Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Uvajanje inteligentnih prometnih sistemov v cestnem prometu v Evropi

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Uvajanje inteligentnih prometnih sistemov v cestnem prometu v Evropi

Pričakuje se, da bodo inteligentni prometni sistemi (ITS) prispevali k ustvarjanju čistejšega, varnejšega in bolj učinkovitega prometnega sistema v Evropski uniji (EU).

AKT

Direktiva 2010/40/EU Evropskega parlamenta in Sveta z dne 7. julija 2010 o okviru za uvajanje inteligentnih prometnih sistemov v cestnem prometu in za vmesnike do drugih vrst prevoza.

POVZETEK

Pričakuje se, da bodo inteligentni prometni sistemi (ITS) prispevali k ustvarjanju čistejšega, varnejšega in bolj učinkovitega prometnega sistema v Evropski uniji (EU).

KAJ JE NAMEN TE DIREKTIVE?

Direktiva spodbuja razvoj inovativnih prometnih tehnologij za ustvarjanje inteligentnih prometnih sistemov (ITS). To bomo storili s predstavitvijo skupnih standardov in specifikacij EU. Ti ciljajo na vzpostavljanje medobratovalnosti* in učinkovitih storitev ITS, države EU pa se lahko same odločijo, v kateri sistem bodo investirale.

KLJUČNE TOČKE

ITS zajemajo širok izbor storitev

Direktiva se nanaša na aplikacije in storitve ITS v sektorju cestnega prometa EU ter na način, kako te aplikacije komunicirajo z ostalimi vrstami prevoza.

ITS so sistemi, ki uporabljajo informacijsko in komunikacijsko tehnologijo na področju cestnega prometa, vključno z infrastrukturo, vozili in uporabniki, ter upravljanju omrežja in upravljanja mobilnosti.

Določena prednostna področja za razvoj in uporabo specifikacij in standardov so:

 • optimalna uporaba cestnih, prometnih in potovalnih podatkov, tj. da omogočijo uporabnikom cest načrtovanje potovanj;
 • kontinuiteta upravljanja prometa in tovora v okviru storitev ITS (tj. storitve, ki so neprekinjene, ko tovornjaki prečkajo meje);
 • aplikacije ITS na področju varnosti in varovanja cest (npr. opozorila o nevarnosti zmanjšane vidljivosti ali o ljudeh, živalih in razbitinah na cesti);
 • povezanost vozila s prometno infrastrukturo, tj. opremljanje vozil, da se omogoči izmenjavo podatkov ali informacij.

V okviru prednostnih področij je šest prednostnih ukrepov, ki se osredotočajo na:

 • 1.

  storitve zagotavljanja večmodalnih potovalnih informacij po vsej EU (za potovanja z različnimi načini prevoza, npr. z vlakom in ladjo);

 • 2.

  storitve zagotavljanja prometnih informacij v realnem času po vsej EU;

 • 3.

  zagotavljanje brezplačnih prometnih informacij uporabnikom v zvezi z varnostjo v cestnem prometu;

 • 4.

  usklajeno zagotavljanje medobratovalne vseevropske storitve eCall;

 • 5.

  zagotavljanje storitev obveščanja o varnih in varovanih parkiriščih za tovornjake in komercialna vozila;

 • 6.

  zagotavljanje storitev rezervacije varnih in varovanih parkirišč za tovornjake in komercialna vozila.

V zvezi z uvajanjem aplikacij in storitev ITS morajo države EU zagotoviti vse, kar je potrebno za uvajanje ustreznih specifikacij, ki jih je sprejela Komisija. Posamezna država EU ima pravico, da odloča o uvajanju teh aplikacij in storitev na svojem območju.

Storitev eCall za poročanje o prometnih nesrečah

Primer enega od šestih prednostnih ukrepov je vseevropska storitev eCall. Predstavitev storitve eCall za poročanje o prometnih nesrečah po vsej EU je v teku. Osrednja ideja storitev eCall je, da v primeru hude prometne nesreče samodejno pokliče številko 112, enotno evropsko številko za klic v sili, in službam za ukrepanje v nesrečah sporoči lokacijo vozila. Vzpostavi telefonsko povezavo z ustreznim centrom za pomoč (znanim tudi kot centri za obveščanje ali PSAP (public safety answering points)) in posreduje podatke o nesreči reševalnim službam, vključno s časom nesreče, točno lokacijo udeleženega vozila in smeri potovanja. Države EU se strinjajo, da nadgradijo zahtevano infrastrukturo centrov za obveščanje PSAP za ustrezno prejemanje in ravnanje klicev eCall na njihovem območju do najkasneje 1. oktobra 2017.

