Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Varnostni predpisi in standardi za potniške ladje

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Varnostni predpisi in standardi za potniške ladje

POVZETEK:

Direktiva 2009/45/ES: varnostni predpisi in standardi za potniške ladje

POVZETEK

KAJ JE NAMEN TE DIREKTIVE?

Direktiva uvaja enotne varnostne standarde za življenje in premoženje oseb na potniških ladjah ter visokohitrostnih plovilih, kot so hidrogliserji, ki se uporabljajo za notranjo plovbo v vodah EU, tj. med pristanišči iste države EU.

KLJUČNE TOČKE

Zakonodaja se uporablja za potniška plovila, zgrajena iz jekla ali enakovrednega materiala, in visokohitrostna potniška plovila.

Potniška plovila so razdeljena v štiri razrede (A, B, C, D) glede na morska območja, v katerih lahko plujejo.

Države EU v javni zbirki podatkov objavijo seznam morskih območij in razredov zadevnih plovil, vključno z vsemi omejenimi obdobji.

Zakonodaja določa podrobne tehnične zahteve glede varnostnih ukrepov, ki jih morajo plovila upoštevati, kot so

konstrukcija,

stabilnost,

stroji,

električne naprave,

protipožarno varstvo in reševanje.

Nacionalni organi lahko zahtevajo dodatne varnostne zahteve, če menijo, da posebne lokalne razmere to upravičujejo.

Vsako potniško plovilo, registrirano v državi EU, se pregleda pred prvo plovbo in nato najmanj enkrat na leto.

Vsa potniška plovila, ki izpolnjujejo varnostne standarde, prejmejo letno spričevalo o varnosti potniške ladje.

Nacionalni organi morajo za vsako kršitev varnostnih standardov naložiti kazni, ki so „učinkovite, sorazmerne in odvračilne“.

Zakonodaja se ne uporablja za različne vrste plovil, kot so:

vojne ladje,

preprosto grajene lesene ladje,

originalne zgodovinske potniške ladje ali njihove kopije,

jahte z manj kot 12 potniki,

plovila, ki se uporabljajo izključno v pristaniščih.

OD KDAJ SE TA DIREKTIVA UPORABLJA?

Od 15. julija 2009.

OZADJE

Plovila za notranjo plovbo v vodah EU morajo izpolnjevati osnovne varnostne standarde, da bi zaščitile življenje potnikov in posadke. Ti standardi so se po potopitvi trajekta Estonia v Baltskem morju leta 1994 precej poostrili.

Direktiva 2009/45/ES je najobširnejši zakonodajni instrument EU na področju varnosti potniških plovil. Dopolnjujejo jo posebni predpisi EU za ro-ro potniške ladje in visokohitrostna plovila ter registracijo oseb na ladjah.

AKT

Direktiva 2009/45/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 6. maja 2009 o varnostnih predpisih in standardih za potniške ladje (prenovitev).

Nadaljnje spremembe in popravki Direktive 2009/45/ES so vključeni v osnovno besedilo. To prečiščeno besedilo se uporablja le kot napotilo.

POVEZANI AKTI

Direktiva Sveta 98/41/ES z dne 18. junija 1998 o registraciji oseb, ki potujejo s potniškimi ladjami, ki plujejo v pristanišča držav članic Skupnosti ali iz njih (UL L 188, 2.7.1998, str. 35–39). Glejte prečiščeno besedilo.

Direktiva Sveta 1999/35/ES z dne 29. aprila 1999 o sistemu obveznih pregledov za varno izvajanje linijskih prevozov z ro-ro trajekti in visokohitrostnimi potniškimi plovili (UL L 138, 1.6.1999, str. 1–19). Glejte prečiščeno besedilo.

Zadnja posodobitev 16.11.2015

Top