Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Pravice potnikov med potovanjem po morju in celinskih plovnih poteh

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Pravice potnikov med potovanjem po morju in celinskih plovnih poteh

Potnikom, med katerimi so tudi invalidi ali osebe z zmanjšano mobilnostjo, so med potovanjem po morju in celinskih plovnih poteh zagotovljene enake pravice ne glede na to, kje v Evropski uniji (EU) potujejo. Te pravice, vključno s pravico do obveščanja ali nadomestila v primeru zamude ali odpovedi, dopolnjujejo podobne pravice potnikov v zračnem, železniškem in avtobusnem prevozu.

AKT

Uredba (EU) št. 1177/2010 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 24. novembra 2010 o pravicah potnikov med potovanjem po morju in celinskih plovnih poteh ter spremembi Uredbe (ES) št. 2006/2004

POVZETEK

Potnikom, med katerimi so tudi invalidi ali osebe z zmanjšano mobilnostjo, so med potovanjem po morju in celinskih plovnih poteh zagotovljene enake pravice ne glede na to, kje v Evropski uniji (EU) potujejo. Te pravice, vključno s pravico do obveščanja ali nadomestila v primeru zamude ali odpovedi, dopolnjujejo podobne pravice potnikov v zračnem, železniškem in avtobusnem prevozu.

KAJ JE NAMEN TE UREDBE?

Ta uredba določa pravice vseh potnikov, vključno z invalidi in osebami z zmanjšano mobilnostjo, med potovanjem po morju ali celinskih plovnih poteh v EU.

KLJUČNE TOČKE

Te pravice veljajo za potnike, ki v EU potujejo po morju, rekah, jezerih ali kanalih na velikih trajektih in ladjah za križarjenje.

Pravice vključujejo:

povračilo stroškov ali preusmeritev potovanja v primerih odpovedi ali več kot 90-minutne zamude pri odhodu,

ustrezno pomoč npr. obroke, osvežilne napitke in po potrebi nastanitev za največ tri noči v primerih odpovedi ali več kot 90-minutne zamude pri odhodu,

nadomestilo v višini od 25 % do 50 % cene vozovnice v primeru zamude pri prihodu ali odpovedi potovanj,

nediskriminatorno obravnavo in posebno brezplačno pomoč za invalidne osebe in osebe z zmanjšano mobilnostjo na pristaniških terminalih in na ladjah ter finančno nadomestilo za izgubo ali poškodovanje pripomočkov za osebe z zmanjšano mobilnostjo,

ustrezne informacije o potovalnih aranžmajih za vse potnike pred in med njihovim potovanjem ter splošne informacije o njihovih pravicah v terminalih in na ladjah,

mehanizem za obravnavo pritožb, ki ga vzpostavijo prevozniki in upravljavci terminalov,

vzpostavitev neodvisnih nacionalnih organov za izvrševanje pravic, zagotovljenih na podlagi uredbe, po potrebi vključno z uporabo kazni.

Uredba (ES) št. 392/2009 o odgovornosti prevoznikov potnikov po morju od 31. decembra 2012 zajema tudi potnike v primeru izgube ali poškodovanja zaradi nesreče.

OD KDAJ SE TA UREDBA UPORABLJA?

Od 18. decembra 2012.

OZADJE

Spletno mesto Evropske komisije o pravicah potnikov - pomorski promet.

REFERENCE

Akt

Začetek veljavnosti

Rok prenosa v državah članicah

Uradni list Evropske unije

Uredba (EU) št. 1177/2010

6.1.2011

-

UL L 334, 17.12.2010, str. 1-16

POVEZANI AKTI

Uredba (ES) št. 392/2009 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 23. aprila 2009 o odgovornosti prevoznikov potnikov po morju v primeru nesreč (UL L 131, 28.5.2009, str. 24-46).

Zadnja posodobitev: 20.08.2015

Top