Delo prednostnih ukrepov v teku

Poročilo, sprejeto leta 2014 o izvajanju direktive ITS, navaja tri sklope specifikacij, ki so bili sprejeti (eCall, zagotavljanje minimalnih splošnih informacij o cestni varnosti in storitve obveščanja glede varnih in varovanih parkirišč).

Specifikacije za storitve zagotavljanja prometnih informacij v realnem času po vsej EU so bile sprejete decembra 2014, specifikacije za storitve zagotavljanja večmodalnih potovalnih informacij po vsej EU pa so v teku v letu 2015. Za zadnji prednostni ukrep - storitve rezervacije varnih in varovanih parkirišč za tovornjake in komercialna vozila - v bližnji prihodnosti še ni nadaljnjih ukrepov.

OD KDAJ SE TA DIREKTIVA UPORABLJA?

Od 26. avgusta 2010.

OZADJE

Pričakovano je povečanje obsega cestnega prometa v EU. To bo po vsej verjetnosti vodilo do večje preobremenjenosti na cestah, povečanja porabe energije in okoljskih ter družbenih problemov. Za reševanje takšnih problemov so potrebne inovacije, kot so ITS. To so napredne aplikacije, ki so namenjene zagotavljanju inovativnih storitev na področju različnih vrst prevoza in upravljanja prometa. Uporabnikom omogočajo boljšo ozaveščenost o prevoznih pogojih in varnejšo ter boljšo uporabo prometnih omrežij.

Več informacij je na voljo na spletnem mestu Evropske komisije o inteligentnih prometnih sistemih.

KLJUČNI POJEM

* Medobratovalnost: zmožnost sistemov in osnovnih poslovnih postopkov, da izmenjujejo podatke in si delijo informacije in znanje.

REFERENCE

Akt

Začetek veljavnosti

Rok prenosa v državah članicah

Uradni list Evropske unije

Direktiva 2010/40/EU

26.8.2010

27.2.2012

UL L 207, 6.8.2010, str. 1-13

Akti o spremembi

Začetek veljavnosti

Rok prenosa v državah članicah

Uradni list Evropske unije

Uredba (EU) št. 305/2013

23.4.2013 - le za infrastrukture že v veljavi (23.4.2014)

-

UL L91, 3.4.2013, str. 1-4

Uredba (EU) št. 885/2013

1.10.2013 - le za storitve že v veljavi (1.10.2015)

-

UL L 247, 18.9.2013, str. 1-5

Uredba (EU) št. 886/2013

1.10.2013 - le za storitve že v veljavi (1.10.2015)

-

UL L 247, 18.9.2013, str. 6-10

Uredba (EU) 2015/962

13.7.2017

-

UL L 157, 23.6.2015, str. 21-31

POVEZANI AKTI

Sklep št. 585/2014/EU Evropskega parlamenta in Sveta z dne 15. maja 2014 o uvedbi medobratovalne vseevropske storitve eCall (UL L 164, 3.6.2014, str. 6-9).

Uredba (EU) 2015/758 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 29. aprila 2015 o zahtevah za homologacijo za uvedbo sistema eCall, vgrajenega v vozilo, kot storitev številke 112 in spremembi Direktive 2007/46/ES (UL L 123, 19.5.2015, str. 77-89).

Poročilo Komisije Evropskemu parlamentu in Svetu: Izvajanje Direktive 2010/40/EU Evropskega parlamenta in Sveta z dne 7. julija 2010 o okviru za uvajanje inteligentnih prometnih sistemov v cestnem prometu in za vmesnike do drugih vrst prevoza (COM(2014) 642 final z dne 21. oktobra 2014).

Zadnja posodobitev 02.04.2015

Top