Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Statistična poročila glede prevoza blaga in potnikov po morju

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Statistična poročila glede prevoza blaga in potnikov po morju

 

POVZETEK:

Direktiva 2009/42/ES – statistična poročila glede prevoza blaga in potnikov, ki pristanejo v pristaniščih EU

KAJ JE NAMEN TE DIREKTIVE?

Direktiva določa, kako bi države Evropske unije (EU) morale zbirati statistične podatke o prevozu blaga in potnikov po morju, ki pristanejo v pristaniščih EU.

KLJUČNE TOČKE

Podatki

 • Ti statistični podatki so povezani z informacijami o tovoru in potnikih ter samem plovilu. V prilogah k tej direktivi so opredeljeni parametri zbiranja podatkov, med drugim:
  • bruto teža in opis blaga,
  • pristanišče, ki poroča,
  • klasifikacija tipa tovora,
  • število potnikov,
  • tip in velikost plovil.
 • Plovila z bruto tonažo do 100 ton se lahko izvzamejo iz zbiranja podatkov.

Zbiranje

 • Evropska komisija je zadolžena za pripravo seznama vseh pristanišč EU, za katera je treba sporočiti zbirne podatke. Vsaka država EU mora s tega seznama tudi izbrati katero koli pristanišče, ki:
  • letno pretovori več kot milijon ton blaga ali
  • zabeleži več kot 200 000 potnikov.
 • Za izbrana pristanišča je treba nato zbrati podrobnejše podatke.

Posredovanje podatkov

 • Države EU morajo posredovati rezultate zbiranja Komisiji (Eurostatu):
  • v petih mesecih po izteku obdobja opazovanja, kar velja za podatke, ki se zbirajo po četrtletjih, in
  • v osmih mesecih, kar velja za podatke, ki se zbirajo enkrat letno.
 • Države EU morajo obvestiti Eurostat o uporabljenih postopkih zbiranja podatkov in podrobnostih o bistvenih spremembah teh postopkov. Eurostat mora nato ustrezne zbrane statistične podatke objaviti.
 • Direktiva je bila spremenjena z Uredbo (EU) št. 1090/2010 zaradi uskladitve zbiranja podatkov o blagu, ki se prevaža s pomorskimi plovili, s podatki, povezanimi z drugimi načini prevoza.
 • Sklep 2010/216/EU spreminja nekatere tehnične značilnosti v zvezi z zbiranjem podatkov, vključno s šiframi, ki se uporabljajo za državo registracije plovil, in strukturo podatkovnih nizov.
 • Sklep 2012/186/EU spreminja nekatere statistične spremenljive, ki se uporabljajo pri zbiranju podatkov, in pojasnjuje nekatere opredelitve pojmov in klasifikacijo tipa tovora.

OD KDAJ SE TA DIREKTIVA UPORABLJA?

Direktiva 2009/42/ES se uporablja od 26. junija 2009. Gre za prenovitev Direktive 95/64/ES in njenih nadaljnjih sprememb, ki jo je bilo treba vključiti v nacionalno zakonodajo do 31. decembra 1996.

GLAVNI DOKUMENT

Direktiva 2009/42/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 6. maja 2009 o statističnih poročilih glede prevoza blaga in potnikov po morju (prenovitev) (UL L 141, 6.6.2009, str. 29–47).

Nadaljnje spremembe Direktive 2009/42/ES so vključene v osnovno besedilo. To prečiščeno besedilo ima samo dokumentarno vrednost.

POVEZANI DOKUMENTI

Poročilo Komisije Evropskemu parlamentu in Svetu o izvajanju pooblastila za sprejemanje delegiranih aktov, prenesenega na Komisijo v skladu z Uredbo (EU) št. 1090/2010 Evropskega parlamenta in Sveta o spremembah Direktive 2009/42/ES o statističnih poročilih glede prevoza blaga in potnikov po morju (COM(2015) 362 final z dne 28. julija 2015).

Zadnja posodobitev 01.03.2017

Top