Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Opravljanje ladijskih prevozov

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Opravljanje ladijskih prevozov

POVZETEK

Svoboda opravljanja storitev je eno izmed temeljnih načel Evropske unije. Vendar pa sektor pomorskih storitev včasih ugotovi, da države zunaj EU nalagajo omejitve in pogoje, kot je delitev tovora. Ti bistveno povečujejo prevozne stroške in lahko škodijo celotnemu prometu EU.

KAJ JE NAMEN TE UREDBE?

Ta uredba potrjuje, da svoboda opravljanja storitev velja za pomorske prevoze znotraj Evropske unije in med EU in državami zunaj EU. Določa pogoje, pod katerimi se to načelo uporablja. Postopoma odpravlja predhodne omejitve in preprečuje uvedbo novih.

KLJUČNE TOČKE

Podjetja za pomorski prevoz iz EU lahko prevažajo potnike ali tovor do katerega koli pristanišča ali morskega tehničnega plovnega objekta (kot so naftne ali plinske ploščadi) znotraj ali zunaj EU.

Ista pravica velja za podjetja s sedežem zunaj EU, če je njihov lastnik državljan EU in če so registrirana v EU.

Enostranske nacionalne omejitve, ki so veljale pred 1. julijem 1986, je bilo treba postopno odpraviti med 31. decembrom 1989 in 1. januarjem 1993.

Sporazume o delitvi tovora iz dvostranskih sporazumov med EU in državami zunaj EU je treba postopno odpraviti ali prilagoditi.

Vlade EU so morale na začetku poročati Evropski komisiji vsakih šest mesecev, kasneje pa enkrat letno, o spremembah prejšnjih sporazumov.

Država EU, ki se sooča s težavami pri prilagajanju obstoječemu sporazumu, mora o tem obvestiti Svet ministrov in Komisijo.

Dogovori o delitvi tovora v morebitnih prihodnjih sporazumih z državami zunaj EU niso dovoljeni, razen v izjemnih okoliščinah, če bi neobstoj takšnih dogovorov podjetjem EU preprečil opravljanje dejavnosti.

OD KDAJ SE TA UREDBA UPORABLJA?

Od 1. januarja 1987.

OZADJE

Notranji trg - Prost dostop do čezmorske trgovine

AKT

Uredba Sveta (EGS) št. 4055/86 z dne 22. decembra 1986 o uporabi načela svobode opravljanja storitev v pomorskem prometu med državami članicami ter med državami članicami in tretjimi državami

REFERENCE

Akt

Začetek veljavnosti

Rok prenosa v državah članicah

Uradni list Evropske unije

Uredba (EGS) št. 4055/86

1.1.1987

-

UL L 378, 31.12.1986, str. 1-3

Akt(i) o spremembi

Začetek veljavnosti

Rok prenosa v državah članicah

Uradni list Evropske unije

Uredba (EGS) št. 3573/90

17.12.1990

-

UL L 353, 17.12.1990, str. 16

POVEZANI AKTI

Uredba Sveta (EGS) št. 4058/86 z dne 22. decembra 1986 o usklajenem delovanju za zaščito prostega dostopa do tovora v čezmorskem prometu (UL L 378, 31.12.1986, str. 21-23)

Zadnja posodobitev 30.09.2015

Top