Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Notranji prevoz nevarnega blaga

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Notranji prevoz nevarnega blaga

POVZETEK:

Direktiva 2008/68/ES o notranjem prevozu nevarnega blaga

POVZETEK

KAJ JE NAMEN DIREKTIVE?

Določa splošna pravila za varen in zanesljiv prevoz nevarnega blaga znotraj držav EU in med njimi po cesti, železnici in celinskih plovnih poteh. Zajema tudi vidike, kot so nakladanje in razkladanje, prenos na drugo vrsto prevoza ali z druge vrste prevoza ter postanke med prevozom. Razširja uporabo mednarodnih predpisov na nacionalni prevoz nevarnega blaga.

KLJUČNE TOČKE

Izjeme

Direktiva se ne uporablja za prevoz nevarnega blaga:

z vozili, vagoni ali plovili, ki pripadajo oboroženim silam ali so te zanj odgovorne;

z morskimi plovili na pomorskih plovnih poteh, ki so del celinskih plovnih poti;

s trajekti, ki samo prečkajo celinsko plovno pot ali pristanišče; ali

prevoz, ki je v celoti izveden znotraj obsega zaprtega območja.

Nacionalna pravila

Iz razlogov, ki se ne nanašajo na varnost med prevozom (npr. okoljska zaščita ali nacionalna varnost), imajo države članice EU pravico urejati ali izključiti prevoz nevarnega blaga na svojem ozemlju. Določijo lahko posebne varnostne zahteve za nacionalni in mednarodni prevoz nevarnega blaga na svojem ozemlju glede na:

prevoz nevarnega blaga z vozili, vagoni ali plovili za plovbo po celinskih plovnih poteh, ki ni vključen v to direktivo;

uporabo predpisanih poti, vključno z uporabo predpisanih vrst prevoza, kadar je to upravičeno;

posebne predpise za prevoz nevarnega blaga na potniških vlakih.

Mednarodni sporazumi

Mednarodni prevoz nevarnega blaga urejajo Evropski sporazum o mednarodnem prevozu nevarnega blaga po cesti (ADR) (*), Evropski sporazum o mednarodnem prevozu nevarnega blaga po celinskih vodah (ADN) (*) in Pravilnik o mednarodnem železniškem prevozu nevarnega blaga (RID) (*). Te mednarodne predpise je treba razširiti na nacionalni prevoz, da bi se v vsej EU uskladili pogoji, v katerih se prevaža nevarno blago, in da bi se zagotovilo pravilno delovanje skupnega prevoznega trga. Besedilo teh sporazumov je navedeno v prilogah k direktivi.

ADR, RID in ADN vključujejo seznam nevarnega blaga, v katerem je navedeno, ali je njegov prevoz prepovedan ali ne, in ki opredeljuje zahteve za njegov prevoz, če je odobren. Države članice EU lahko pod določenimi pogoji zahtevajo začasna odstopanja.

OD KDAJ SE UPORABLJA TA DIREKTIVA?

Od 20. oktobra 2008.

KLJUČNI POJMI

(*) ADR: Evropski sporazum o mednarodnem prevozu nevarnega blaga po cesti, sklenjen v Ženevi, 30. septembra 1957.

(*) ADN: Evropski sporazum o mednarodnem prevozu nevarnega blaga po celinskih vodah, sklenjen v Ženevi, 26. maja 2000.

(*) RID: Pravilnik o mednarodnem železniškem prevozu nevarnega blaga, ki je objavljen kot Priloga C h Konvenciji o mednarodnem železniškem prevozu (COTIF), sklenjenem v Vilni, 3. junija 1999.

OZADJE

Spletno mesto o varnosti v cestnem prometu

AKT

Direktiva 2008/68/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 24. septembra 2008 o notranjem prevozu nevarnega blaga

REFERENCE

Akt

Začetek veljavnosti

Rok za prenos v državah članicah

Uradni list Evropske unije

Direktiva 2008/68/ES

20.10.2008

30.6.2009

UL L 260, 30.9.2008, str. 13-59

Nadaljnje spremembe in popravki Direktive 2008/68/ES so vključeni v osnovno besedilo. To prečiščeno besedilo se uporablja le kot napotilo.

Zadnja posodobitev 07.10.2015

Top