 13. septembra 2012 o preganjanju muslimanskega ljudstva Rohingja v Burmi/Mjanmaru (2012/2784(RSP))

145

2013/C 353E/21

Azerbajdžan: primer Ramila SafarovaResolucija Evropskega parlamenta z dne 13. septembra 2012 o Azerbajdžanu: primer Ramila Safarova (2012/2785(RSP))

148

2013/C 353E/22

Boj proti multipli sklerozi v EvropiIzjava Evropskega parlamenta z dne 13. septembra 2012 o boju proti multipli sklerozi v Evropi

151


 

II   Sporočila

 

SPOROČILA INSTITUCIJ, ORGANOV, URADOV IN AGENCIJ EVROPSKE UNIJE

 

Evropski parlament

 

Torek, 11. september 2012

2013/C 353E/23

Odvzem poslanske imunitete Jaroslawu Leszeku WalesiSklep Evropskega parlamenta z dne 11. septembra 2012 o zahtevi za odvzem imunitete Jarosławu Leszeku Wałęsi (2012/2112(IMM))

152

2013/C 353E/24

Odvzem poslanske imunitete Birgit Collin-LangenSklep Evropskega parlamenta z dne 11. septembra 2012 o zahtevi za odvzem imunitete Birgit Collin-Langen (2012/2128(IMM))

153

 

Četrtek, 13. september 2012

2013/C 353E/25

Medinstitucionalni sporazum med Evropskim parlamentom in Svetom o pošiljanju tajnih podatkov Sveta o zadevah, ki niso s področja skupne zunanje in varnostne politike, Evropskemu parlamentu in njihovi obdelavi s strani Evropskega parlamentaSklep Evropskega parlamenta z dne 13. septembra 2012 o sklenitvi medinstitucionalnega sporazuma med Evropskim parlamentom in Svetom o pošiljanju tajnih podatkov Sveta o zadevah, ki niso s področja skupne zunanje in varnostne politike, Evropskemu parlamentu in njihovi obdelavi s strani Evropskega parlamenta (2012/2069(ACI))

156

PRILOGA

159


 

III   Pripravljalni akti

 

EVROPSKI PARLAMENT

 

Torek, 11. september 2012

2013/C 353E/26

Uporaba Evropskega sklada za prilagoditev globalizaciji: vloga EGF/2011/008 DK/Odense Steel Shipyard, DanskaResolucija Evropskega parlamenta z dne 11. septembra 2012 o predlogu sklepa Evropskega parlamenta in Sveta o uporabi Evropskega sklada za prilagoditev globalizaciji v skladu s točko 28 Medinstitucionalnega sporazuma z dne 17. maja 2006 med Evropskim parlamentom, Svetom in Komisijo o proračunski disciplini in dobrem finančnem poslovodenju (vloga EGF/2011/008 DK/Odense Steel Shipyard, Danska) (COM(2012)0272 – C7-0131/2012 – 2012/2110(BUD))

168

PRILOGA

172

2013/C 353E/27

Uporaba sredstev Evropskega sklada za prilagoditev globalizaciji: vloga EGF/2011/017 ES/Aragón Construction, ŠpanijaResolucija Evropskega parlamenta z dne 11. septembra 2012 o predlogu sklepa Evropskega parlamenta in Sveta o uporabi Evropskega sklada za prilagoditev globalizaciji v skladu s točko 28 Medinstitucionalnega sporazuma z dne 17. maja 2006 med Evropskim parlamentom, Svetom in Komisijo o proračunski disciplini in dobrem finančnem poslovodenju (vloga EGF/2011/017 ES/Aragon Construction, Španija) (COM(2012)0290 – C7-0150/2012 – 2012/2121(BUD))

172

PRILOGA

175

2013/C 353E/28

Energetska učinkovitost ***IZakonodajna resolucija Evropskega parlamenta z dne 11. septembra 2012 o predlogu direktive Evropskega parlamenta in Sveta o energetski učinkovitosti ter razveljavitvi direktiv 2004/8/ES in 2006/32/ES (COM(2011)0370 – C7-0168/2011 – 2011/0172(COD))

176

P7_TC1-COD(2011)0172
Stališče Evropskega parlamenta, sprejeto v prvi obravnavi dne 11. septembra 2012 z namenom sprejetja Direktive 2012/…/EU Evropskega parlamenta in Sveta o energetski učinkovitosti, spremembi direktiv 2009/125/ES in 2010/30/EU ter razveljavitvi direktiv 2004/8/ES in 2006/32/ES

