Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Evropsko železniško omrežje za konkurenčen tovorni promet

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Evropsko železniško omrežje za konkurenčen tovorni promet

Ta uredba določa predpise o vzpostavitvi in organizaciji mednarodnih železniških koridorjev za konkurenčen železniški tovorni promet, ki bi omogočili razvoj evropskega železniškega omrežja za konkurenčen tovorni promet.

AKT

Uredba (EU) št. 913/2010 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 22. septembra 2010 o evropskem železniškem omrežju za konkurenčen tovorni promet.

POVZETEK

Namen te uredbe je omogočiti razvoj evropskega železniškega omrežja za konkurenčen tovorni promet, in sicer z določitvijo predpisov glede vzpostavitve in organizacije mednarodnih železniških koridorjev za konkurenčen železniški tovorni promet. Priloga k tej uredbi, kot jo spreminja Uredba (EU) št. 1316/2013, določa 9 začetnih tovornih koridorjev , ki jih morajo zadevne države članice Evropske unije (EU) usposobiti za delovanje do novembra 2013, novembra 2015 ali novembra 2020.

Države članice EU za vsak tovorni koridor ustanovijo izvršni odbor, ki ga sestavljajo predstavniki organov držav članic EU. Zadevni upravljavci infrastrukture morajo za vsak tovorni koridor ustanoviti upravni odbor, ki ga sestavljajo predstavniki upravljavcev infrastrukture. Upravni odbor pripravi izvedbeni načrt, ki zajema naložbeni načrt, predvidene ukrepe za izvedbo koridorja in glavne elemente tržne raziskave. Upravni odbor ustanovi tudi skupino svetovalcev, ki jo sestavljajo upravljavci in lastniki terminalov tovornega koridorja, in še eno skupino svetovalcev, v kateri so železniški prevozniki, ki bi radi uporabljali tovorni koridor.

Upravni odbor skupaj določi in organizira mednarodne vnaprej določene vlakovne poti za tovorne vlake, da ponudi čase potovanj, ki ustrezajo potrebam upravljavca tovora.

Upravni odbor tovornega koridorja oblikuje ali določi skupno telo, ki pooblaščenim prosilcem omogoča, da na enem mestu zaprosijo in prejmejo vprašanja v zvezi z infrastrukturnimi zmogljivostmi za tovorne vlake, ki vzdolž tovornega koridorja prečkajo vsaj eno mejo. V okviru tega sistema vse na enem mestu se odloča tudi o uporabi vnaprej določenih vlakovnih poti in o rezervnih zmogljivostih mednarodnih tovornih vlakov. Vsako vlogo, ki je ni mogoče odobriti v okviru sistema vse na enem mestu, je treba poslati pristojnim upravljavcem infrastrukture, ki bodo sprejeli odločitev o vlogi in o svoji odločitvi obvestili sistem vse na enem mestu, ki zadevo nadalje obravnava.

Pripraviti je treba prednostna pravila za različne vrste prometa v primeru prometnih motenj.

Objaviti je treba dokument, v katerem bodo vse ustrezne informacije o uporabi koridorja. Regulatorni organi medsebojno sodelujejo in si izmenjujejo informacije, zlasti v primeru pritožb.

REFERENCE

Akt

Začetek veljavnosti

Rok prenosa v državah članicah

Uradni list Evropske unije

Uredba (ES) št. 913/2010

9.11.2010

-

UL L 276, 20.10.2010

Akt(i) o spremembi

Začetek veljavnosti

Rok prenosa v državah članicah

Uradni list Evropske unije

Uredba (ES) št. 1316/2013

21.12.2013

-

UL L 348, 20.12.2013

Zadnja posodobitev: 19.05.2014

Top