Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Odgovornost ladjarjev v primeru nesreč

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Odgovornost ladjarjev v primeru nesreč

Potniki, vključeni v pomorske nesreče, morajo prejeti ustrezno odškodnino za morebitno izgubo ali škodo. Da bi se to zagotovilo, morajo ladjarji imeti vzpostavljen ustrezen sistem zavarovanja.

AKT

Uredba (ES) št. 392/2009 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 23. aprila 2009 o odgovornosti prevoznikov potnikov po morju v primeru nesreč

POVZETEK

Potniki, vključeni v pomorske nesreče, morajo prejeti ustrezno odškodnino za morebitno izgubo ali škodo. Da bi se to zagotovilo, morajo ladjarji imeti vzpostavljen ustrezen sistem zavarovanja.

KAJ JE NAMEN TE UREDBE?

Ta uredba določa usklajena pravila v zvezi z odgovornostjo in zavarovanjem za ladjarska podjetja, ki prevažajo potnike po morju. V evropsko pravo uvaja določbe Atenske konvencije iz leta 1974 o prevozu potnikov in njihove prtljage po morju ter smernice Mednarodne pomorske organizacije.

KLJUČNE TOČKE

  • Zakonodaja se uporablja za vse ladje, ki plujejo pod zastavo države EU in potujejo v ali iz evropskega pristanišča ali ki plujejo na podlagi evropske prevozne pogodbe (tj. pogodbe med prevoznikom in potniki, ki opredeljuje pravice, obveznosti in odgovornosti).
  • Zakonodaja se trenutno uporablja za mednarodne prevoze in prevoze znotraj države, razen za tiste prevoze znotraj države, pri katerih ladja pluje manj kot pet milj od obale.
  • Upravljavec je odgovoren za potnike, njihovo prtljago in vozila ter pripomočke za osebe z zmanjšano mobilnostjo.
  • V primeru poškodb ali škode, ki je posledica ladijske nesreče (tj. brodoloma, prevrnitve, trčenja ali nasedanja ladje, požara ali eksplozije ali druge okvare ladje), žrtve niso obvezne dokazovati, da je prevoznik povzročil nesrečo namenoma, da bi prejeli odškodnino.
  • Upravljavci ladij morajo izplačati predplačilo, ki zadostuje za kritje takojšnjih finančnih potreb, če je potnik v ladijski nesreči umrl ali če je utrpel poškodbe. To plačilo ne pomeni, da ladjarsko podjetje priznava odgovornost.
  • Najnižje predplačilo v primeru smrti potnika znaša 21 000 EUR.
  • Ladjarska podjetja morajo potnikom zagotoviti razumljive informacije o njihovih pravicah.
  • Te informacije morajo biti na voljo na vseh prodajnih točkah, vključno s telefonsko prodajo in prek spleta, zagotoviti pa jih je treba pred odhodom ali najpozneje ob odhodu.
  • Evropska komisija mora najpozneje tri leta po začetku veljavnosti zakonodaje (31. december 2012) pripraviti poročilo o uporabi zakonodaje.
  • Vlade EU lahko preložijo uporabo zakonodaje za ladje, ki opravljajo izključno prevoz po morju znotraj države, ki je zajet v uredbi. Za ladje, ki plujejo manj kot 20 milj od obale, je ta rok najpozneje 31. decembra 2018. Rok za vse druge ladje je 31. december 2016.

OD KDAJ SE TA UREDBA UPORABLJA?

Od 29. maja 2009.

Več informacij je na voljo na spletnem mestu Evropske komisije o pravicah potnikov.

REFERENCE

Akt

Začetek veljavnosti

Rok prenosa v državah članicah

Uradni list Evropske unije

Uredba (ES) št. 392/2009

29.5.2009

-

UL L 131, 28.5.2009, str. 24-46

Zadnja posodobitev 30.09.2015

Top