Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
GSA - Agencija za evropski globalni navigacijski satelitski sistem

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

GSA - Agencija za evropski globalni navigacijski satelitski sistem

Evropska unija (EU) je vzpostavila agencijo, katere naloga je izboljšati donos evropskih naložb v globalne navigacijske satelitske sisteme (GNSS) z vidika koristi za uporabnike, gospodarske rasti in konkurenčnosti.

AKT

Uredba (EU) št. 912/2010 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 22. septembra 2010 o ustanovitvi Agencije za evropski GNSS, razveljavitvi Uredbe Sveta (ES) št. 1321/2004 o vzpostavitvi upravljavskih struktur Evropskega satelitskega radio-navigacijskega sistema in spremembah Uredbe (ES) št. 683/2008 Evropskega parlamenta in Sveta.

POVZETEK

Evropska unija (EU) je vzpostavila agencijo, katere naloga je izboljšati donos evropskih naložb v globalne navigacijske satelitske sisteme (GNSS) z vidika koristi za uporabnike, gospodarske rasti in konkurenčnosti.

KAJ JE NAMEN TE UREDBE?

Uredba (EU) št. 912/2010 vzpostavlja Agencijo za evropski globalni navigacijski satelitski sistem (GNSS), ki je novo poimenovanje za nekdanji Nadzorni organ za evropski GNSS, spremenjene pa so tudi njene naloge.

Uvaja dogovore o javnem upravljanju programov GNSS za obdobje 2014-2020, kot določa Uredba (EU) št. 1285/2013. Agencija ni več odgovorna za upravljanje javnega interesa v zvezi s programi GNSS (kar je prevzela Evropska komisija).

KLJUČNE TOČKE

Agencija za evropski GNSS je organ EU, zadolžen za:

 • zagotavljanje varnostne akreditacije* za svoje globalne navigacijske satelitske sisteme,
 • obratovanje Centra za varnost Galileo,
 • spodbujanje in trženje storitev GNSS ter
 • opravljanje drugih nalog, ki mu jih zaupa Komisija, v zvezi z izvajanjem programov Galileo in EGNOS, vključno z upravljanjem programov.

Struktura

Agencijo sestavljajo trije organi:

 • 1.

  upravni svet: odgovoren za zagotavljanje izpolnjevanja nalog agencije kot tudi za zadeve v zvezi z viri in proračunom v okviru varnostne akreditacije;

 • 2.

  izvršilni direktor: imenuje ga upravni svet, odgovoren pa je za vodenje in zastopanje agencije;

 • 3.
  svet za varnostno akreditacijo: zadolžen je za varnostno akreditacijo, ugotavljanje skladnosti sistemov z varnostnimi zahtevami pred sprejetjem vseh najpomembnejših programskih odločitev, kot so:
  • potrditev strategije varnostne akreditacije,
  • izstrelitev satelitov,
  • dovoljenje za upravljanje sistemov in zemeljskih postaj*.

Neodvisnost dejavnosti akreditacij varnostnih sistemov

Uredba (EU) št. 912/2010 je bila spremenjena z Uredbo (EU) št. 512/2014, da bi bila v skladu z novo upravljavsko strukturo za evropski GNSS, kot jo določa Uredba (EU) št. 1285/2013. Uvedene spremembe zagotavljajo neodvisnost dejavnosti, ki so povezane z akreditacijo varnostnih sistemov, pa tudi ločenost teh dejavnosti od drugih dejavnosti agencije. Spremembe vključujejo:

 • večje pristojnosti sveta za varnostno akreditacijo;
 • za pripravo in potrditev programskih nalog agencije v zvezi z dejavnostmi varnostne akreditacije v okviru sistema je odgovoren svet za varnostno akreditacijo in ne upravni svet;
 • dejavnosti varnostne akreditacije upravlja predsednik sveta za varnostno akreditacijo, ki skrbi tudi za njihovo izvajanje.

OD KDAJ SE TA UREDBA UPORABLJA?

Od 9. novembra 2010.

Več informacij je na voljo na spletni strani Agencije za evropski GNSS.

KLJUČNI POJMI

* Varnostna akreditacija: preverjanje skladnosti z veljavnimi varnostnimi pravili in predpisi, ki jih sprejmeta Svet in Komisija. Za več informacij o splošnih načelih varnostne akreditacije, pristojnostih in nalogah glejte poglavje III Uredbe (EU) št. 912/2010.

* Zemeljske postaje: na zemlji nameščena oprema za sprejemanje ali sprejemanje in oddajanje signalov v smeri od ali do komunikacijskih satelitov.

REFERENCE

Akt

Začetek veljavnosti

Rok prenosa v državah članicah

Uradni list Evropske unije

Uredba (EU) št. 912/2010

9.11.2010

-

UL L 276, 20.10.2010, str. 11-21

Akti o spremembi

Začetek veljavnosti

Rok prenosa v državah članicah

Uradni list Evropske unije

Uredba EU št. 1285/2013

23.12.2013

-

UL L 347, 20.12.2013, str. 1-24

Uredba EU št. 512/2014

23.5.2014

-

UL L 150, 20.5.2014, str. 72-92

Zadnja posodobitev 06.08.2015

Top