177

Priloga k zakonodajni resolucij

177

2013/C 353E/29

Evropska standardizacija ***IZakonodajna resolucija Evropskega parlamenta z dne 11. septembra 2012 o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o evropski standardizaciji in spremembi direktiv Sveta 89/686/EGS in 93/15/EGS ter direktiv 94/9/ES, 94/25/ES, 95/16/ES, 97/23/ES, 98/34/ES, 2004/22/ES, 2007/23/ES, 2009/105/ES in 2009/23/ES Evropskega parlamenta in Sveta (COM(2011)0315 – C7-0150/2011 – 2011/0150(COD))

178

P7_TC1-COD(2011)0150
Stališče Evropskega parlamenta, sprejeto v prvi obravnavi dne 11. septembra 2012 z namenom sprejetja Uredbe (EU) št. …/2012 Evropskega parlamenta in Sveta o evropski standardizaciji, spremembi direktiv Sveta 89/686/EGS in 93/15/EGS ter direktiv 94/9/ES, 94/25/ES, 95/16/ES, 97/23/ES, 98/34/ES, 2004/22/ES, 2007/23/ES, 2009/23/ES in 2009/105/ES Evropskega parlamenta in Sveta ter razveljavitvi Sklepa Sveta 87/95/EGS in Sklepa št. 1673/2006/ES Evropskega parlamenta in Sveta

179

2013/C 353E/30

Elektronska identifikacija govedi ***ISpremembe Evropskega parlamenta, sprejete dne 11. septembra 2012, k spremenjenem predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Uredbe (ES) št. 1760/2000 glede elektronske identifikacije govedi in črtanja določb o prostovoljnem označevanju govejega mesa (COM(2012)0162 – C7-0114/2012 – 2011/0229(COD))

179

2013/C 353E/31

Farmakovigilanca (sprememba Direktive 2001/83/ES) ***IZakonodajna resolucija Evropskega parlamenta z dne 11. septembra 2012 o predlogu direktive Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Direktive 2001/83/ES glede farmakovigilance (COM(2012)0052 – C7-0033/2012 – 2012/0025(COD))

191

P7_TC1-COD(2012)0025
Stališče Evropskega parlamenta, sprejeto v prvi obravnavi dne 11. septembra 2012 z namenom sprejetja Direktive 2012/…/EU Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Direktive 2001/83/ES, kar zadeva farmakovigilanco

192

2013/C 353E/32

Farmakovigilanca (sprememba Uredbe (ES) št. 726/2004) ***IZakonodajna resolucija Evropskega parlamenta z dne 11. septembra 2012 o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Uredbe (ES) št. 726/2004 glede farmakovigilance (COM(2012)0051 – C7-0034/2012 – 2012/0023(COD))

192

P7_TC1-COD(2012)0023
Stališče Evropskega parlamenta, sprejeto v prvi obravnavi dne 11. septembra 2012 z namenom sprejetja Uredbe (EU) št. …/2012 Evropskega parlamenta in o spremembi Uredbe (ES) št. 726/2004, kar zadeva farmakovigilanco

193

2013/C 353E/33

Vsebnost žvepla v ladijskih gorivih ***IZakonodajna resolucija Evropskega parlamenta z dne 11. septembra 2012 o predlogu direktive Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Direktive 1999/32/ES glede vsebnosti žvepla v ladijskih gorivih (COM(2011)0439 – C7-0199/2011 – 2011/0190(COD))

193

P7_TC1-COD(2011)0190
Stališče Evropskega parlamenta, sprejeto v prvi obravnavi dne 11. septembra 2012 z namenom sprejetja Direktive 2012/…/EU Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Direktive Sveta 1999/32/ES glede vsebnosti žvepla v gorivih za plovila

194

2013/C 353E/34

Shema enotnih plačil in podpore vinogradnikom ***IZakonodajna resolucija Evropskega parlamenta z dne 11. septembra 2012 o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Uredbe Sveta (ES) št. 1234/2007 v zvezi z ureditvijo sheme enotnih plačil in podpore vinogradnikom (COM(2011)0631 – C7-0338/2011 – 2011/0285(COD))

194

P7_TC1-COD(2011)0285
Stališče Evropskega parlamenta, sprejeto v prvi obravnavi dne 11. septembra 2012 z namenom sprejetja Uredbe (EU) št. …/2012 Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Uredbe Sveta (ES) št. 1234/2007 v zvezi z ureditvijo sheme enotnih plačil in podpore vinogradnikom

