Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Mobilnost v mestih v EU

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Mobilnost v mestih v EU

 

POVZETEK:

Sporočilo Komisije COM(2009) 490 final – Akcijski načrt o mobilnosti v mestih

KAJ JE NAMEN TEGA SPOROČILA?

  • Predlaga različne kratko- do srednjeročne ukrepe za zagotovitev, da bo mestni promet v Evropski uniji (EU) okoljsko trajnosten, konkurenčen in bo izpolnjeval potrebe družbe.
  • Ukrepe, razporejene v šest tem, bodo lokalni, regionalni in nacionalni organi postopno sprejemali od leta 2009 do 2012.

KLJUČNE TOČKE

Sporočilo predlaga:

  • Spodbujanje celostnih politik: upravljanje mestnega prometa je treba povezati z drugimi politikami, kot so varstvo okolja, načrtovanje rabe tal in stanovanjsko vprašanje.
  • Osredotočenost na državljane: javnosti morajo biti na voljo zanesljivost, informiranost, varnost in enostavnost dostopa do vseh oblik mestnega prometa.
  • Zeleni mestni promet: EU bo še naprej podpirala razvoj in trge za tehnologije novih, čistih vozil in alternativnih goriv.
  • Okrepljeno financiranje: večino naložb zagotavljajo lokalni, regionalni in nacionalni organi, Evropska komisija pa jim bo pomagala raziskati možnosti za financiranje EU.
  • Izmenjava izkušenj in znanja: Komisija bo pomagala vsem, ki so vključeni v mestni promet, da bodo kar najbolje izkoristili obstoječe izkušnje, in podprla izmenjavo informacij.
  • Optimiziranje mobilnosti v mestih: Komisija bo pomagala lokalnim organom optimizirati učinkovitost mestne logistike in razviti inteligentne prevozne sisteme.

Direktiva 2009/33/ES zahteva, da pogodbeni in drugi organi ob nakupu cestnih vozil upoštevajo njihov energetski in okoljski učinek.

OZADJE

  • Vlade EU so 24. junija 2010 sprejele akcijski načrt. Poudarile so, da pomeni izziv in priložnost „za izboljšanje trajnosti in varnosti mobilnosti v mestnih in velemestnih območjih ter hkrati za ohranitev njegove dostopnosti za splošno javnost“.
  • Podrobne podatke o raziskavi mestne mobilnosti je mogoče najti na spletnem portalu Eltis.

GLAVNI DOKUMENT

Sporočilo Komisije Svetu, Evropskemu parlamentu, Evropskemu ekonomsko-socialnemu odboru in Odboru regij – Akcijski načrt o mobilnosti v mestih (COM(2009) 490 final z dne 30. septembra 2009).

POVEZANI DOKUMENTI

Direktiva 2009/33/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 23. aprila 2009 o spodbujanju čistih in energetsko učinkovitih vozil za cestni prevoz (UL L 120, 15.5.2009, str. 5–12).

Zadnja posodobitev 22.09.2016

Top