Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Akcijski načrt za logistiko tovornega prometa

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Akcijski načrt za logistiko tovornega prometa

Logistika tovornega prometa je gonilna sila konkurenčnosti Evropske unije (EU). Zajema načrtovanje, organizacijo, upravljanje, nadzorovanje in izvajanje tovornih prevozov.

AKT

Sporočilo Komisije - Akcijski načrt za logistiko tovornega prometa (COM(2007) 607 final z dne 18. oktobra 2007)

POVZETEK

Logistika tovornega prometa je gonilna sila konkurenčnosti Evropske unije (EU). Zajema načrtovanje, organizacijo, upravljanje, nadzorovanje in izvajanje tovornih prevozov.

KAJ JE NAMEN AKCIJSKEGA NAČRTA?

Akcijski načrt vsebuje kratkoročne in srednjeročne ukrepe. Je ena od številnih političnih pobud, s katerimi je za izboljšanje učinkovitosti in trajnosti tovornega prevoza v EU pričela Evropska komisija

KLJUČNE TOČKE

  • E-tovorni promet: uporaba informacijskih in komunikacijskih tehnologij (IKT) bi lahko omogočila fizični pretok tovora, ki ga bo spremljal brezpapirni, elektronski tok informacij.
  • Ozka grla: ugotovljenih je bilo skoraj 500 ozkih grl, ki segajo vse od pomanjkljive infrastrukture do upravnih ovir. Proti njim se je mogoče boriti z usposabljanjem osebja, uporabo kazalnikov učinka in boljšimi statističnimi podatki.
  • Verige prometa: s poenostavitvijo upravnih zahtev z uporabo enega dokumenta za vse oblike prometa in jasnimi pravili glede odgovornosti bi se lahko zmanjšali stroški in skrajšali upravni postopki.
  • Teže in dimenzije: Zakonodaja EU določa omejitve za teže in dimenzije vozil. Kljub temu se lahko nacionalni organi še vedno do določene mere sami odločajo glede vidikov teže. Na podlagi pregleda zakonodaje v letu 2012 so bili leta 2015 sprejeti spremenjeni predpisi EU. Cilj teh predpisov je izboljšati aerodinamiko vozil in njihovo energetsko učinkovitost.
  • Zeleni prometni koridorji: te integrirane poti bodo omogočile prevoz tovora z manjšim vplivom na okolje, in sicer s kombinacijo pomorskega prometa na kratke razdalje, železniškega prometa, cestnega prometa in prometa po celinskih plovnih poteh ter ustreznih tehnologij (kot so IKT, ki se uporablja v inteligentnih transportnih sistemih).
  • Mestni tovorni promet: Evropska mesta so pogosto namembni kraj tovora, ki je prepotovalo dolge razdalje. To je treba upoštevati pri načrtovanju mest.

Druge povezane pobude EU so:

OZADJE

Ocenjeno je, da logistična industrija prispeva skoraj 14 % v BDP EU. V zadnjih letih je močno narasla, zlasti na področju trgovanja z zabojniki. To je privedlo do preobremenjenosti določenih pristanišč in območij okoli njih.

POVEZANI AKTI

Bela knjiga: Načrt za enotni evropski prometni prostor - na poti h konkurenčnemu in z viri gospodarnemu prometnemu sistemu (COM(2011) 144 final z dne 28. marca 2011)

Zadnja posodobitev 26.06.2015

Top