195

2013/C 353E/35

Upravno sodelovanje prek informacijskega sistema za notranji trg ***IZakonodajna resolucija Evropskega parlamenta z dne 11. septembra 2012 o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o upravnem sodelovanju prek informacijskega sistema za notranji trg (uredba IMI) (COM(2011)0522 – C7-0225/2011 – 2011/0226(COD))

195

P7_TC1-COD(2011)0226
Stališče Evropskega parlamenta, sprejeto v prvi obravnavi dne 11. septembra 2012 z namenom sprejetja Uredbe (EU) št…/2012 Evropskega parlamenta in Sveta o upravnem sodelovanju prek informacijskega sistema za notranji trg in razveljavitvi Odločbe Komisije 2008/49/ES (uredba IMI)

196

2013/C 353E/36

Skupni sistem obdavčevanja plačil obresti ter licenčnin med povezanimi družbami iz različnih držav članic *Zakonodajna resolucija Evropskega parlamenta z dne 11. septembra 2012 o predlogu direktive Sveta o skupnem sistemu obdavčevanja plačil obresti ter licenčnin med povezanimi družbami iz različnih držav članic (prenovitev) (COM(2011)0714 – C7-0516/2011 – 2011/0314(CNS))

196

 

Sreda, 12. september 2012

2013/C 353E/37

Mminimalni standardi na področju pravic, podpore in zaščite žrtev kaznivih dejanj ***IZakonodajna resolucija Evropskega parlamenta z dne 12. septembra 2012 o predlogu direktive Evropskega parlamenta in Sveta o določitvi minimalnih standardov na področju pravic, podpore in zaščite žrtev kaznivih dejanj (COM(2011)0275 – C7-0127/2011 – 2011/0129(COD))

201

P7_TC1-COD(2011)0129
Stališče Evropskega parlamenta, sprejeto v prvi obravnavi dne 12. septembra 2012 z namenom sprejetja Direktive 2012/…/EU Evropskega parlamenta in Sveta o določitvi minimalnih standardov na področju pravic, podpore in zaščite žrtev kaznivih dejanj, ter o nadomestitvi Okvirnega sklepa Sveta 2001/220/PNZ

202

2013/C 353E/38

Upravljanje določenih tarifnih kvot Skupnosti za visoko kakovostno goveje meso, meso perutnine, pšenico in soržico, otrobe, pelete in druge ostanke ***ISpremembe Evropskega parlamenta, sprejete dne 12. septembra 2012, k predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Uredbe Sveta (ES) št. 774/94 o odprtju in zagotavljanju upravljanja določenih tarifnih kvot Skupnosti za visoko kakovostno goveje meso, meso perutnine, pšenico in soržico, otrobe, pelete in druge ostanke (COM(2011)0906 – C7-0524/2011 – 2011/0445(COD))

202

2013/C 353E/39

Uvoz oljčnega olja in drugih kmetijskih proizvodov iz Turčije, kar zadeva prenesena in izvedbena pooblastila, ki se podelijo Komisiji ***ISpremembe Evropskega parlamenta, sprejete dne 12. septembra 2012, k predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi uredb Sveta (ES) št. 2008/97, (ES) št. 779/98 in (ES) št. 1506/98 na področju uvoza oljčnega olja in drugih kmetijskih proizvodov iz Turčije, kar zadeva prenesena in izvedbena pooblastila, ki se podelijo Komisiji (COM(2011)0918 – C7-0005/2012 – 2011/0453(COD))

204

2013/C 353E/40

Sporazum o vzajemnem priznavanju ugotavljanja skladnosti, certifikatov in oznak med Evropsko skupnostjo in Avstralijo ***Zakonodajna resolucija Evropskega parlamenta z dne 12. septembra 2012 o osnutku sklepa Sveta o sklenitvi Sporazuma med Evropsko unijo in Avstralijo o spremembi Sporazuma o vzajemnem priznavanju ugotavljanja skladnosti, certifikatov in oznak med Evropsko skupnostjo in Avstralijo (12124/2010 – C7-0057/2012 – 2010/0146(NLE))

210

2013/C 353E/41

Sporazum o vzajemnem priznavanju ugotavljanja skladnosti med Evropsko skupnostjo in Novo Zelandijo ***Zakonodajna resolucija Evropskega parlamenta z dne 12. septembra 2012 o predlogu sklepa Sveta o sklenitvi sporazuma med Evropsko unijo in Novo Zelandijo o spremembi sporazuma o vzajemnem priznavanju ugotavljanja skladnosti med Evropsko skupnostjo in Novo Zelandijo (12126/2010 – C7-0058/2012 – 2010/0139(NLE))

