Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Računalniški sistemi rezervacij letalskih vozovnic

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Računalniški sistemi rezervacij letalskih vozovnic

POVZETEK:

Uredba (ES) št. 80/2009 o kodeksu poslovanja računalniških sistemov rezervacij

POVZETEK

KAJ JE NAMEN TE UREDBE?

 • Uredba določa usklajen kodeks poslovanja v zvezi z uporabo računalniških sistemov rezervacij, da bi zagotovila pošteno konkurenco in varstvo pravic potrošnikov.
 • Uporablja se za letalski prevoz (in železniški prevoz, ko je povezan z letom).

KLJUČNE TOČKE

 • Prodajalci sistemov* ne smejo:
  • vključiti nepravičnih ali neupravičenih pogojev za letalske družbe ali svoje naročnike,
  • letalski družbi preprečiti, da uporablja druge sisteme rezervacij, vključno z lastnim internetnim sistemom rezervacij in klicnimi centri,
  • nameniti nobenega posebnega postopka za nalaganje ali obdelavo enemu ali več sodelujočim prevoznikom.
 • Prodajalci sistemov morajo:
  • podatke, ki jih posredujejo letalske družbe, naložiti in obdelati enako skrbno in pravočasno,
  • javno razkriti obseg neposrednega ali posrednega kapitalskega deleža, ki ga imajo v letalski družbi (ali obratno),
  • zagotoviti glavni zaslon za vsako posamezno transakcijo preko svojega računalniškega sistema rezervacij,
  • na prikazu jasno označiti letalske družbe, ki imajo prepoved letenja v EU,
  • obdelovati osebne podatke samo za namene, za katere so bili zbrani (rezerviranje ali izdaja vozovnice),
  • vsaka štiri leta predložiti neodvisno revidirano poročilo o svoji lastniški strukturi in modelu upravljanja.
 • Prodajalci sistemov lahko dajo na voljo podatke o trženju, rezervacijah in prodaji pod pogojem, da so takšni podatki nediskriminatorno na voljo vsem sodelujočim prevoznikom in ne razkrivajo identitete strank.
 • Če so prodajalci sistemov v državi, ki ni v EU, diskriminatorni do prevoznikov iz EU, lahko Evropska komisija od prodajalcev, ki delujejo v EU, zahteva, da ravnajo enako z letalskimi družbami iz te države.
 • Komisija lahko podjetjem določi globe, ki ne presegajo 10 % skupnega prometa v predhodnem letu, kadar naklepno ali iz malomarnosti kršijo to uredbo.

Leta 2009 je Komisija sprejela pojasnilo, v katerem je obrazložila, kako razume pojem „matični prevoznik“, ki lahko odločilno vpliva na vodenje poslovanja prodajalca sistema.

OD KDAJ SE TA UREDBA UPORABLJA?

Ta uredba se uporablja od 29. marca 2009.

OZADJE

Več informacij je na voljo na strani „Zračni promet - Distribucijska omrežja - Računalniški sistemi rezervacij“ na spletnem mestu Evropske komisije.

KLJUČNI POJEM

* Prodajalec sistema: kateri koli subjekt in njegove podružnice, ki so odgovorni za delovanje ali trženje računalniškega sistema rezervacij.

AKT

Uredba (ES) št. 80/2009 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 14. januarja 2009 o kodeksu poslovanja računalniških sistemov rezervacij in razveljavitvi Uredbe Sveta (EGS) št. 2299/89 (UL L 35, 4.2.2009, str. 47–55)

POVEZANI AKTI

Pojasnilo glede opredelitve pojma „matični prevoznik“ v Uredbi (ES) št. 80/2009 Evropskega parlamenta in Sveta o kodeksu poslovanja računalniških sistemov rezervacij in razveljavitvi Uredbe Sveta (EGS) št. 2299/89 (UL C 53, 6.3.2009, str. 4–6)

Zadnja posodobitev 21.04.2016

Top