210

2013/C 353E/42

Ukrepi za ohranjanje staležev rib v zvezi z državami, ki omogočajo netrajnostne načine ribolova ***IZakonodajna resolucija Evropskega parlamenta z dne 12. septembra 2012 o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o nekaterih ukrepih za ohranjanje staležev rib v zvezi z državami, ki omogočajo netrajnostne načine ribolova (COM(2011)0888 – C7-0508/2011 – 2011/0434(COD))

211

P7_TC1-COD(2011)0434
Stališče Evropskega parlamenta, sprejeto v prvi obravnavi dne 12. septembra 2012 z namenom sprejetja Uredbe (EU) št. …/2012 Evropskega parlamenta in Sveta o nekaterih ukrepih za ohranjanje staležev rib v zvezi z državami, ki omogočajo netrajnostne načine ribolova

212

2013/C 353E/43

Skupna ureditev trgov za ribiške proizvode in proizvode iz ribogojstva ***IZakonodajna resolucija Evropskega parlamenta z dne 12. septembra 2012 o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o skupni ureditvi trgov za ribiške proizvode in proizvode iz ribogojstva (COM(2011)0416 – C7-0197/2011 – 2011/0194(COD))

212

P7_TC1-COD(2011)0194
Stališče Evropskega parlamenta, sprejeto v prvi obravnavi dne 12. septembra 2012 z namenom sprejetja Uredbe (EU) št. …/2012 Evropskega parlamenta in Sveta o skupni ureditvi trgov za ribiške proizvode in proizvode iz ribogojstva o spremembi Uredbe Sveta (ES) št. 1184/2006 in razveljavitvi Uredbe Sveta (ES) št. 104/2000

213

PRILOGA I

241

PRILOGA II

242

PRILOGA III

245

 

Četrtek, 13. september 2012

2013/C 353E/44

Podaljšanje veljavnosti Sporazuma o znanstvenem in tehnološkem sodelovanju med Evropsko skupnostjo in Federativno republiko Brazilijo ***Zakonodajna resolucija Evropskega parlamenta z dne 13. septembra 2012 o osnutku sklepa Sveta o podaljšanju veljavnosti Sporazuma o znanstvenem in tehnološkem sodelovanju med Evropsko skupnostjo in Federativno republiko Brazilijo (10475/2012 – C7-0181/2012 – 2012/0059(NLE))

247

2013/C 353E/45

Sporazum o znanstvenem in tehnološkem sodelovanju med Evropsko unijo in Ljudsko demokratično republiko Alžirijo ***Zakonodajna resolucija Evropskega parlamenta z dne 13. septembra 2012 o osnutku sklepa Sveta o sklenitvi sporazuma med Evropsko unijo in Ljudsko demokratično republiko Alžirijo o znanstvenem in tehnološkem sodelovanju (08283/2012 – C7-0122/2012 – 2011/0175(NLE))

247

2013/C 353E/46

Izločitev držav s seznama držav, upravičenih do trgovinskih preferencialov ***IZakonodajna resolucija Evropskega parlamenta z dne 13. septembra 2012 o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Priloge I k Uredbi Sveta (ES) št. 1528/2007 glede izločitve številnih držav s seznama regij ali držav, ki so dokončale pogajanja (COM(2011)0598 – C7-0305/2011 – 2011/0260(COD))

248

P7_TC1-COD(2011)0260
Stališče Evropskega parlamenta, sprejeto v prvi obravnavi dne 13. septembra 2012 z namenom sprejetja Uredbe (EU) št. …/2012 Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Priloge I k Uredbi Sveta (ES) št. 1528/2007 glede izločitve številnih držav s seznama regij ali držav, ki so dokončale pogajanja

249

PRILOGA

252

2013/C 353E/47

Mehanizem za izmenjavo informacij v zvezi z medvladnimi sporazumi med državami članicami in tretjimi državami na področju energije ***IZakonodajna resolucija Evropskega parlamenta z dne 13. septembra 2012 o predlogu sklepa Evropskega parlamenta in Sveta o vzpostavitvi mehanizma za izmenjavo informacij v zvezi z medvladnimi sporazumi med državami članicami in tretjimi državami na področju energije (COM(2011)0540 – C7-0235/2011 – 2011/0238(COD))

252

P7_TC1-COD(2011)0238
Stališče Evropskega parlamenta, sprejeto v prvi obravnavi dne 13. septembra 2012 z namenom sprejetja Sklepa št. …/2012/EU Evropskega parlamenta in Sveta o vzpostavitvi mehanizma za izmenjavo informacij v zvezi z medvladnimi sporazumi med državami članicami in tretjimi državami na področju energije

253

2013/C 353E/48

Sheme kakovosti, ki se uporabljajo za kmetijske proizvode ***IZakonodajna resolucija Evropskega parlamenta z dne 13. septembra 2012 o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o shemah kakovosti kmetijskih proizvodov (COM(2010)0733 – C7-0423/2010 – 2010/0353(COD))

254

P7_TC1-COD(2010)0353
Stališče Evropskega parlamenta, sprejeto v prvi obravnavi dne 13. septembra 2012 z namenom sprejetja z namenom sprejetja Uredbe (EU) št. … Evropskega parlamenta in Sveta o shemah kakovosti kmetijskih proizvodov in živil

255

Priloga k zakonodajni resoluciji

255

2013/C 353E/49

Evropski skladi za socialno podjetništvo ***ISpremembe Evropskega parlamenta, sprejete dne 13. septembra 2012, k predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o evropskih skladih za socialno podjetništvo (COM(2011)0862 – C7-0489/2011 – 2011/0418(COD))

255

2013/C 353E/50

Evropski skladi tveganega kapitala ***ISpremembe Evropskega parlamenta, sprejete dne 13. septembra 2012, k predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o evropskih skladih tveganega kapitala (COM(2011)0860 – C7-0490/2011 – 2011/0417(COD))

280

2013/C 353E/51

Izvajanje dvostranske zaščitne klavzule in stabilizacijskega mehanizma za banane iz Sporazuma o prosti trgovini med EU ter Kolumbijo in Perujem ***ISpremembe Evropskega parlamenta, sprejete dne 13. septembra 2012, k predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o izvajanju dvostranske zaščitne klavzule in stabilizacijskega mehanizma za banane iz Sporazuma o prosti trgovini med Evropsko unijo ter Kolumbijo in Perujem (COM(2011)0600 – C7-0307/2011 – 2011/0262(COD))

304

2013/C 353E/52

Izvajanje dvostranske zaščitne klavzule in stabilizacijskega mehanizma za banane iz Sporazuma o pridružitvi med EU in Srednjo Ameriko ***ISpremembe Evropskega parlamenta, sprejete dne 13. septembra 2012, k predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o izvajanju dvostranske zaščitne klavzule in stabilizacijskega mehanizma za banane iz Sporazuma o pridružitvi med Evropsko unijo in njenimi državami članicami na eni strani in Srednjo Ameriko na drugi strani (COM(2011)0599 – C7-0306/2011 – 2011/0263(COD))

312

2013/C 353E/53

Dovoljene uporabe osirotelih del ***IZakonodajna resolucija Evropskega parlamenta z dne 13. septembra 2012 o predlogu direktive Evropskega parlamenta in Sveta o nekaterih dovoljenih uporabah osirotelih del (COM(2011)0289 – C7-0138/2011 – 2011/0136(COD))

322

P7_TC1-COD(2011)0136
Stališče Evropskega parlamenta, sprejeto v prvi obravnavi dne 13. septembra 2012 z namenom sprejetja Direktive 2012/…/EU Evropskega parlamenta in Sveta o nekaterih dovoljenih uporabah osirotelih del

323

2013/C 353E/54

Nujni avtonomni trgovinski preferenciali za Pakistan ***IZakonodajna resolucija Evropskega parlamenta z dne 13. septembra 2012 o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o uvedbi nujnih avtonomnih trgovinskih preferencialov za Pakistan (COM(2010)0552 – C7-0322/2010 – 2010/0289(COD))

323

P7_TC1-COD(2010)0289
Stališče Evropskega parlamenta, sprejeto v prvi obravnavi dne 13. septembra 2012 z namenom sprejetja Uredbe (EU) št. …/2012 Evropskega parlamenta in Sveta o uvedbi nujnih avtonomnih trgovinskih preferencialov za Pakistan

324


Uporabljeni znaki

*

Posvetovalni postopek

**I

Postopek sodelovanja: prva obravnava

**II

Postopek sodelovanja: druga obravnava

***

Postopek privolitve

***I

Postopek soodločanja: prva obravnava

***II

Postopek soodločanja: druga obravnava

***III

Postopek soodločanja: tretja obravnava

(Vrsto postopka določa pravna podlaga, ki jo predlaga Komisija)

Politične spremembe: krepki ležeči tisk označuje novo ali spremenjeno besedilo, simbol ▐ pa tiste dele besedila, ki so bili črtani.

Popravki in prilagoditve tehničnih služb: navadni ležeči tisk označuje novo ali spremenjeno besedilo, simbol ║ pa tiste dele besedila, ki so bili črtani.

SL

 

Top